Thư viện tài liệu mẫu
Home row GIÁO DỤC row Báo cáo thực tập THCS row Báo cáo thực tập phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường THCS Hải Phòng 2015-2020

Báo cáo thực tập phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường THCS Hải Phòng 2015-2020

Cập nhật: 20:30 Ngày 14/11/2016

Thư viện tài liệu Báo cáo thực tập trực tuyến- Tailieumau.vn xin chia sẻ tới các bạn sinh viên mẫu báo cáo thực tập   Báo cáo thực tập phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường THCS Hải Phòng 2015-2020 để các bạn làm tài liệu tham khảo:

 

Mô tả sơ lược về tài liệu:


MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CBQL TRƯỜNG THCS 
1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu 
1.2. Một số khái niệm cơ bản có liên quan đến vấn đề nghiên cứu 
1.2.1. Khái niệm quy hoạch 
1.2.2. Một số khái niệm có liên quan đến quy hoạch 
1.3. Quy hoạch xây dựng và phát triển đội ngũ CBQL trường THCS 
1.3.1. Giáo dục trung học cơ sở 
1.3.2. Dự báo trong việc quy hoạch phát triển đội ngũ CBQL trường THCS 
1.3.3. Quy hoạch phát triển đội ngũ CBQL trường THCS 
1.3.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới việc quy hoạch phát triển đội ngũ CBQL trường THCS 
Tiểu kết chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC THCS, QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CBQL TRƯỜNG THCS QUẬN DƯƠNG KINH, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2009-2014 
2.1. Tình hình kinh tế - xã hội quận Dương Kinh 
2.2. Tình hình giáo dục - đào tạo 
2.2.1. Quy mô giáo dục THCS 
2.2.2. Thực trạng đội ngũ giáo viên trường THCS quận Dương Kinh 
2.2.3. Thực trạng đội ngũ CBQL trường THCS quận Dương Kinh 
2.3. Thực trạng quy hoạch phát triển đội ngũ CBQL trường THCS quận Dương Kinh giai đoạn 2009-2014 
2.3.1. Đánh giá chung 
2.3.2. Về việc bổ nhiệm sử dụng CBQL trường THCS của quận Dương Kinh 
2.3.3. Kết quả thực thi chính sách đào tạo bồi dưỡng đội ngũ CBQL trường THCS
2.3.4. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối CBQL 
2.4. Nguyên nhân của những hạn chế yếu kém 
2.4.1. Về đội ngũ giáo viên THCS 
2.4.2. Về công tác quy hoạch đội ngũ CBQL trường THCS 
2.4.3. Phương hướng khắc phục những hạn chế, yếu kém 
Tiểu kết chương 2 
Chương 3. QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CBQL TRƯỜNG THCS QUẬN DƯƠNG KINH GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 .. 61
3.1. Những căn cứ có tính chất định hướng cho việc quy hoạch xây dựng đội ngũ CBQL trường THCS quận Dương Kinh giai đoạn 2015 - 2020 
3.1.1. Quan điểm của Đảng và nhà nước ta về giáo dục 
3.1.2. Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 của nước ta 
3.1.3. Một số định hướng phát triển giáo dục của thành phố Hải Phòng 
3.1.4. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội quận Dương Kinh đến năm 2015 
3.2. Các nguyên tắc chỉ đạo việc quy hoạch phát triển đội ngũ CBQL trường THCS ở quận Dương Kinh giai đoạn 2015 - 2020
3.3. Quy hoạch xây dựng và phát triển trường THCS trên địa bàn quận Dương Kinh giai đoạn 2015 - 2020 
3.3.1. Dự báo về phát triển dân số quận Dương Kinh đến năm 2020 
3.3.2. Dự báo quy mô học sinh THCS quận Dương Kinh giai đoạn 2015 - 2020 
3.3.3. Dự báo quy mô trường, lớp, kinh phí đối với bậc học THCS quận Dương Kinh giai đoạn 2015 - 2020
3.3.4. Về phát triển đội ngũ giáo viên THCS quận Dương Kinh giai đoạn 2015-202074
3.3.5. Quy hoạch phát triển đội ngũ CBQL trường THCS quận Dương Kinh giai đoạn 2015 - 2020 
3.4. Phương hướng và nguyên tắc định hướng cho việc đề ra các biện pháp thực hiện quy hoạch 
3.4.1. Một số phương hướng để đề ra các biện pháp thực hiện quy hoạch 
3.4.2. Các nguyên tắc định hướng cho việc đề ra các biện pháp thực hiện quy hoạch. 81
3.5. Các biện pháp thực hiện quy hoạch xây dựng và phát triển đội ngũ CBQL trường THCS quận Dương Kinh đến năm 2020 
3.5.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với việc quy hoạch xây dựng và phát triển đội ngũ CBQL trường THCS. 
3.5.2. Phấn đấu từng bước đáp ứng quy mô trường, lớp phù hợp với đặc điểm của địa phương, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân
3.5.3. Đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý đội ngũ CBQL trường THCS quận Dương Kinh 
3.5.4. Xây dựng các tiêu chuẩn cụ thể về phẩm chất, trình độ năng lực CBQL, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng CBQL trường THCS đảm bảo về chất lượng, đủ về số lượng 
3.5.5. Thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước và của địa phương đối với đội ngũ CBQL 
3.5.6. Huy động mọi nguồn lực phục vụ cho phát triển giáo dục và nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL 
3.5.7. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục 
3.6. Mối quan hệ giữa các biện pháp
3.7. Khảo nghiệm nhận thức về mức độ cần thiết và mức độ khả thi của các biện pháp được đề xuất 
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các báo cáo thực tập THCS khác tại kho thưc viện tài liệu trực tuyến - Tailieumau.vn của chúng tôi!

download

Giá tiền: Free

Định dạng: DOC - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 20:30 14/11/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp