Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập nhân sự row Báo cáo thực tập nâng cao công tác quản trị nhân lực tại công ty quảng cáo Hatuba

Báo cáo thực tập nâng cao công tác quản trị nhân lực tại công ty quảng cáo Hatuba

Cập nhật: 06:33 Ngày 06/11/2015

LỜI NÓI ĐẦU
Chương I:
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP
I. Một số vấn đề cơ bản về quản trị nhân lực trong doanh nghiệp.
1. Khái niệm về nguồn nhân lực.
1.1. Khái niệm.
1.2.Đặc điểm của lao động trong Công ty
2. Khái niệm về quản trị nhân lực và tầm quan trọng của Quản trị
nhân lực.
2.1. Khái niệm.
2.2. Thực chất của Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp
2.4. Phương pháp Quản trị nhân sự.
2.4.1. Phương pháp hành chính.
2.4.2. Phương pháp kinh tế
2.5. Những nguyên tắc trong Quản trị nhân sự.
II. Nội dung của công tác quản trị nhân lực trong công ty.
A. Công tác sử dụng lao động.
1. Sử dụng số lượng lao động.
2. Sử dụng chất lượng lao động
3. Sử dụng thời gian lao động
4. Sử dụng cường độ lao động
5. Năng suất lao động và tăng năng suất lao động.
B. Công tác tổ chức của nhà Quản trị.
1. Hoạch định nguồn nhân lực.
2. Tổ chức tuyển chọn nguồn nhân lực.
2.1. Yêu cầu và trình độ tuyển chọn nhân lực.
2.2. Các phương pháp tuyển chọn nhân lực.
3. Phỏng vấn
3. Thuyên chuyển và đề bạt nhân lực
3.1 Thuyên chuyển và đề bạt nhân lực
3.2. Kỷ luật lao động.
4. Nội dung của công tác tổ chức lao động khoa học.
4.1. Tổ chức phân công và hiệp tác lao động.
4.2. Tổ chức nơi làm việc hợp lý.
4.3. Đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho đội ngũ nhân lực.
5. Tổ chức kiểm tra đánh giá nhân lực.
6. Chế độ lương bổng và đãi ngộ.
6.1 Các hình thức trả lương
6.2. Các loại tiền thưởng.
6.3. Các loại phúc lợi
6.4. An toàn vệ sinh lao động và điều kiện làm việc.
7. Công tác định mức trong doanh nghiệp.
7.1. Khái niệm, vai trò của định mức lao động.
7.2. Các công thức tính định mức
7.3. Tổ chức thực hiện định mức lao động.
III. Những nhân tố ảnh hưởng đến sử dụng lao động.
1. Môi trường bên trong.
2. Môi trường bên ngoài
IV. Chỉ tiêu đánh giá và phương pháp nghiên cứu.
1. Chỉ tiêu đánh giá sử dụng lao động có hiệu quả.
2. Phương pháp nghiên cứu.
Chương II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY
QUẢNG CÁO HATUBA
I. Tổng quan về Công ty Quảng cáo Hatuba.
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty.
1.1. Quá trình hình thành.
1.2. Tóm tắt các bước phát triển của doanh nghiệp
1.3. Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của Công ty.
2. Những đặc điểm chủ yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh của
Công ty Quảng cáo Hatuba.
2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty.
2.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
2.2. Các nguồn lực của Công ty Quảng cáo Hatuba
2.2.1. Đặc điểm về vốn.
2.2.2. Tình hình cơ sở vật chất của Công t
2.2.4. Năng lực thương hiệu của Công ty
II. Thực trạng về công tác quản trị nhân lực ở Công ty Quảng cáo
Hatuba.
1. Thực trạng về số lượng và cơ cấu lao động và chất lượng lao động.
2. Thực trạng về công tác quản trị lao động
Chương III:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NHÂN
LỰC TẠI CÔNG TY QUẢNG CÁO HATUBA
1. Mục tiêu, phương hướng phát triển của Công ty trong năm 2009.
2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị lao
động ở Công ty Quảng cáo Hatuba.
KẾT LUẬN
download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 1 lần - Cập nhật: 06:33 06/11/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp