Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác

Báo cáo thực tập khác

Nâng cao hiệu quả đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Nâng cao hiệu quả đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Báo cáo thực tập là Nâng cao hiệu quả đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên  đạt 9 điểm   more

Khả năng lai hữu tính của một số giống hoa lily nhập nội trong điều kiện nhà có mái che tại Hà Nội

Khả năng lai hữu tính của một số giống hoa lily nhập nội trong điều kiện nhà có mái che tại Hà Nội
Báo cáo thực tập là Khảo nghiệm và đánh giá khả năng lai hữu tính của một số giống hoa lily nhập nội trong điều kiện nhà có mái che tại Hà Nội  đạt 9 điểm   more

Công tác quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế tỉnh Quảng Ninh

Công tác quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế tỉnh Quảng Ninh
Báo cáo thực tập là Đánh giá thực trạng công tác quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh  đạt 9 điểm   more

Khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa nhập nội tỉnh Hà Giang

Khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa nhập nội tỉnh Hà Giang
Báo cáo thực tập là Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa nhập nội tại huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang  đạt 9 điểm   more

Ô nhiễm của nước thải hầm lò mỏ than tại Tổng Công ty than Đông Bắc

Ô nhiễm của nước thải hầm lò mỏ than tại Tổng Công ty than Đông Bắc
Báo cáo thực tập là Đánh giá hiện trạng ô nhiễm của nước thải hầm lò mỏ than tại Tổng Công ty than Đông Bắc, nghiên cứu đề xuất công nghệ xử lý tái tuần hoàn phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất  đạt 9 điểm   more

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tỉnh Hà Giang

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tỉnh Hà Giang
Báo cáo thực tập là  Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang giai đoạn 2009-2012 đạt 9 điểm   more

Hoạt động sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Hoạt động sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Báo cáo thực tập là Hoạt động sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên  đạt 9 điểm   more

Ảnh hưởng của khẩu phần có bột cỏ Stylo đến năng suất và chất lượng trứng của Gà

Ảnh hưởng của khẩu phần có bột cỏ Stylo đến năng suất và chất lượng trứng của Gà
Báo cáo thực tập là Ảnh hưởng của khẩu phần có bột cỏ Stylo, được và không được cân đối lại năng lượng, protein đến năng suất và chất lượng trứng của Gà đẻ bố mẹ lương phượng  đạt 9 điểm   more

Xác định chế độ cắt hợp lý khi tiện có va đập thép 45 qua tôi bằng mảnh hợp kim cứng phủ tialn

Xác định chế độ cắt hợp lý khi tiện có va đập thép 45 qua tôi bằng mảnh hợp kim cứng phủ tialn
Báo cáo thực tập là Xác định chế độ cắt hợp lý khi tiện có va đập thép 45 qua tôi bằng mảnh hợp kim cứng phủ tialn  đạt 9 điểm   more

Việc làm trong quá trình đô thị hoá tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Việc làm trong quá trình đô thị hoá tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Báo cáo thực tập là Việc làm trong quá trình đô thị hoá tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  đạt 9 điểm   more

Tham số trong phương pháp hiệu chỉnh tìm nghiệm chung cho một hệ hữu hạn phương trình không chỉnh

Tham số trong phương pháp hiệu chỉnh tìm nghiệm chung cho một hệ hữu hạn phương trình không chỉnh
Báo cáo thực tập là Vấn đề chọn tham số trong phương pháp hiệu chỉnh tìm nghiệm chung cho một hệ hữu hạn phương trình không chỉnh  đạt 9 điểm   more

Nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt tỉnh Bắc Giang

Nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt tỉnh Bắc Giang
Báo cáo thực tập là  Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đạt 9 điểm   more

Giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ác tổ chức trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ác tổ chức trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Báo cáo thực tập là Thực trạng và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ác tổ chức trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  đạt 9 điểm   more

Thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh nam xuân lạc tỉnh Bắc Kạn nhằm đề xuất các biện pháp bảo tồn và phát triển loài

Thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh nam xuân lạc tỉnh Bắc Kạn nhằm đề xuất các biện pháp bảo tồn và phát triển loài
Báo cáo thực tập là Nghiên cứu tính đa dạng các loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh nam xuân lạc - huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn nhằm đề xuất các biện pháp bảo tồn và phát triển loài  đạt 9 điểm   more

Sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội trong xây dựng mô hình nông thôn mới tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội trong xây dựng mô hình nông thôn mới tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
Báo cáo thực tập là Nghiên cứu sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội trong xây dựng mô hình nông thôn mới tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên  đạt 9 điểm   more

Đặc tính sinh học của vi khuẩn Salmonella và tác dụng của chế phẩm Biovet đến khả năng sinh trưởng, phòng bệnh thương hàn ở gà nuôi

Đặc tính sinh học của vi khuẩn Salmonella và tác dụng của chế phẩm Biovet đến khả năng sinh trưởng, phòng bệnh thương hàn ở gà nuôi
Báo cáo thực tập là Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi khuẩn Salmonella và tác dụng của chế phẩm Biovet đến khả năng sinh trưởng, phòng bệnh thương hàn ở gà nuôi tại huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc  đạt 9 điểm  more

Khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thống của các hộ nông dân huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thống của các hộ nông dân huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Báo cáo thực tập là Nghiên cứu khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thống của các hộ nông dân huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh  đạt 9 điểm   more

Môi trường nước ngầm và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ, khai thác bền vững tầng chứa nước nhạt Pleistocen (qp) tỉnh Hưng Yên

Môi trường nước ngầm và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ, khai thác bền vững tầng chứa nước nhạt Pleistocen (qp) tỉnh Hưng Yên
Báo cáo thực tập là Nghiên cứu hiện trạng môi trường nước ngầm và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ, khai thác bền vững tầng chứa nước nhạt Pleistocen (qp) tỉnh Hưng Yên  đạt 9 điểm  more

Xây dựng hồ sơ địa chính số và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang

Xây dựng hồ sơ địa chính số và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang
Báo cáo thực tập là Nghiên cứu giải pháp xây dựng hồ sơ địa chính số và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang  đạt 9 điểm   more

Nghiên cứu giải pháp phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi huyện Tân Yên - tỉnh Bắc Giang

Nghiên cứu giải pháp phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi huyện Tân Yên - tỉnh Bắc Giang
Báo cáo thực tập là Nghiên cứu giải pháp phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi huyện Tân Yên - tỉnh Bắc Giang  đạt 9 điểm   more
Trang: <12 3 456...22>
 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, Dịch vụ Vệ sinh tại đà lạt , tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn