Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập nhân sự row Báo cáo thực tập nhân sự công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty Vàng Anh

Báo cáo thực tập nhân sự công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty Vàng Anh

Cập nhật: 18:58 Ngày 13/11/2015

MỤC LỤC 
LỜI MỞ ĐẦU   ..........................................................................................................  1 
Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn 
nhân lực trong doanh nghiệp ....................................................................................  4 
1.1  Các khái niệm cơ bản về tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực    ....  4 
  1.1.1  Khái niệm, tầm quan trọng của tuyển mộ nhân lực  ......................................  4 
    1.1.1.1  Khái niệm tuyển mộ  .................................................................................  4 
    1.1.1.2  Tầm quan trọng của tuyển mộ  .................................................................  4 
  1.1.2   Khái niệm và tầm quan trọng của tuyển dụng nhân lực  ..............................  4 
    1.1.2.1  Khái niệm tuyển dụng  ..............................................................................  4 
    1.1.2.2  Tầm quan trọng của tuyển dụng ..............................................................  5 
  1.1.3  Khái niệm, mục tiêu, vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực  .......  5 
    1.1.3.1  Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực   ....................................  5 
    1.1.3.2  Mục tiêu của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực  .................................  6 
    1.1.3.3  Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực  ....................................  7 
1.2  Các nguồn và phương pháp tuyển dụng, đào tào và phát triển nguồn nhân lực 
trong doanh nghiệp ...................................................................................................  8 
  1.2.1  Các nguồn và phương pháp tuyển dụng .......................................................  8 
  1.2.2  Các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ..............................  9 
1.3  Quá trình tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực  ...........................  12 
  1.3.1  Quá trình tuyển dụng ..................................................................................  12 
  1.3.2  Trình tự xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 
trong doanh nghiệp .................................................................................................  15 
1.4  Sự  cần thiết phải hoàn thiện công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển 
nguồn nhân lực  ........................................................................................................  17 
Chương 2:  Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển 
nguồn nhân lực tại công ty TNHH Công Nghiệp Vàng Anh .................................  19 
2.1  Giới thiệu khái quát về công ty TNHH Công Nghiệp Vàng Anh ...................  19 
  2.1.1  Quá trình hình thành và phát triển  ..............................................................  19 
  2.1.2  Chức năng và lĩnh vực hoạt động    ...............................................................  20 
  2.1.3  Cơ cấu tổ chức của công ty  .........................................................................  21 vii 
 
  2.1.4  Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp năm 2012 – 2014  ..........  21 
  2.1.5  Tổ chức và hoạt động của phòng hành chính nhân sự  ................................  23 
2.2  Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng, đào tạo và  phát triển nguồn 
nhân lực tại công ty TNHH Công Nghiệp Vàng Anh ............................................  24 
  2.2.1  Thực trạng của công tác tuyển dụng tại công ty TNHH Công Nghiệp 
Vàng Anh  ................................................................................................................  24 
    2.2.1.1  Tình hình biến động nhân sự của công ty trong giai đoạn vừa qua  .......  24 
    2.2.1.2  Thực trạng của công tác tuyển dụng tại công ty TNHH Công Nghiệp 
Vàng Anh  ................................................................................................................  25 
  2.2.2  Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công 
ty TNHH Công Nghiệp Vàng Anh  .........................................................................  38 
    2.2.2.1  Tình hình thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân  lực tại 
công ty TNHH Công Nghiệp Vàng Anh trong thời gian qua  .................................  38 
    2.2.2.2   Phân tích thực trạng tổ chức đào tào và phát triển của công ty TNHH 
Công Nghiệp Vàng Anh .........................................................................................  40 
Chương 3:  Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng, đào tạo và phát 
triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Công Nghiệp Vàng Anh.  ........................  63 
3.1  Cơ sở đề ra giải pháp .......................................................................................  63 
  3.1.1  Định hướng phát triển của công ty TNHH Công Nghiệp Vàng Anh  .........  63 
    3.1.1.1  Mục tiêu sản xuất kinh doanh của công ty ............................................  63 
    3.1.1.2  Kế hoạch quản trị nhân lực của công ty trong năm 2015  ......................  63 
    3.1.1.3  Kế hoạch tuyển dụng của công ty  ..........................................................  64 
    3.1.1.4  Kế hoạch đào tạo và phát triển của công ty trong năm 2015.................  65 
  3.1.2  Cơ sở phát triển nguồn nhân lực của Chính phủ ........................................  66 
3.2  Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác  tuyển dụng, đào tạo và phát triên 
nguồn nhân lực tại công ty TNHH Công Nghiệp Vàng Anh .................................  66 
  3.2.1  Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty    ...............  66 
    3.2.1.1  Lập tiêu chuẩn tuyển dụng cụ thể hơn cho từng vị trí công việc  ...........  66 
    3.2.1.2  Sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo công ty............................................  67 
    3.2.1.3  Kết hợp chặt chẽ với các công tác khác trong quản lý nhân sự    .............  68 viii 
 
  3.2.2  Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triên nguồn nhân 
lực tại công ty .........................................................................................................  69 
    3.2.2.1  Các phương pháp đào tạo phải phù hợp với từng loại đối tượng được 
đào tạo đồng thời cũng phải ứng dụng thêm các phương pháp mang tính hiện đại 
ngày nay để nâng cao chất lượng  ............................................................................  69 
    3.2.2.2   Xây dựng nguồn kinh phi dành cho đào tạo và phát triển một cách ổn 
định và gia tăng qua các năm  ..................................................................................  71 
    3.2.2.3  Tăng cường đội ngũ cán bộ  thực hiện công tác đào tạo và phát triển 
nguồn nhân lực của công ty  ....................................................................................  72 
    3.2.2.4  Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 
của công ty  ..............................................................................................................  72 
    3.2.2.5  Hoàn thiện nội dung chương trình, phương pháp đào tạo tại công ty  ...  76 
    3.2.2.6  Khai thác nguồn lực tài chính của công ty ............................................  77 
    3.2.2.7  Hoàn thiện việc tổ chức thực hiện đào tạo ............................................  77 
    3.2.2.8  Hoàn thiện việc đánh giá chương trình đào tạo sau khóa học   ..............  79 
    3.2.2.9  Các biện pháp khác nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển 
nguồn nhân lực của công ty  ....................................................................................  80 
KẾT LUẬN  .............................................................................................................  83 
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................  84 
download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 6 lần - Cập nhật: 18:58 13/11/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp