Thư viện tài liệu mẫu
Home row GIÁO DỤC row Báo cáo thưc tập CĐ - ĐH row Báo cáo thực tập quản lý học tập của Sinh viên trường Cao đẳng xây dựng

Báo cáo thực tập quản lý học tập của Sinh viên trường Cao đẳng xây dựng

Cập nhật: 19:24 Ngày 14/11/2016

Thư viện tài liệu Báo cáo thực tập trực tuyến- Tailieumau.vn xin chia sẻ tới các bạn sinh viên mẫu báo cáo thực tập   Báo cáo thực tập quản lý học tập của Sinh viên trường Cao đẳng xây dựng để các bạn làm tài liệu tham khảo:

 

Mô tả sơ lược về tài liệu:


MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÍ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRONG GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG 
1.1. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU 
1.1.1. Ở nước ngoài
1.1.2. Ở Việt Nam 
1.2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ QUAN ĐIỂM VỀ QUẢN LÍ TRƯỜNG HỌC
1.2.1. Quản lí và quản lí giáo dục 
1.2.1.1. Khái niệm và bản chất của quản lí 
1.2.1.2. Các chức năng quản lí chung 
1.2.1.3. Bản chất của quản lí giáo dục 
1.2.2. Quản lí trường học 
1.2.2.1. Bản chất của quản lí trường học 
1.2.2.2. Nội dung và nhiệm vụ của quản lí trường học 
1.3. QUẢN LÍ HỌC TẬP TRONG NHÀ TRƯỜNG VÀ QUẢN LÍ HỌC TẬP TRÊN LỚP 
1.3.1. Quản lí học tập trong nhà trường 
1.3.2. Quản lí học tập trong giờ lên lớp 
1.3.2.1. Học tập trên lớp và giờ lên lớp
1.3.2.2. Khái niệm, nội dung và nhiệm vụ quản lí học tập trên lớp 
1.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lí học tập trên lớp 
1.3.3.1. Mục đích, động cơ, thái độ học tập của sinh viên 
1.3.3.2. Các điều kiện, phương tiện vật chất phục vụ học tập 
1.3.3.3. Tập thể lớp và phong trào học tập trong tập thể sinh viên 
1.3.3.4. Cách thức đánh giá kết quả học tập 
1.3.3.5. Phương pháp dạy học của giáo viên. 
1.3.3.6. Tính sẵn sàng và phong cách học tập của sinh viên 
1.4. ĐẶC ĐIỂM SINH VIÊN VÀ VIỆC HỌC TẬP Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG 
1.4.1. Đặc điểm phát triển của sinh viên cao đẳng 
1.4.1.1. Đặc điểm sinh học và tâm lí 
1.4.1.2. Đặc điểm xã hội
1.4.1.3. Đặc điểm nhân cách của sinh viên 
1.4.2. Đặc điểm học tập của sinh viên cao đẳng 
1.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HỌC TẬP TRÊN LỚP Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ 
2.1. KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ 
2.1.1. Quá trình phát triển của Nhà trường 
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quy mô đào tạo, hệ thống quản lí và thành tựu của nhà trường 
2.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của trường
2.1.2.2. Quy mô đào tạo của trường 
2.1.2.3. Hệ thống quản lí của nhà trường 
2.2. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HỌC TẬP TRÊN LỚP Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ  
2.2.1. Tổ chức khảo sát thực trạng 
2.2.1.1. Mục đích, qui mô và khách thể khảo sát 
2.2.1.2. Nội dung khảo sát 
2.2.1.3. Phương pháp và kĩ thuật khảo sát 
2.2.2. Kết quả khảo sát thực trạng 
2.2.2.1. Thực trạng học tập và nhân sự quản lí học tập trên lớp 
2.2.2.2. Thực trạng quản lí nề nếp, thời gian học tập trên lớp. 
2.2.2.4. Thực trạng quản lí các hoạt động và nguồn lực học tập trên lớp 
2.2.2.5. Thực trạng tự quản lí học tập của sinh viên trên lớp 
2.3. Đánh giá chung thực trạng quản lí học tập trên lớp 
2.3.1. Về nhận thức
2.3.2. Về cách làm, những biện pháp đã áp dụng và kết quả đạt được 
2.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
2.4.1. Những điểm mạnh trong quản lí học tập trên lớp 
2.4.2. Những điểm yếu và hạn chế trong quản lí học tập trên lớp 
CHƯƠNG 3. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HỌC TẬP TRÊN LỚP
3.1. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH CÁC BIỆN PHÁP 
3.1.1. Nguyên tắc pháp lí 
3.1.2. Nguyên tắc hệ thống 
3.1.3. Nguyên tắc thực tiễn cụ thể 
3.2. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HỌC TẬP TRÊN LỚP 
3.2.1. Biện pháp lập kế hoạch trong quản lí học tập trên lớp 
3.2.1.1. Mục tiêu và ý nghĩa của biện pháp 
3.2.1.2. Nội dung và cách thức tiến hành 
3.2.1.3. Các điều kiện thực hiện 
3.2.2. Biện pháp tổ chức bộ máy và nguồn lực quản lí học tập trên lớp 
3.2.2.1. Mục tiêu và ý nghĩa của biện pháp
3.2.2.2. Nội dung và cách thức tiến hành 
3.2.2.3. Các điều kiện thực hiện 
3.2.3. Biện pháp chỉ đạo, giám sát và điều chỉnh trong quản lý học tập trên lớp
3.2.3.1. Mục tiêu và ý nghĩa của biện pháp 
3.2.3.2. Nội dung và cách thức tiến hành 
3.2.3.3. Các điều kiện thực hiện 
3.2.4. Biện pháp kiểm tra, đánh giá trong quản lí học tập trên lớp 
3.2.4.1. Mục tiêu và ý nghĩa của biện pháp 
3.2.4.2. Nội dung và cách thức tiến hành 
3.2.4.3. Các điều kiện thực hiện 
3.3. KHẢO NGHIỆM ĐÁNH GIÁ CÁC BIỆN PHÁP QUA Ý KIẾN CHUYÊN GIA 
3.3.1. Quá trình và kết quả khảo nghiệm 
3.3.1.1. Bước 1: Lập phiếu điều tra (Theo phiếu điều tra số 4 phần phụ lục) 
3.3.1.2. Bước 2: Chọn thành phần hỏi ý kiến 
3.3.1.3. Bước 3: Tiến hành điều tra và xử lý số liệu 
3.3.2. Nhận định chung về kết quả nghiên cứu qua khảo nghiệm 
3.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các báo cáo thực tập CĐ- ĐH khác tại kho thưc viện tài liệu trực tuyến - Tailieumau.vn của chúng tôi!


download

Giá tiền: Free

Định dạng: DOCX - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 19:24 14/11/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, Dịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp