Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập nhân sự row Báo cáo thực tập nhân sự tại công ty Tâm Chiến

Báo cáo thực tập nhân sự tại công ty Tâm Chiến

Cập nhật: 20:57 Ngày 01/03/2016

Báo cáo thực tập nhân sự là Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân sự tại công ty TNHH Tâm Chiến  đạt 9 điểm  

MỤC LỤC 

MỞ ĐẦU 

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ  QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ 

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NHÂN SỰ  .................................................................... 2 

1.1. Khái niệm quản trị nhân sự  ............................................................................ 2 

1.2. Mục tiêu, vai trò của quản trị nhân sự  ............................................................ 3 

1.2.1. Mục tiêu của quản trị nhân sự  ..................................................................... 3 

1.2.2. Vai trò của quản trị nhân sự  ........................................................................ 3 

1.3. Nội dung của quản trị nhân sự ....................................................................... 3 

1.3.1. Phân tích công việc ..................................................................................... 4 

1.3.2. Hoạch địnhnhân sự  ...................................................................................... 5 

1.3.3. Tuyển dụng nhân sự  .................................................................................... 7 

1.3.3.1. Quy trình tuyển dụng nhân sự:  ................................................................. 7 

1.3.3.2. Nguồn tuyển dụng  .................................................................................... 8 

1.3.4.  Định mức lao động  ................................................................................... 10 

1.3.5. Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên  .............................. 11 

1.3.7. Đào tạo và phát triển nhân sự  .................................................................... 16 

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân sự ................................ 18 

1.4.1.Nhân tố môi trường kinh doanh  ................................................................. 18 

1.4.2. Nhân tố con người  ..................................................................................... 20 

1.4.3. Nhân tố nhà quản trị  .................................................................................. 21 

1.5. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động.................................... 21 

1.5.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng lao động  ....................................................... 21 

1.5.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động ................................ 22 

1.5.3. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động .............................. 23 

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY 

TNHH TÂM CHIẾN  ......................................................................................... 24 

2.1.Tổng quan về công ty TNHH Tâm Chiến  ..................................................... 24 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ............................................................ 24 

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ, ngành nghề sản xuất kinh doanh ........................... 26 

2.1.2.1. Ngành nghề sản xuất kinh doanh  ........................................................... 26 

2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ ............................................................................. 26 

2.1.3. Cơ cấu tổ chức  ........................................................................................... 27 

2.1.3.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức, quản lý công ty  .................................................. 27 

2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban  ............................................... 27 

2.1.4. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 3 năm vừa qua  ........... 29 

2.1.5. Những thuận lợi và khó khăn của công ty ................................................ 30 

2.1.5.1. Thuận lợi ................................................................................................ 30 

2.1.5.2. Khó khăn  ................................................................................................ 31 

2.2. Thực trạng sử dụng nhân sự tại công ty TNHH Tâm Chiến  ........................ 31 

2.2.1. Mục đích và ý nghĩa của việc tìm hiểu công tác nhân sự trong công ty  ... 31 

2.2.1.1. Mục đích  ................................................................................................. 31 

2.2.1.2. Ý nghĩa  ................................................................................................... 32 

2.2.2. Đặc điểm lao động của công ty  ................................................................. 32 

2.2.3. Thực trạng công tác sử dụngnhân sự tại công ty ...................................... 36 

2.2.3.1. Công tác hoạch định nhân sự  ................................................................. 36 

2.2.3.2. Công tác phân tích và thiết kế công việc. .............................................. 36 

2.2.3.3. Công tác tuyển dụng nhân sự  ................................................................. 37 

2.2.3.4. Công tác đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên  ............ 45 

2.2.3.5. Công tác đãi ngộ nhân sự  ....................................................................... 46 

2.2.3.6. Công tác đào tạo và phát triển nhân sự.  ................................................. 48 

2.3. Phân tích một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nhân sự tại công ty 

TNHH Tâm Chiến  ............................................................................................... 49 

2.4. Đánh giá công tác sử dụng nhân sự tại công ty TNHH Tâm Chiến ............ 51 

2.4.1. Ưu điểm  ..................................................................................................... 51 

2.4.2. Nhược điểm  ............................................................................................... 52 

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG 

NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH TÂM CHIẾN.......................................... 53 

3.1. Báo cáo thực tập Mục tiêu, phương hướng phát triển của công ty TNHH Tâm Chiến trong 

thời gian tới ......................................................................................................... 53 

3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhân sự tại công ty 

TNHH Tâm Chiến  ............................................................................................... 53 

3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự ................ 53 

3.2.2. Biện pháp 2: Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nhân sự . 57 

3.2.3. Biện pháp 3: Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá năng lực thực 

hiện công việc của người lao động  ...................................................................... 58 

KẾT LUẬN  ........................................................................................................ 59 

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 5 lần - Cập nhật: 20:57 01/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp