Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập nhân sự row Báo cáo thực tập nhân sự về giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại khách sạn OSCAR Sài Gòn

Báo cáo thực tập nhân sự về giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại khách sạn OSCAR Sài Gòn

Cập nhật: 21:58 Ngày 01/12/2015

Báo cáo thực tập nhân sự về giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại khách sạn OSCAR Sài Gòn được hoàn thành tháng 10/2014 đạt 8.5 điểm cho các bạn tham khảo

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn đề tài  
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
5. Kết cấu của đề tài
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ  
1.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ  .
1.1.1. Khái niệm về quản trị nhân sự  
1.1.2. Vai trò của quản trị nhân sự  
1.2. CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 
1.2.1. Khái niệm  
1.2.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị nhân sự  .
1.3. NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 
1.3.1. Phân tích công việc 
1.3.1.1. Khái niệm và mục đích của phân tích công việc 
1.3.1.2. Nội dung của phân tích công việc  
1.3.2. Tuyển dụng nhân sự  
1.3.2.1. Nguồn tuyển dụng  
1.3.2.2. Nội dung của tuyển dụng nhân sự  
1.3.3. Đào tạo và phát triển nhân sự  
1.3.3.1. Đào tạo nhân sự 
1.3.3.2. Phát triển nhân sự 
1.3.4. Sắp xếp và sử dụng lao động 
1.3.5. Đánh giá và đãi ngộ nhân sự  
1.4. Các nhân tố ảnh hƣởng và sự cần thiết của việc hoàn thiện của quản trị nhân 
sự  
1.4.1. Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị nhân sự  .
1.4.1.1. Nhân tố môi trƣờng kinh doanh
1.4.1.2.Nhân tố con ngƣời  .
1.4.1.3. Nhân tố nhà quản trị 
1.4.2. Sự cần thiết của việc hoàn thiện quản trị nhân sự  
CHƯƠNG  2:  THỰC  TRẠNG  VỀ  CÔNG  TÁC  QUẢN  TRỊ  NHÂN  SỰ  TẠI 
KHÁCH SẠN 4 SAO OSCAR SÀI GÒN  .
2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ KHÁCH SẠN 4 SAO OSCAR SÀI GÒN  .
2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển
2.1.2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động 
2.1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận của khách sạn
2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức  
2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của khách sạn Oscar trong những năm 
gần đây  
2.1.4.1. Khách hàng mục tiêu 
2.1.4.2. Tình hình hoạt động  
2.1.4.3. Phƣơng hƣớng hoạt động trong thời gian tới 
2.2.  PHÂN  TÍCH  THỰC  TRẠNG  VỀ  VẤN  ĐỀ  QUẢN  TRỊ  NHÂN  SỰ  TẠI 
KHÁCH SẠN 4 SAO OSCAR SÀI GÒN  
2.2.1. Khái quát về nguồn nhân lực tại khách sạn Oscar Sài Gòn  
2.2.2. Thực trạng về công tác quản trị nhân lực tại khách sạn Oscar Sài Gòn  
2.2.2.1. Tình hình hoạch định nhân sự trong khách sạn Oscar..
2.2.2.2. Tuyển dụng nhân sự của khách sạn Oscar  
2.2.2.3. Cách thức đào tạo nhân sự của khách sạn Oscar 
2.2.2.4. Cách sử dụng nguồn nhân sự của khách sạn Oscar  .
2.2.2.5. Chế độ đãi ngộ nhân sự của khách sạn Oscar  
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP – KIẾN NGHỊ 
3.1. Giải pháp 
3.1.1. Hoàn thiện công tác tuyển chọn lao động  
3.1.1.1. Cơ sở lý luận  
3.1.1.2. Thực hiện giải pháp  
3.1.1.3. Kết quả đạt đƣợc  
3.1.2. Nâng cao công tác đào tạo lao động
3.1.2.1. Cơ sở lý luận  
3.1.2.2. Thực hiện giải pháp 
3.1.2.3. Kết quả đạt đƣợc  
3.1.3. Cần áp dụng một số chính sách khen thƣởng, kiểm tra 
3.1.3.1. Cơ sở lý luận  ..
3.1.3.2. Thực hiện giải pháp  .
3.1.3.3. Kết quả đạt đƣợc  .
3.1.4. Hoàn thiện công tác tiền lƣơng 
3.1.4.1. Cơ sở lý luận 
3.1.4.3. Kết quả đạt đƣợc 
3.1.5. Cải thiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng với ngƣời lao động ...
3.1.5.1. Cơ sở lý luận 
3.1.5.2. Thực hiện giải pháp  
3.1.5.3. Kết quả đạt đƣợc  .
3.1.6. Một số giải pháp khác  .
3.2. Kiến nghị  .
KẾT LUẬN  
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
download

Giá tiền: 8.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 5 lần - Cập nhật: 21:58 01/12/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp