Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác

Báo cáo thực tập khác

Giải pháp cải thiện hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên

Giải pháp cải thiện hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên
Báo cáo thực tập là Nghiên cứu giải pháp cải thiện hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên  đạt 9 điểm   more

Chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tại khu vực nông thôn và khu vực đô thị trên địa bàn Tuyên Quang

Chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tại khu vực nông thôn và khu vực đô thị trên địa bàn Tuyên Quang
Báo cáo thực tập là Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tại khu vực nông thôn và khu vực đô thị trên địa bàn thành phần Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang  đạt 9 điểm   more

Giải pháp phát triển thị trường đất ở trên địa bàn thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Giải pháp phát triển thị trường đất ở trên địa bàn thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Báo cáo thực tập là Đánh giá thực trạng và một số giải pháp phát triển thị trường đất ở trên địa bàn thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn  đạt 9 điểm   more

Giải pháp quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Giải pháp quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
Báo cáo thực tập là Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh  đạt 9 điểm   more

Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp về đất đai tại sở tài nguyên và môi trường Tuyên Quang

Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp về đất đai tại sở tài nguyên và môi trường Tuyên Quang
Báo cáo thực tập là Đánh giá công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp về đất đai tại sở tài nguyên và môi trường Tuyên Quang giai đoạn 2008-2013  đạt 9 điểm   more

Công tác thực hiện phương án quy hoạch một số khu dân cư trên địa bàn thị xã Bắc Kạn

Công tác thực hiện phương án quy hoạch một số khu dân cư trên địa bàn thị xã Bắc Kạn
Báo cáo thực tập là Đánh giá công tác thực hiện phương án quy hoạch một số khu dân cư trên địa bàn thị xã Bắc Kạn giai đoạn 2009-2013  đạt 9 điểm   more

Công tác lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường học trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

Công tác lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường học trên địa bàn thành phố Tuyên Quang
Báo cáo thực tập là Đánh giá công tác lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường học trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2008-2012  đạt 9 điểm   more

Bồi thường và giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất tại dự án xây dựng quốc lộ 15 và xây dựng tuyến đường 26-3, thành phố Hà Tĩnh

Bồi thường và giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất tại dự án xây dựng quốc lộ 15 và xây dựng tuyến đường 26-3, thành phố Hà Tĩnh
Báo cáo thực tập là Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất tại dự án xây dựng quốc lộ 15 và xây dựng tuyến đường 26-3, thành phố Hà Tĩnh  đạt 9 điểm   more

Ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến đời sống, việc làm của người dân thành phố Hà Nội

Ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến đời sống, việc làm của người dân thành phố Hà Nội
Báo cáo thực tập là Đánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp Quang Minh đến đời sống, việc làm của người dân ở huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội  đạt 9 điểm   more

Ảnh hưởng của nước thải khu công nghiệp Gang Thép đến một số yếu tố kim loại nặng trong nước sông Cầu

Ảnh hưởng của nước thải khu công nghiệp Gang Thép đến một số yếu tố kim loại nặng trong nước sông Cầu
Báo cáo thực tập là Đánh giá ảnh hưởng của nước thải khu công nghiệp Gang Thép đến một số yếu tố kim loại nặng trong nước sông Cầu  đạt 9 điểm   more

Nhận thức của người dân về vấn đề quản lý rác thải sinh hoạt dựa vào cộng đồng tại các xã nông thôn mới

Nhận thức của người dân về vấn đề quản lý rác thải sinh hoạt dựa vào cộng đồng tại các xã nông thôn mới
Báo cáo thực tập là Thực trạng và giải pháp nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề quản lý rác thải sinh hoạt dựa vào cộng đồng tại các xã nông thôn mới huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên  đạt 9 điểm   more

Phân tích hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất chè ở huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang

Phân tích hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất chè ở huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang
Báo cáo thực tập là Phân tích hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất chè ở huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang  đạt 9 điểm   more

Nghiên cứu tính chất truyền động và điều khiển hệ thống truyền động vô cấp phân tầng trên máy kéo nhỏ 4 bánh

Nghiên cứu tính chất truyền động và điều khiển hệ thống truyền động vô cấp phân tầng trên máy kéo nhỏ 4 bánh
Báo cáo thực tập là Nghiên cứu tính chất truyền động và điều khiển hệ thống truyền động vô cấp phân tầng trên máy kéo nhỏ 4 bánh  đạt 9 điểm   more

Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Báo cáo thực tập là Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ  đạt 9 điểm   more

Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới tại thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới tại thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
Báo cáo thực tập là Nghiên cứu thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới tại thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên  đạt 9 điểm   more

Dịch tễ bệnh cúm A H5N1 và hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng vắc xin Navet-Vifluvac trên gà, vịt tại tỉnh Phú Thọ

Dịch tễ bệnh cúm A H5N1 và hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng vắc xin Navet-Vifluvac trên gà, vịt tại tỉnh Phú Thọ
Báo cáo thực tập là Nghiên cứu một số đặ điểm dịch tễ bệnh cúm A H5N1 và hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng vắc xin Navet-Vifluvac trên gà, vịt tại tỉnh Phú Thọ  đạt 9 điểm   more

Kỹ thuật thâm canh giống chuối phấn vàng tại Thái Nguyên

Kỹ thuật thâm canh giống chuối phấn vàng tại Thái Nguyên
Báo cáo thực tập là Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống chuối phấn vàng tại Thái Nguyên  đạt 9 điểm   more

Biện pháp kỹ thuật canh tác chè Kim Tuyên để chế biến chè OLong tại Phú Thọ

Biện pháp kỹ thuật canh tác chè Kim Tuyên để chế biến chè OLong tại Phú Thọ
Báo cáo thực tập là Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác chè Kim Tuyên để chế biến chè OLong tại Phú Thọ  đạt 9 điểm   more

Nghiên cứu kỹ thuật phân tích mã độc và ứng dụng trong bảo vệ máy tính

Nghiên cứu kỹ thuật phân tích mã độc và ứng dụng trong bảo vệ máy tính
Báo cáo thực tập là Nghiên cứu kỹ thuật phân tích mã độc và ứng dụng trong bảo vệ máy tính  đạt 9 điểm   more

Nghiên cứu chiết tách tinh dầu từ vỏ quả cam, bưởi (Citrus) và ứng dụng xử lý rác thải xốp

Nghiên cứu chiết tách tinh dầu từ vỏ quả cam, bưởi (Citrus) và ứng dụng xử lý rác thải xốp
Báo cáo thực tập là Nghiên cứu chiết tách tinh dầu từ vỏ quả cam, bưởi (Citrus) và ứng dụng xử lý rác thải xốp  đạt 9 điểm   more
Trang: <123 4 56...22>
 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, Dịch vụ Vệ sinh tại đà lạt , tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn