Thư viện tài liệu mẫu
Home row GIÁO DỤC row Báo cáo thưc tập CĐ - ĐH row Báo cáo thực tập quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên trường trung cấp

Báo cáo thực tập quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên trường trung cấp

Cập nhật: 11:31 Ngày 12/11/2016

Thư viện tài liệu Báo cáo thực tập trực tuyến- Tailieumau.vn xin chia sẻ tới các bạn sinh viên mẫu báo cáo thực tập   Báo cáo thực tập quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên trường trung cấp để các bạn làm tài liệu tham khảo:

 

Mô tả sơ lược về tài liệu:


MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn đề tài 
2. Mục đích nghiên cứu 
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 
4. Giả thuyết khoa học 
5. Nhiệm vụ nghiên cứu 
6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu 
7. Phương pháp nghiên cứu 
8. Cấu trúc luận văn 
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 
1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 
1.1.1. Nghiên cứu ở nước ngoài 
1.1.2. Nghiên cứu ở Việt Nam 
1.2. Các khái niệm cơ bản 
1.2.1. Quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường 
1.2.2. Giáo viên, đội ngũ giáo viên 
1.2.3. Bồi dưỡng, bồi dưỡng giáo viên 
1.2.4. Năng lực sư phạm 
1.2.5. Quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
1.3. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về bồi dưỡng phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục 
1.4. Một số vấn đề về quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên Trung cấp chuyên nghiệp - Dạy nghề 
1.4.1. Mục tiêu quản lý hoạt động bồi dưỡng 
1.4.2. Chuẩn nghiệp vụ sƣ phạm giáo viên Trung cấp chuyên nghiệp - Dạy nghề 
1.4.3. Nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên
1.4.4. Nội dung quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên 
1.5. Đặc điểm và những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động bồi dưỡng NVSP cho đội ngũ giáo viên trường Trung cấp nghề số 11/ BQP
1.5.1. Trƣờng Trung cấp nghề số 11/BQP trong hệ thống cơ sở đào tạo nghề 
1.5.2. Đặc điểm đội ngũ giáo viên trường trung cấp nghề 
1.5.3. Những yếu tố ảnh hưởng tới việc quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên trường trung cấp nghề 
Kết luận chương 1 
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ SỐ 11/BQP 
2.1. Khái quát chung về trường Trung cấp nghề số 11/ BQP 
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của trường Trung cấp nghề số 11/ BQP 
2.1.2. Sơ đồ Cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp nghề số 11/BQP
2.1.3. Kết quả công tác đào tạo nghề của Nhà Trường từ năm 2007 đến nay 
2.2. Thực trạng về đội ngũ giáo viên hiện tại của trường Trung cấp nghề số 11/ BQP 
2.2.1. Về số lượng 
2.2.2. Về chất lượng
2.2.3. Đánh giá chung về đội ngũ giáo viên 
2.3. Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên Trường Trung cấp nghề số 11/ BQP 
2.3.1. Thực trạng các biện pháp quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên 
2.3.2. Kết quả của các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên Trường Trung cấp nghề số 11/BQP 
2.3.3. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của những yếu tố đến kết quả quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sƣ phạm cho đội ngũ giáo viên tại trường Trung cấp nghề số 11/BQP 
2.3.4. Những thuận lợi, khó khăn trong việc quản lý hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ sƣ phạm cho đội ngũ giáo viên Trường Trung cấp nghề số 11/BQP 
Kết luận chương 2 
Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƢ PHẠM CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG CẤP NGHỀ SỐ 11/BQP 
3.1. Định hướng phát triển của Trường Trung cấp nghề số 11/BQP đến năm 2020 
3.2. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sƣ phạm cho đội ngũ giáo viên Trƣờng Trung cấp nghề số 11/BQP 
3.2.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích 
3.2.2. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 
3.2.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn
3.2.4. Nguyên tắc đảm bảo tính toàn diện 
3.2.5. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 
3.2.6. Nguyên tắc đảm bảo tính chất lượng và hiệu quả 
3.2.7. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 
3.3. Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên Trường Trung cấp nghề số 11/BQP 
3.3.1. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên đối với cán bộ quản lý các cấp và đội ngũ giáo viên nhà trƣờng 
3.3.2. Phân loại đánh giá giáo viên để xác định nội dung bồi dưỡng và thời gian bồi dưỡng phù hợp 
3.3.3. Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức bồi dưỡng 
3.3.4. Tăng cường sự phối hợp, liên kết với các trường Đại học sư phạm, Đại học sư phạm kỹ thuật, Cao đẳng nghề...trong hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sƣ phạm 
3.3.5. Tạo các điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để huy động nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất... đáp ứng mục tiêu bồi dưỡng .
3.3.6. Xây dựng chế độ kiểm, tra đánh giá hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên 
3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên Trường Trung cấp nghề số 11/BQP 
3.5. Khảo nghiệm về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất 
3.5.1. Tính cần thiết của các biện pháp 
3.5.2. Tính khả thi của các biện pháp 
3.3.3. Mối quan hệ giữa tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp 
Kết luận chương 3 
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các báo cáo thực tập CĐ- ĐH khác tại kho thưc viện tài liệu trực tuyến - Tailieumau.vn của chúng tôi!

download

Giá tiền: Free

Định dạng: DOCX - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 11:31 12/11/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp