Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập nhân sự row Báo cáo thực tập nhân sự tại công ty dịch vụ Toàn Thắng

Báo cáo thực tập nhân sự tại công ty dịch vụ Toàn Thắng

Cập nhật: 21:04 Ngày 03/01/2016

Báo cáo thực tập nhân sự Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty dịch vụ Toàn Thắng  được hoàn thành vào tháng 5/2015

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU  ....................................................................................................... 1 
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN TRỊ 
NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP  ........................................... 3 
1.1 Khái niệm nguồn nhân lực  .............................................................................. 3 
1.2 Chức năng và vai trò của quản lý nhân lực  ..................................................... 4 
1.2.1 Chức năng của quản lý nhân lực  .......................................................... 4 
1.2.2Vai trò của quản trị nguồn nhân lực  ...................................................... 5 
1.3 Nội dung của quản trị nguồn nhân lực  ............................................................ 6 
1.3.1 Hoạch định nguồn nhân lực ................................................................. 6 
1.3.2.1 Khái niệm  .......................................................................................... 6 
1.3.3 Phân công lao động  ............................................................................ 11 
1.3.4 Đánh giá năng lực nhân viên  .............................................................. 11 
1.3.5 Đào tạo và phát triển  .......................................................................... 13 
1.3.6 Trả công lao động  ............................................................................... 16 
1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị nguồn nhân lực ................................... 19 
1.4.1 Nhân tố bên ngoài .............................................................................. 19 
1.4.2 Nhân tố bên trong  ............................................................................... 20 
1.5 Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp  ................. 21 
1.5.1 Khái niệm  ........................................................................................... 21 
1.5.2 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực .............. 21 
1.6 Vai trò của việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động................................... 22 
1.7 Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của doanh 
nghiệp  .................................................................................................................. 22 
CHƢƠNG II: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGUỒN 
NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOÀN 
THẮNG  ............................................................................................................... 24 
2.1. Khái quát chung về công ty  .......................................................................... 24 
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty  .................................. 26 
2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty  ................................................... 27  
2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong công ty  ...................... 27 
2.1.4 Hoạt động kinh doanh của công ty  ..................................................... 29 
2.1.5 Những thuận lợi và khó khăn của công ty ......................................... 31 
2.2 Cơ cấu lao động  ............................................................................................. 32 
2.2.1 Báo cáo thực tập Cơ cấu lao động theo độ tuổi ...................................... 32 
2.2.2 Cơ cấu lao động theo chức năng  ........................................................ 33 
2.2.3 Cơ cấu lao động theo giới tính  ........................................................... 34 
2.2.4 Cơ cấu lao động theo trình độ học vấn .............................................. 35 
2.3 Đặc điểm lao động củ   .................. 36 
2.3.1 Khối lao động trực tiếp ...................................................................... 36 
ộng gián tiếp  ...................................................................... 36 
2.4. Phân tích thực trạng quản lý và sử dụng lao động của công ty TNHH TM & 
DV    ................................................................................................... 36 
2.4.1 Công tác hoạch định nguồn nhân lực  ................................................. 36 
2.4.2 Công tác tuyển dụng tại công ty  ......................................................... 38 
2.4.3 Công tác phân công lao động  ............................................................. 43 
2.4.4 Điều kiện lao động  ............................................................................. 43 
2.4.5 Đánh giá mức độ hoàn thành công việc  ............................................. 45 
2.4.6 Trả lƣơng, đãi ngộ  .............................................................................. 47 
2.4.7 Đào tạo và phát triển  .......................................................................... 48 
2.5 Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực ................................................. 50 
2.6. Đánh giá công tác quản lý và sử dụng lao động tại công ty TNHH TM&DV 
Toàn Thắng.......................................................................................................... 51 
2.6.1  Nhận định chung về tình hình lao động tại công ty  .......................... 51 
2.6.2  Một số nhƣợc điểm trong công tác quản lý và sử dụng lao động  ..... 52 
CHƢƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG 
NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TM&DV TOÀN THẮNG  ....... 53 
3.1 Mục tiêu, phƣơng hƣớng phát triển của công ty trong những năm tới  ......... 53 
3.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty 
trách nhiệm hữu hạn thƣơng mại và dịch vụ Toàn Thắng  .................................. 53 
3.2.1 Biện pháp 1: Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nhân lực
  ..................................................................................................................... 53  
3.2.2 Biện pháp 2: Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá năng lực 
thực hiện công việc của nguồn nhân lực  ..................................................... 57 
KẾT LUẬN  ......................................................................................................... 60 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: DOC - Đã tải: 7 lần - Cập nhật: 21:04 03/01/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp