Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập nhân sự row Báo cáo thực tập nhân sự về công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Global Cybersoft ( 2015)

Báo cáo thực tập nhân sự về công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Global Cybersoft ( 2015)

Cập nhật: 22:09 Ngày 27/11/2015

Báo cáo thực tập nhân sự về công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Global Cybersoft ( 2015) được hoàn thành vào tháng 5/2015 đạt 8.5 điểm

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO – PHÁT TRIỄN NGUỒN
NHÂN LỰC
1.1 Hoạt động tuyển dụng nhân sự
1.1.1 Khái niệm và vai trò của tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp
1.1.1.1 Khái niệm
1.1.1.2 Tầm quan trọng của tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp
1.1.1.3 Nội dung của quá trình tuyển dụng
1.1.1.4 Mối quan hệ giữa tuyển dụng nhân sự và các nội dung khác của quản trị nhân sự
1.1.2 Các nguồn tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp
1.1.2.1 Nguồn tuyển bên trong doanh nghiệp
1.1.2.2 Nguồn tuyển dụng bên ngoài doanh nghiệp
1.1.3 Quy trình tuyển dụng
1.1.4 Những nhân tố ảnh hưởng tới quá trình tuyển dụng nhân sự
1.1.4.1 Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
1.1.4.2 Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.2 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.2.1 Khái niệm niệm chung về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.2.1.1 Một số khái niệm cơ bản
1.2.1.2 Nguyên tắc của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.2.1.3 Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.2.1.4 Tầm quan trọng của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.2.2 Trình tự tiến hành một chương trình đào tạo và phát triển NNL
1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo và phát triển NNL
1.2.3.2 Các yếu tố bên trong doanh nghiệp
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO – PHÁT TRIỂN
NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL CYBERSOFT (VN)
2.1 Giới thiệu công ty Cổ phần Global Cybersoft (VN)
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Định hướng phát triển
2.1.3 Bộ máy tổ chức
2.1.4 Kết cấu, chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận
2.1.5 Kết quả của hoạt động kinh doanh
2.2 Thực trạng công tác tuyển dụng và đào tạo tại Công ty cổ phần Global Cybersoft (VN) từ năm
2011 đến năm 2013
2.2.1 Thực trạng công tác tuyển dụng của công ty
2.2.1.1 Phân tích công tác tuyển dụng của công ty
2.2.1.2 Kết quả công tác tuyển dụng của công ty
2.2.1.3 Phân tích công tác tuyển dụng thông qua nguồn tuyển dụng
2.2.1.4 Kết quả công tác tuyển dụng thông qua nguồn tuyển dụng
2.2.1.5 Phân tích công tác tuyển dụng thông qua quy trình tuyển dụng
2.2.1.6 Kết quả công tác tuyển dụng thông qua quy trình tuyển dụng
2.2.2 Thực trạng công tác đào tạo tại Công ty cổ phần Global Cybersoft (VN) từ năm 2011 đến năm
2013
2.2.2.1 Phân tích công tác đào tạo của công ty
2.2.2.2 Kết quả công tác đào tạo của công ty
2.2.2.3 Phân tích công tác đào tạo thông qua hình thức đào tạo
2.2.2.4 Kết quả công tác đào tạo thông qua hình thức đào tạo
2.2.2.5 Phân tích công tác đào tạo theo quy trình đào tạo
2.2.2.6 Kết quả công tác đào tạo thông qua quy trình đào tạo
2.3 Đánh giá thực trạng kết quả công tác tuyển dụng và đào tạo tại công ty Global Cybersoft (VN)
2.3.1 Đối với công tác tuyển dụng
2.3.1.1 Kết quả đạt được
2.3.1.2 Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2 Đối với công tác đào tạo
2.3.2.1 Kết quả đạt được
2.3.2.2 Hạn chế và nguyên nhân
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN
DỤNG VÀ ĐÀO TẠO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL CYBERSOFT (VN)
3.1 Định hướng phát triển công tác tuyển dụng và đào tạo
3.1.1 Định hướng chung
3.1.2 Định hướng phát triển công tác tuyển dụng
3.1.3 Định hướng phát triển công tác đào tạo
3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng và đào tạo
3.2.1 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng
3.2.1.1 Thực hiện hoạch định nguồn nhân lực để góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng tại
công ty
3.2.1.2 Điều chỉnh và cải tiến các phương pháp tuyển dụng NNL
3.2.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo
3.2.2.1 Xác định và đa dạng hóa hình thức đào tạo và nhu cầu đào tạo của cán bộ và nhân viên
3.2.2.2 Tăng chi phí công tác đào tạo và tạo môi trường đào tạo thân thiện, chuyên nghiệp nhằm kích
thích tinh thần tự giác của nhân viên tham gia đào tạo
3.3 Các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực
3.3.1 Nâng cao hình ảnh và giá trị công ty để thu hút nguồn lao động chất lượng
3.3.2 Nâng cao chế độ tiền lương, môi trường làm việc và đãi ngộ để thu hút nguồn lao động chất
lượng
3.3.3 Nâng cao tính cạnh tranh lành mạnh trong công việc để phát triển công tác đào tạo
3.3.4 Một số kiến nghị đối với nhà nước
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
download

Giá tiền: 8.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 13 lần - Cập nhật: 22:09 27/11/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp