Thư viện tài liệu mẫu
Home row GIÁO DỤC row Báo cáo thưc tập CĐ - ĐH row Báo cáo thực tập quản lý dạy thực hành nghề Trường Cao đẳng nghề bách nghệ Hải Phòng

Báo cáo thực tập quản lý dạy thực hành nghề Trường Cao đẳng nghề bách nghệ Hải Phòng

Cập nhật: 08:44 Ngày 09/11/2016

Thư viện tài liệu Báo cáo thực tập trực tuyến- Tailieumau.vn xin chia sẻ tới các bạn sinh viên mẫu báo cáo thực tập  là Báo cáo thực tập quản lý dạy thực hành nghề Trường Cao đẳng nghề bách nghệ Hải Phòng để các bạn làm tài liệu tham khảo:

 

Mô tả sơ lược về tài liệu:


MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn đề tài 
2. Mục đích nghiên cứu 
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 
4. Nhiệm vụ nghiên cứu 
5. Giả thuyết khoa học 
6. Phạm vi nghiên cứu 
7. Phương pháp nghiên cứu 
8. Cấu trúc luận văn 
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DẠY THỰC HÀNH NGHỀ TRONG SỰ PHỐI HỢP VỚI CÁC CƠ SỞ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 
1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề 
1.1.1. Ở nước ngoài 
1.1.2. Những công trình nghiên cứu ở Việt Nam
1.2. Một số khái niệm công cụ của đề tài 
1.2.1. Quản lý 
1.2.2. Dạy học thực hành nghề 
1.2.3. Phối hợp 
1.2.4. Cơ sở sử dụng lao động 
1.2.5. Quản lý dạy thực hành nghề trong sự phối hợp với cơ sở sử dụng lao động 
1.3. Một số vấn đề cơ bản về dạy thực hành nghề ở trƣờng cao đẳng nghề 
1.3.1. Mục tiêu dạy học thực hành nghề 
1.3.2. Nội dung dạy học thực hành nghề 
1.3.3. Phương pháp dạy học thực hành nghề 
1.3.4. Hình thức tổ chức dạy học thực hành nghề 
1.3.5. Kiểm tra, đánh giá trong dạy học thực hành nghề 
1.4. Một số vấn đề về quản lý DHTH nghề trong sự phối hợp với các cơ sở SDLĐ ở trường dạy nghề 
1.4.1. Tầm quan trọng và lợi ích của phối hợp 
1.4.2. Mục tiêu phối hợp 
1.4.3. Nội dung quản lý phối hợp trong DHTH nghề giữa trường dạy nghề và các cơ sở SDLĐ 
1.4.4. Hình thức phối hợp trong DHTH nghề giữa trường dạy nghề và cơ sở SDLĐ 
1.4.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý phối hợp DHTH nghề giữa trường dạy nghề và cơ sở SDLĐ 
Kết luận chương 1 
Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DẠY THỰC HÀNH NGHỀ TRONG SỰ PHỐI HỢP VỚI CÁC CƠ SỞ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG 
2.1. Vài nét về khách thể và địa bàn nghiên cứu 
2.1.1. Vài nét về trường Cao đẳng nghề Bách nghệ Hải Phòng 
2.1.2. Vài nét về khoa Máy tàu biển và khoa Điều khiển tàu biển của trường Cao đẳng nghề Bách nghệ Hải Phòng 
2.1.3. Vài nét về các cơ sở sử dụng lao động trường Cao đẳng nghề BNHP thường phối hợp trong dạy thực hành nghề 
2.2. Thực trạng hoạt động DHTHN của trƣờng Cao đẳng nghề BNHP
2.2.1. Thực trạng nhận thức của CBQL, GV, SV về vai trò, ý nghĩa của hoạt động dạy THN 
2.2.2. Thực trạng thực hiện nội dung chƣơng trình DTHN 
2.2.3. Thực trạng sử dụng phương pháp và hình thức tổ chức DTHN cho SV 
2.2.4. Thực trạng đội ngũ GV DTHN ở Khoa MTB và ĐKTB 
2.2.5. Thực trạng về cơ sở vật chất phục vụ hoạt động DTHN 
2.3. Thực trạng quản lý dạy thực hành nghề trong sự phối hợp với cơ sở sử dụng lao động ở trường Cao đẳng nghề Bách nghệ Hải Phòng 
2.3.1. Nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động phối hợp DHTH nghề giữa trường Cao đẳng nghề BNHP và các cơ sở SDLĐ 
2.3.2. Thực trạng nội dung quản lý DTHN trong sự phối hợp với các cơ sở sử dụng lao động ở trường Cao đẳng nghề BNHP 
2.3.3. Thực trạng hình thức quản lý dạy thực hành nghề trong sự phối hợp với các cơ sở sử dụng lao động ở trường Cao đẳng nghề BNHP 
2.3.4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý hoạt động thực hành nghề trong sự phối hợp với các cơ sở sử dụng lao động ở trƣờng Cao đẳng nghề BNHP 
2.4. Đánh giá chung thực trạng quản lý dạy thực hành nghề trong sự phối hợp với cơ sở sử dụng lao động ở trƣờng Cao đẳng nghề Bách nghệ Hải Phòng 
2.4.1. Ưu điểm 
2.4.2. Hạn chế 
Kết luận chương 2 
Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ DẠY THỰC HÀNH NGHỀ TRONG SỰ PHỐI HỢP VỚI CƠ SỞ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG 
3.1. Các nguyên tắc xây dựng biện pháp quản lý dạy thực hành nghề trong sự phối hợp với cơ sở SDLĐ ở trường Cao đẳng nghề BNHP 
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính định hướng của Đảng, Nhà nước trong dạy nghề
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống, tính đồng bộ trong quá trình phối hợp DHTH nghề 
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính sƣ phạm của quá trình phối hợp DHTH nghề
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 
3.1.5. Phát huy tính tích cực, chủ động của các bên trong phối hợp 
3.2. Các biện pháp quản lý phối hợp giữa nhà trường và cơ sở SDLĐ trong DHTH nghề 
3.2.1. Biện pháp quản lý phối hợp cải tiến chương trình DHTH theo chuẩn đầu ra 
3.2.2. Biện pháp quản lý phối hợp xây dựng kế hoạch DHTH nghề phù hợp với nhà trƣờng và cơ sở SDLĐ 
3.2.3. Quản lý phối hợp khai thác và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất vào DHTH 
3.2.4. Biện pháp quản lý phối hợp đổi mới quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả DHTH nghề 
3.3. Khảo nghiệm tính cần thiết và mức độ khả thi của các biện pháp quản lý phối hợp DHTH 
Kết luận chương 3 
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các báo cáo thực tập CĐ- ĐH khác tại kho thưc viện tài liệu trực tuyến - Tailieumau.vn của chúng tôi!

download

Giá tiền: Free

Định dạng: DOC - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 08:44 09/11/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp