Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập nhân sự row Báo cáo thực tập nhân sự về công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty thực phẩm Asuzac

Báo cáo thực tập nhân sự về công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty thực phẩm Asuzac

Cập nhật: 18:36 Ngày 06/11/2015

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU.. 
1. Lý do thực hiện chuyên đề. 
2. Mục tiêu nghiên cứu. 
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu. 
4. Phương pháp nghiên cứu. 
5. Kết cấu chuyên đề. 
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ... 
1.1 CÁC KHÁI NIỆM VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
1.1.1 Khái niệm và tầm quan trọng của tuyển mộ.
1.1.2 Khái niệm và tầm quan trọng của tuyển chọn.
1.2 TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ...
1.2.1 Tiến trình tuyển dụng.
1.2.1.1 Xác định nhu cầu nhân sự. 
1.2.1.2 Tuyển mộ nhân viên. 
1.2.1.3 Tuyển chọn nhân viên. 
1.2.1.4 Bố trí công việc cho nhân viên mới 
1.2.1.5 Định hướng và theo dõi nhân viên. 
1.2.1.6 Đánh giá công việc tuyển dụng. 
1.2.2 Ý nghĩa của công tác tuyển dụng nhân sự. 
1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ...
1.3.1 Môi trường bên ngoài 
1.3.2 Môi trường bên trong. 
1.4 Tóm tắt chương 1. 
CHƯƠNG II : GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ASUZAC.. 
2.1 Khái quát về công ty TNHH Thực Phẩm ASUZAC (gọi tắt là ASUZAC). 
2.2 Qúa trình hình thành và phát triển. 
2.3 Lý tưởng ASUZAC.. 
2.4 Một số đặc điểm về doanh nghiệp có ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nguồn nhân lực 18
2.4.1 Vai trò và chức năng của ASUZAC.. 
2.4.2 Lĩnh vực hoạt động. 
2.4.3 Cơ cấu tổ chức của ASUZAC.. 
2.4.4 Đặc điểm về lao động của ASUZAC..
2.5 Tóm tắt chương 2. 24
CHƯƠNG III : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ASUZAC..
3.1 Tình hình biến động nhân sự tại ASUZAC.. 
3.2 Các hoạt động quản trị liên quan đến công tác tuyển dụng nhân sự tại ASUZAC 
3.2.1 Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực.
3.2.2 Phân tích công việc. 
3.2.3 Đánh giá thực hiện công việc. 
3.3 Trách nhiệm của bộ phận làm công tác tuyển dụng. 
3.4 Tiến trình tuyển dụng nhân sự tại ASUZAC.. 
3.4.1 Xác định nhu cầu tuyển dụng. 
3.4.2 Triển khai tuyển dụng. 
3.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại ASUZAC 
3.5.1 Các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân lực của ASUZAC
3.5.2 Các nhân tố nội bộ ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nguồn nhân lực của ASUZAC
3.6 Kết quả của công tác tuyển dụng tại công ty TNHH Thực phẩm ASUZAC..
3.6.1 Kết quả đạt được trong công tác tuyển dụng của ASUZAC..
3.6.2 Chi phí tuyển dụng.
3.6.3 Đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng tại ASUZAC..
3.6.3.1 Những ưu điểm của công tác tuyển dụng tại ASUZAC..
3.6.3.2 Hạn chế và nguyên nhân.
3.7 Tóm tắt chương 3. 
CHƯƠNG 4 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ASUZAC..
4.1 Phương hướng hoạt động của ASUZAC trong những năm tới 
4.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Thực phẩm ASUZAC..
4.2.1 Lập kế hoạch tuyển dụng trong thời gian tới
4.2.2 Giải pháp về xác định nhu cầu: 
4.2.3 Giải pháp về tuyển mộ lao động: 
4.2.4 Hoàn thiện quy trình tuyển dụng. 
4.3 Một số giải pháp hỗ trợ đối với công ty TNHH thực phẩm ASUZAC..
4.4 Tóm tắt chương 4.
KẾT LUẬN..
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 
PHỤ LỤC.. 
download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 5 lần - Cập nhật: 18:36 06/11/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp