Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập nhân sự row Báo cáo thực tập nhân sự về công tác quản trị nguồn nhân sự tại công ty Tư vấn - Giám định Vietcontrol

Báo cáo thực tập nhân sự về công tác quản trị nguồn nhân sự tại công ty Tư vấn - Giám định Vietcontrol

Cập nhật: 18:40 Ngày 06/11/2015

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN.. 
LỜI MỞI ĐẦU.. 
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU.. 
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.. 
1.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.. 
1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.. 
1.5. KẾT CẤU BÀI NGHIÊN CỨU.. 
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊNGUỒN NHÂN LỰC.. 
1.1. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ Ý NGHĨA CỦA QUẢN TRỊCỦA CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP. 
2.1.1. Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực. 
2.1.2. Vai trò và ý nghĩa của công tác quản trị nguồn nhân lực. 
2.2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 
2.2.1. Môi trường bên ngoài 
2.2.2. Môi trường bên trong. 
2.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 
2.3.1. Hoạch định nguồn nhân lực. 
2.3.2. Thiết kế và phân tích công việc. 
2.3.3. Tuyển dụng nhân viên. 
2.3.4. Bố trí nhân lực. 
2.3.5. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 
2.3.6. Giải quyết các vấn đề lương bổng, phúc lợi 
2.3.7. Tương quan nhân sự. 
2.4. CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.. 
3.1. TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU.. 
3.2. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU.. 
3.3. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU.. 
3.4. TRÌNH BÀY CÁC BƯỚC KHẢO SÁT, THU THẬP THÔNG TIN.. 
3.4.1. Xác định đối tượng khảo sát, kích thước mẫu. 
3.4.2. Qui trình khảo sát. 
3.4.3. Xác định nội dung, tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu. 
3.4.4. Tiêu chuẩn kiểm định. 16
CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIÁM ĐỊNH CỦA CÔNG TY CP GIÁM ĐỊNH VÀ TƯ VẤN VIỆT- VIETCONTROL. 
4.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY.. 
4.1.1. Giới Thiệu. 
4.1.2. Lịch sử hình thành. 
4.1.3. Lĩnh vực hoạt động. 
4.1.4. Cơ cấu tổ chức. 
4.1.5. Quy trình hoạt động. 
4.1.5.1.Giám Định Hàng Hải. 
4.1.5.2. Giám định các loại container 
4.1.5.3. Giám Định Tại Nhà Máy Sản Xuất 
4.1.6. Kết quả sản xuất kinh doanh của năm 211-2014. 
4.1.7. Định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2013-2015. 
4.2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN- GIÁM ĐỊNH VIETCONTROL. 
4.2.1. Vai trò đối với Công ty. 
4.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Tư vấn- Giám định Vietcontrol 
4.2.2.1.Môi trường bên ngoài 
4.2.2.2. Môi trường bên trong. 
4.2.3. Thực trạng của công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Tư vấn- Giám định Vietcontrol 35
4.2.4. Sự hài lòng. 36
4.3. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN- GIÁM ĐỊNH VIETCONTROL. 
4.3.1. Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực. 
4.3.2. Các Phương Pháp Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực. 
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CỦA.. 
CÔNG TYCỔ PHẦN TƯ VẤN- GIÁM ĐỊNH VIETCONTROL. 
5.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN- GIÁM ĐỊNH VIETCONTROL GIAI ĐOẠN (2014 – 2016). 
5.1.1 Yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực giai đoạn (2013-2015) 
5.1.1.1. Môi trường vĩ mô. 
5.1.1.2. Môi trường ngành (Vi mô) 
5.1.1.3. Môi trường bên trong. 
5.1.2 Định hướng phát triển quản trị nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Tư vấn- Giám định Vietcontrol. trong thời gian (2014-2016). 
5.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỔN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN- GIÁM ĐỊNH VIETCONTROL.
5.2.1 Tiến hành hoạch định nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Tư Vấn- Giám định Vietcontrol 
5.2.2.Thực hiện tốt công tác tuyển dụng. 
5.2.3. Hoàn thiện công tác đào tạo,nâng cao trình độ chuyên môn người lao động.
5.2.4 Nâng cao hiệu quả công tác duy trì, động viên, khuyến khích nhân viên
5.2.6. Các biện pháp để nâng cao hiệu quả và sử dụng nguồn nhân lực: 
5.2.6.1.Về tuyển dụng. 
5.2.6.2.Hoàn thiện cơ cấu quản lý. 
5.2.6.3.Về đào tạo và phát triển nhân lực. 
5.2.6.4.Về chế độ thù lao lao động và chế độ khen thưởng.
5.2.6.5.Một số các biện pháp khá
KẾT LUẬN..
download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 1 lần - Cập nhật: 18:40 06/11/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp