Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng row Báo cáo thực tập nâng cao năng lực tài chính của Công ty B.S.B Steel Corp

Báo cáo thực tập nâng cao năng lực tài chính của Công ty B.S.B Steel Corp

Cập nhật: 20:48 Ngày 11/10/2016


Báo cáo thực tập nâng cao năng lực tài chính của Công ty B.S.B Steel Corp

Thư viện tài liệu Báo cáo thực tập trực tuyến- Tailieumau.vn xin chia sẻ tới các bạn sinh viên mẫu báo cáo thực tập tài chính ngân hàng là Báo cáo thực tập nâng cao năng lực tài chính của Công ty B.S.B Steel Corp để các bạn làm tài liệu tham khảo:

Mô tả sơ lược về tài liệu:

MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC SƠ ĐỒ ­ BIỂU ĐỒ
DANH MỤC KÝ HIỆU , CHỮ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU
1. Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
1.1. Bản chất của tài chính và ý nghĩa của phân tích tình hình tài chính
1.1.1 Bản chất tài chính doanh nghiệp
1.1.2 Ý nghĩa của phân tích tình hình tài chính
1.2. Nhiệm vụ và mục tiêu của phân tích tình hình tài chính
1.2.1 Nhiệm vụ của phân tích tình hình tài chính
1.2.2 Mục tiêu của phân tích tình hình tài chính
1.3. Thông tin sử dụng trong phân tích tình hình tài chính
1.3.1. Thông tin nội bộ doanh nghiệp
1.3.1.1. Bảng cân đối kế toán
1.3.1.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.3.1.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.3.1.4. Thuyết minh báo cáo tài chính
1.3.2. Thông tin bên ngoài doanh nghiệp
1.4. Phương pháp phân tích tình hình tài chính
1.4.1 Phương pháp so sánh
1.4.1.1. Điều kiện so sánh
1.4.1.2. Xác định gốc so sánh
1.4.1.3. Kỹ thuật so sánh
1.4.1.4. Hình thức so sánh
1.4.2 Phương pháp tỷ lệ
1.5. Nội dung phân tích
1.5.1 Phân tích tình hình nguồn vốn và tổng tài sản
1.5.1.1. Phân tích cơ cấu tài sản
1.5.1.2. Phân tích cơ cấu nguồn vốn
1.5.1.3. Phân tích cân đối cơ cấu tài sản và nguồn vốn
1.5.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.5.3. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính đặc trưng của doanh nghiệp
1.5.3.1. Nhóm chỉ số về khả năng thanh toán
1.5.3.2. Nhóm chỉ số về kết cấu tài chính
1.5.3.3. Nhóm tỷ số hoạt động
1.5.3.4. Nhóm tỷ số doanh lợi
1.5.4. Phân tích Dupont
1.5.5. Phân tích rủi ro
1.5.5.1. Đòn bẩy hoạt động ( Operating Leverage )
1.5.5.2. Đòn bẩy tài chính ( Financial Leverage )
Chương 2 : THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH Ở CÔNG TY B.S.B
2.1. Đặc điểm kinh tế , tổ chức, môi trường về công ty B.S.B
2.1.1 Chức năng và nhiệm vụ của công ty
2.1.1.1 Chức năng của công ty
2.1.1.2 Nhiệm vụ của công ty
2.1.2. Đặc điểm sản phẩm của công ty
2.1.3. Đặc điểm về tổ chức của công ty
2.1.3.1. Cơ cấu – tổ chức của công ty
2.1.3.2. Tổ chức sản xuất – kinh doanh
2.1.4. Đặc điểm môi trường
2.1.4.1. Đặc điểm ngành xây dựng hiện tại
2.1.4.2. Một số đối thủ trong ngành hiện nay của công ty
2.2. Phân tích tình hình tài chính công ty B.S.B
2.2.1 Phân tích tình hình tài chính công ty B.S.B
2.2.1.1. Phân tích tình hình tài sản
2.2.1.2. Phân tích tình hình nguồn vốn
2.2.2 Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo hoạt động kinh doanh
2.2.2.1. Tình hình doanh thu
2.2.2.2. Tình hình chi phí
2.2.2.3. Tình hình lợi nhuận
2.2.3. Phân tích tình hình tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính
2.2.3.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.2.3.2. Nhóm chỉ tiêu hoạt động
2.2.3.3. Nhóm chỉ tiêu quản trị nợ
2.2.3.4. Nhóm chỉ tiêu khả năng sinh lời
2.2.4. Phân tích tình hình tài chính bằng phương pháp Dupont
2.2.5. Phân tích rủi ro công ty
2.2.5.1. Điểm hòa vốn
2.2.5.2. Đòn bẩy kinh doanh ( Operating Leverage )
2.2.5.3. Đòn bẩy tài chính ( Financing Leverage )
2.2.6. Nhận xét
2.2.6.1. Ưu điểm
2.2.6.2. Nhược điểm
2.2.6.3. Nguyên nhân
3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CÔNG TY B.S.B
3.1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp nâng cao năng lực tài chính của công ty
3.2.1. Phân bổ lại cơ cấu tài chính
3.2.1.1. Đối với tài sản
3.2.1.2. Đối với nguồn vốn
3.2.2. Giải pháp về quản lý , kiểm soát chi phí của Công ty
3.2.2.1. Kiểm soát chi phí biến đổi
3.2.2.2. Kiểm soát chi phí cố định
3.2.3. Nâng cao hiệu quả kinh doanh
3.2.3.1. Nâng cao doanh thu
3.2.3.2. Quản lý các khoản phải thu
3.2.3.3. Xây dựng cơ cấu bán hàng
3.2.3.4. Xây dựng thương hiệu cho công ty
4. KẾT LUẬN

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các bài báo cáo thực tập tài chính ngân hàng khác tại kho thưc viện tài liệu trực tuyến - Tailieumau.vn của chúng tôi!

download

Giá tiền: 8.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 12 lần - Cập nhật: 20:48 11/10/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp