Thư viện tài liệu mẫu
Home row GIÁO DỤC row Báo cáo thực tập mầm non row Báo cáo thực tập quản lý bồi dưỡng giáo viên trường mầm non thành phố Uông Bí

Báo cáo thực tập quản lý bồi dưỡng giáo viên trường mầm non thành phố Uông Bí

Cập nhật: 11:09 Ngày 12/11/2016

Thư viện tài liệu Báo cáo thực tập trực tuyến- Tailieumau.vn xin chia sẻ tới các bạn sinh viên mẫu báo cáo thực tập   Báo cáo thực tập quản lý bồi dưỡng giáo viên trường mầm non thành phố Uông Bí để các bạn làm tài liệu tham khảo:

 

Mô tả sơ lược về tài liệu:


MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn đề tài 
2. Mục đích nghiên cứu 
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 
4. Giả thuyết khoa học 
5. Nhiệm vụ nghiên cứu 
6. Phạm vi nghiên cứu 
7. Phương pháp nghiên cứu 
8. Cấu trúc luận văn 
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN MẦM NON THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 
1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề 
1.1.1. Những nghiên cứu ở nước ngoài 
1.1.2. Những nghiên cứu ở trong nước 
1.2. Khái niệm công cụ của đề tài 
1.2.1. Giáo viên mầm non 
1.2.2. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non 
1.2.3. Hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo CNN 
1.2.4. Khái niệm quản lý 
1.2.5. Biện pháp QL hoạt động bồi dưỡng GV theo chuẩn nghề nghiệp
1.3. Một số vấn đề lý luận cơ bản về bậc MN và công tác quản lý trường MN 
1.3.1. Bậc Giáo dục mầm non 
1.3.2. Quản lý trường Mầm non 
1.3.3. Vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trong trường mầm non 
1.4. Lý luận về hoạt động BD GVMN theo chuẩn nghề nghiệp 
1.4.1. Giới thiệu khái quát về chuẩn nghề nghiệp GVMN 
1.4.2. Sự cần thiết của việc BD GVMN theo chuẩn nghề nghiệp 
1.4.3. Mục tiêu của hoạt động BD GVMN theo CNN 
1.4.4. Nội dung bồi dưỡng GV mầm non theo chuẩn nghề nghiệp 
1.4.5. Phương pháp bồi dưỡng giáo viên mầm non 
1.4.6. Hình thức bồi dưỡng giáo viên mầm non 
1.5. Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp 
1.5.1. Nội dung quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo CNN 
1.5.2. Phương pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên MN theo CNN .
1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng quản lý hoạt động bồi dưỡng GV theo CNN 
1.6. Kết luận chương 1 
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ UÔNG BÍ TỈNH QUẢNG NINH THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 
2.1. Khái quát về khảo sát thực trạng 
2.1.1. Một số đặc điểm đặc trưng về kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục của thành phố Uông Bí 
2.1.2. Mục tiêu khảo sát 
2.1.3. Đối tượng và quy mô khảo sát 
2.1.4. Nội dung khảo sát 
2.1.5. Phương pháp khảo sát và cách xử lý kết quả 
2.2. Thực trạng đội ngũ GV mầm non thành phố Uông Bí. 
2.2.1. Sự phát triển của đội ngũ GVMN về số lượng, cơ cấu, trình độ đào tạo, chất lượng của đội ngũ GVMN thành phố Uông Bí. 
2.2.2. Thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên MN đánh giá theo các yêu cầu của CNN 
2.2.3. Đánh giá chung về thực trạng đội ngũ GVMN 
2.3. Thực trạng hoạt động bồi dưỡng giáo viên các trường MN thành phố Uông Bí theo chuẩn nghề nghiệp 
2.3.1. Đánh giá nhận thức của CBQL và GV về tính cần thiết của hoạt động bồi dưỡng GV theo CNN 
2.3.2. Đánh giá của CBQL và GV về mục tiêu hoạt động bồi dưỡng GVMN theo CNN 
2.3.3. Thực trạng nhận thức của CBQL và GV về tình cần thiết của các nội dung BDGV theo chuẩn 
2.3.4. Thực trạng về phương pháp và hình thức BDGV theo CNN 
2.4. Thực trạng quản lý hoạt động BDGV trường MN thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh theo chuẩn nghề nghiệp. 
2.4.1. Thực trạng nhận thức của cán bộ QL và GV về sự cần thiết của Quản lý hoạt động BDGV theo CNN 
2.4.2. Thực trạng nội dung quản lý BDGV theo CNN 
2.4.3. Thực trạng về phương pháp QL hoạt động BDGV theo chuẩn nghề nghiệp 
2.4.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả BDGV theo CNN
2.5. Đánh giá chung về khảo sát thực trạng 
2.5.1. Mặt mạnh
2.5.2. Hạn chế 
2.6. Kết luận chương 2 
Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TRƯỜNG MN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH THEO CHUẨN NGHỂ NGHIỆP 
3.1. Những nguyên tắc chỉ đạo đề xuất biện pháp 
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu
3.1.2. Đảm bảo tính cụ thể và thực tiễn 
3.1.3. Đảm bảo tính kế hoạch 
3.1.4. Đảm bảo tính toàn diện 
3.1.5. Đảm bảo tính đồng bộ 
3.2. Đề suất một số biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng GV trường MN Thành phố Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh theo CNN 
3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức của CBQLGD và GVMN về việc bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp 
3.2.2. Biện pháp 2: Xác định nội dung trọng tâm bồi dưỡng cho giáo viên theo nội dung của chuẩn nghề nghiệp GVMN 
3.2.3. Biện pháp 3: Xây dựng đội ngũ GV cốt cán cho hoạt động BDGV theo CNN trong nhà trường 
3.2.4. Biện pháp 4: Sử dụng hiệu quả các phương pháp quản lý để quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo CNN 
3.2.5. Biện pháp 5: Tăng cường công tác kiểm tra - đánh giá hoạt động bồi dưỡng GV theo CNN
3.2.6. Biện pháp 6: Tạo các điều kiện thuận lợi cho hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo CNN đạt kết quả
3.2.7. Mối quan hệ giữa các biện pháp 
3.3. Khảo nghiệm sư phạm 
3.4. Kết luận chương 3 
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các bài báo cáo thực tập mầm non  khác tại kho thưc viện tài liệu trực tuyến - Tailieumau.vn của chúng tôi!

download

Giá tiền: Free

Định dạng: DOCX - Đã tải: 1 lần - Cập nhật: 11:09 12/11/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp