Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác

Báo cáo thực tập khác

Nghiên cứu, đánh giá chất lượng nước mặt sông phía thượng lưu Hồ Núi Cốc

Nghiên cứu, đánh giá chất lượng nước mặt sông phía thượng lưu Hồ Núi Cốc
Báo cáo thực tập là Nghiên cứu, đánh giá chất lượng nước mặt sông phía thượng lưu Hồ Núi Cốc  đạt 9 điểm   more

Giải pháp phát triển ngành chè trên địa bàn huyện Đại Từ - Thái Nguyên

Giải pháp phát triển ngành chè trên địa bàn huyện Đại Từ - Thái Nguyên
Báo cáo thực tập là Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển ngành chè trên địa bàn huyện Đại Từ - Thái Nguyên  đạt 9 điểm   more

Giá đất ở và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại thành phố Tuyên Quang

Giá đất ở và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại thành phố Tuyên Quang
Báo cáo thực tập là Nghiên cứu thực trạng giá đất ở và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang  đạt 9 điểm   more

Thực trạng chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Bắc Kạn

Thực trạng chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Bắc Kạn
Báo cáo thực tập là Nghiên cứu thực trạng chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Bắc Kạn giai đoạn 2008-2014  đạt 9 điểm   more

Nghiên cứu sử dụng bã dong riềng làm thức ăn nuôi lợn thịt

Nghiên cứu sử dụng bã dong riềng làm thức ăn nuôi lợn thịt
Báo cáo thực tập là Nghiên cứu sử dụng bã dong riềng làm thức ăn nuôi lợn thịt  đạt 9 điểm   more

Phân hủy nhiệt Policlobiphenyl trong dầu biến thế phế thải với hệ xúc tác ba cấu tử ở nhiệt độ thấp

Phân hủy nhiệt Policlobiphenyl trong dầu biến thế phế thải với hệ xúc tác ba cấu tử ở nhiệt độ thấp
Báo cáo thực tập là Nghiên cứu phân hủy nhiệt Policlobiphenyl trong dầu biến thế phế thải với hệ xúc tác ba cấu tử ở nhiệt độ thấp  đạt 9 điểm   more

Yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn Thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc

Yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn Thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc
Báo cáo thực tập là Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn Thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2009-2013  đạt 9 điểm   more

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống lạc L14 tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống lạc L14 tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
Báo cáo thực tập là Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống lạc L14 tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang  đạt 9 điểm   more

Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao vai trò giới trong quản lý rừng tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao vai trò giới trong quản lý rừng tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
Báo cáo thực tập là Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao vai trò giới trong quản lý rừng tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn  đạt 9 điểm   more

Chỉ số tác động môi trường của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây chè tại Thành phố Thái Nguyên

Chỉ số tác động môi trường của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây chè tại Thành phố Thái Nguyên
Báo cáo thực tập là Nghiên cứu chỉ số tác động môi trường của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây chè tại Thành phố Thái Nguyên  đạt 9 điểm   more

Giải pháp phát triển bền vững công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Giải pháp phát triển bền vững công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Báo cáo thực tập là Giải pháp phát triển bền vững công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên  đạt 9 điểm   more

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Thái Nguyên

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Thái Nguyên
Báo cáo thực tập là Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên  đạt 9 điểm   more

Thực trạng và đề xuất giải pháp trong công tác đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Thực trạng và đề xuất giải pháp trong công tác đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Báo cáo thực tập là Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp trong công tác đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng  đạt 9 điểm   more

Thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp thực hiện tiêu chí xây dựng môi trường nông thôn mới tỉnh Cao Bằng

Thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp thực hiện tiêu chí xây dựng môi trường nông thôn mới  tỉnh Cao Bằng
Báo cáo thực tập là Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp thực hiện tiêu chí xây dựng môi trường nông thôn mới tại xã Hưng Đạo - thành phố Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng  đạt 9 điểm   more

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư dự án khu công nghiệp Tam Dương II tỉnh Vĩnh Phúc

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư dự án khu công nghiệp Tam Dương II tỉnh Vĩnh Phúc
Báo cáo thực tập là Đánh giá thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư dự án khu công nghiệp Tam Dương II - giai đoạn 1, tỉnh Vĩnh Phúc  đạt 9 điểm   more

Ô nhiễm Amoni trong nước thải bãi rác và thử nghiệm phương pháp xử lý kết tủa Magie Amoni Photphat (Map) làm phân bón

Ô nhiễm Amoni trong nước thải bãi rác và thử nghiệm phương pháp xử lý kết tủa Magie Amoni Photphat (Map) làm phân bón
Báo cáo thực tập là Đánh giá sự ô nhiễm Amoni trong nước thải bãi rác và thử nghiệm phương pháp xử lý kết tủa Magie Amoni Photphat (Map) làm phân bón  đạt 9 điểm   more

Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo quyết định 134 QĐ TTg trên địa bàn huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh

Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo quyết định 134 QĐ TTg trên địa bàn huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh
Báo cáo thực tập là Đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo quyết định 134 QĐ TTg trên địa bàn huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2013  đạt 9 điểm   more

Hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại một số xã trên địa bàn huyện Phú Lương, Thái Nguyên

Hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại một số xã trên địa bàn huyện Phú Lương, Thái Nguyên
Báo cáo thực tập là Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại một số xã trên địa bàn huyện Phú Lương, Thái Nguyên  đạt 9 điểm   more

Hiệu quả công nghệ xử lý môi trường đất bị ảnh hưởng bởi thuốc BVTV - DDT từ kho thuốc BVTV tỉnh Lạng Sơn

Hiệu quả công nghệ xử lý môi trường đất bị ảnh hưởng bởi thuốc BVTV - DDT từ kho thuốc BVTV tỉnh Lạng Sơn
Báo cáo thực tập là Đánh giá hiệu quả công nghệ xử lý môi trường đất bị ảnh hưởng bởi thuốc BVTV - DDT từ kho thuốc BVTV tại thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn  đạt 9 điểm   more

Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
Báo cáo thực tập là Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2011-2013  đạt 9 điểm   more
Trang: <1...45 6 78...22>
 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, Dịch vụ Vệ sinh tại đà lạt , tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn