Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác

Báo cáo thực tập khác

Nghiên cứu biến động giá đất ở trên địa bàn thành phố Bắc Ninh

Nghiên cứu biến động giá đất ở trên địa bàn thành phố Bắc Ninh
Báo cáo thực tập là Nghiên cứu biến động giá đất ở trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2009-2013  đạt 9 điểm   more

Ảnh hưởng của thời vụ, phân bón đến năng suất và chất lượng giống ngô nếp lai

Ảnh hưởng của thời vụ, phân bón đến năng suất và chất lượng giống ngô nếp lai
Báo cáo thực tập là Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ, phân bón đến năng suất và chất lượng giống ngô nếp lai HN88 tại Cẩm Phả - Quảng Ninh  đạt 9 điểm   more

Khẩu phần có bột lá keo giậu, được và không được cân đối năng lượng, protein đến năng suất và chất lượng trứng của gà đẻ

Khẩu phần có bột lá keo giậu, được và không được cân đối năng lượng, protein đến năng suất và chất lượng trứng của gà đẻ
Báo cáo thực tập là Nghiên cứu ảnh hưởng của khẩu phần có bột lá keo giậu, được và không được cân đối năng lượng, protein đến năng suất và chất lượng trứng của gà đẻ bố mẹ Lương Phượng  đạt 9 điểm   more

Cơ chế phân bổ, sử dụng tài chính để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất giáo dục phổ thông công lập ở Việt Nam

Cơ chế phân bổ, sử dụng tài chính để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất giáo dục phổ thông công lập ở Việt Nam
Báo cáo thực tập là Hoàn thiện cơ chế phân bổ, sử dụng tài chính để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất giáo dục phổ thông công lập ở Việt Nam  đạt 9 điểm   more

Giải pháp tài chính phát triển khoa học - công nghệ trong các công ty trách nhiệm hữu hạn

Giải pháp tài chính phát triển khoa học - công nghệ trong các công ty trách nhiệm hữu hạn
Báo cáo thực tập là Giải pháp tài chính phát triển khoa học - công nghệ trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ở Việt Nam đạt 9 điểm   more

Giải pháp giảm nghèo tại huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang

Giải pháp giảm nghèo tại huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang
Báo cáo thực tập là Giải pháp giảm nghèo tại huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang  đạt 9 điểm   more

Giải pháp giảm nghèo bền vững tỉnh Thái Nguyên

Giải pháp giảm nghèo bền vững tỉnh Thái Nguyên
Báo cáo thực tập là Giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  đạt 9 điểm   more

Giải pháp cải thiện môi trường đầu tư tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Giải pháp cải thiện môi trường đầu tư tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Báo cáo thực tập là Giải pháp cải thiện môi trường đầu tư tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đạt 9 điểm   more

Điều khiển thích nghi phi tuyến cho robot, công nghiệp trên cơ sở mạng nở ron nhân tạo

Điều khiển thích nghi phi tuyến cho robot, công nghiệp trên cơ sở mạng nở ron nhân tạo
Báo cáo thực tập là Điều khiển thích nghi phi tuyến cho robot, công nghiệp trên cơ sở mạng nở ron nhân tạo  đạt 9 điểm   more

Đầu tư phát triển nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu

Đầu tư phát triển nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu
Báo cáo thực tập là Đầu tư phát triển nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu  đạt 9 điểm   more

Ô nhiễm trong nước thải mạ và nghiên cứu chế tạo vật liệu phèn sunphat sắt dùng cho xử lý nước thải công ty ống thép Hòa Phát

Ô nhiễm trong nước thải mạ và nghiên cứu chế tạo vật liệu phèn sunphat sắt dùng cho xử lý nước thải công ty ống thép Hòa Phát
Báo cáo thực tập là  Đánh giá sự ô nhiễm trong nước thải mạ và nghiên cứu chế tạo vật liệu phèn sunphat sắt dùng cho xử lý nước thải công ty ống thép Hòa Phát đạt 9 điểm   more

Hiệu quả sử dụng đất trồng lúa và đề xuất hướng sử dụng hợp lý đất trồng lúa tỉnh Tuyên Quang

Hiệu quả sử dụng đất trồng lúa và đề xuất hướng sử dụng hợp lý đất trồng lúa tỉnh Tuyên Quang
Báo cáo thực tập là Đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng lúa và đề xuất hướng sử dụng hợp lý đất trồng lúa huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang  đạt 9 điểm   more

Hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc

Hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc
Báo cáo thực tập là Đánh giá hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc  đạt 9 điểm   more

Hiện trạng và đề xuất biện pháp xử lý nước sinh hoạt theo qui mô hộ gia đình tại thành phố Thái Nguyên

Hiện trạng và đề xuất biện pháp xử lý nước sinh hoạt theo qui mô hộ gia đình tại thành phố Thái Nguyên
Báo cáo thực tập là Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp xử lý nước sinh hoạt theo qui mô hộ gia đình tại thành phố Thái Nguyên  đạt 9 điểm   more

Hiện trạng ô nhiễm và đề xuất các giải pháp bảo vệ, phát triển bền vững nguồn nước sông Sặt

Hiện trạng ô nhiễm và đề xuất các giải pháp bảo vệ, phát triển bền vững nguồn nước sông Sặt
Báo cáo thực tập là Đánh giá hiện trạng ô nhiễm và đề xuất các giải pháp bảo vệ, phát triển bền vững nguồn nước sông Sặt trên địa bàn tỉnh Hải Dương  đạt 9 điểm   more

Cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Tuyên Quang

Cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Tuyên Quang
Báo cáo thực tập là Cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Tuyên Quang  đạt 9 điểm   more

Xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất phục vụ quản lý tài chính đất đai tại thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất phục vụ quản lý tài chính đất đai tại thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu
Báo cáo thực tập là Xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất phục vụ quản lý tài chính đất đai tại thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu  đạt 9 điểm   more

Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với việc làm tại thành phố Vĩnh Yên

Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với việc làm tại thành phố Vĩnh Yên
Báo cáo thực tập là  Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với việc làm tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đạt 9 điểm   more

Chuyển đổi nghề cho người nông dân sau khi thu hồi đất nông nghiệp tại thành phố Hạ Long

Chuyển đổi nghề cho người nông dân sau khi thu hồi đất nông nghiệp tại thành phố Hạ Long
Báo cáo thực tập là Thực trạng và giải pháp chuyển đổi nghề cho người nông dân sau khi thu hồi đất nông nghiệp tại thành phố Hạ Long  đạt 9 điểm   more

Quản lý thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Quản lý thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
Báo cáo thực tập là Tăng cường quản lý thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên  đạt 9 điểm   more
Trang: <1...34 5 67...22>
 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, Dịch vụ Vệ sinh tại đà lạt , tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn