Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập marketing row Báo cáo thực tập marketing quản trị lực lượng bán hàng của Công ty Dược phẩm Viễn Đông

Báo cáo thực tập marketing quản trị lực lượng bán hàng của Công ty Dược phẩm Viễn Đông

Cập nhật: 10:35 Ngày 25/03/2016

tailieumau.vn giới thiệu đến các bạn báo cáo thực tập là Báo cáo thực tập marketing quản trị lực lượng bán hàng của Công ty Dược phẩm Viễn Đông.

NỘI DUNG

MỞ ĐẦU    1
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP   6

1.1.    Khái quát về quản trị lực lượng bán hàng    6
1.1.1.Khái niệm quản trị lực lượng bán hàng    6
1.1.2.Vai trò quản trị lực lượng bán hàng    6
1.2. Mô hình tổ chức lực lượng bán hàng    8
1.2.1. Lực lượng bán hàng của công ty:    8
1.2.2. Đại lý theo hợp đồng:    9
1.2.3. Lực lượng bán hàng hỗn hợp:    9
1.3. Nội dung quản trị lực lượng bán hàng của doanh nghiệp    9
1.3.1.Tổ chức lực lượng bán hàng    9
1.3.2.Tuyển dụng, đào tạo lực lượng bán hàng    15
1.3.2.1. Tuyển dụng lực lượng bán hàng    15
1.3.2.2. Đào tạo và huấn luyện    17
1.3.3.Kiểm tra, giám sát và đánh giá lực lượng bán hàng    20
1.3.3.1. Người đánh giá.    20
1.3.3.2. Các tiêu chuẩn đánh giá.    21
1.3.3.3. Quá trình đánh giá    23
1.3.3.4. Xử lý kết quả đánh giá    26
1.3.4.Động viên khuyến khích lực lượng bán hàng    28
1.3.4.1. Tầm quan trọng của sự động viên, khuyến khích    28
1.3.4.2. Những yêu cầu cần thiết cho một kế hoạch động viên, khuyến khích tốt.    29
1.4. Kinh nghiệm về quản trị lực lượng bán hàng của Công ty Xerox: Điển hình về sự thay đổi cơ cấu lực lượng bán hàng.    33
KẾT LUẬN CHƯƠNG I    34
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG    35

2.1.Tổng quan về Công ty cổ phần Dược phẩm Viễn Đông    35
2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Dược phẩm Viễn Đông    35
2.1.2.Thị trường tiêu thụ và hệ thống kênh phân phối của Công ty cổ phần Dược phẩm Viễn Đông    37
2.1.2.1.Thị trường tiêu thụ    37
2.1.2.2. Hệ thống kênh phân phối    42
2.2.Thực trạng về quản trị lực lượng bán hàng trong kinh doanh của công ty    43
2.2.1.Tổ chức lực lượng bán hàng ở Công ty cổ phần Dược phẩm Viễn Đông    43
2.2.1.1.Các thành phần cấu thành và quy mô lực lượng bán hàng    43
2.2.1.2.Đặc điểm lực lượng bán hàng    44
2.2.1.3.Cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng    45
2.2.1.4.Phân chia khu vực bán hàng và phân bổ lực lượng bán hàng    47
2.2.2.Tuyển dụng, đào tạo lực lượng bán hàng của Công ty    49
2.2.2.1.Tuyển dụng lực lượng bán hàng    49
2.2.2.2.Đào tạo lực lượng bán hàng    50
2.2.3.Kiểm tra, giám sát  và đánh giá lực lượng bán hàng của Công ty    52
2.2.3.1.Kiểm tra, giám sát lực lượng bán hàng    52
2.2.3.2.Các chỉ tiêu đánh giá lực lượng bán hàng    53
2.2.3.3.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Dược phẩm Viễn Đông giai đoạn 2007-2009    53
2.3.3.4..Kết quả thực hiện kế hoạch của lực lượng bán hàng    55
2.3.3.5.Đánh giá lực lượng bán hàng    65
2.3.3.6.Xử lý các kết quả đánh giá    66
2.3.4.Chính sách thù lao của công ty đối với lực lượng bán hàng    67
2.3.4.1.Chế độ lương, thưởng đối với lực lượng bán hàng của Công ty    67
2.3.4.2.Động viên khuyến khích tạo động lực của Công ty cổ phần Dược phẩm Viễn Đông đối với lực lượng bán hàng    69
2.4.Đánh giá chung về thực trạng quản trị lực lượng bán hàng của Công ty cổ phần Dược phẩm Viễn Đông    70
2.4.1. Những thành tựu đạt được    70
2.4.2. Những hạn chế    71
KẾT LUẬN CHƯƠNG II    72
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG    73

3.1.Những tiền đề cơ bản nhằm hỗ trợ việc đưa ra các giải pháp hoàn thiện quản trị lực lượng bán hàng của Công ty cổ phần Dược phẩm Viễn Đông    73
3.1.1. Môi trường kinh tế vĩ mô    73
3.1.1.1. Những cơ hội    73
3.1.1.2.Những thách thức    74
3.1.2. Những tiền đề phát triển của Công ty CPDP Viễn Đông    76
3.3. Định hướng phát triển của Công ty cổ phần Dược phẩm Viễn Đông đến 2012 trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế    77
3.3.1. Mục tiêu phát triển    77
3.3.2. Chiến lược marketing    78
3.3.3. Mục tiêu phát triển lực lượng bán hàng giai đoạn 2009-2012    80
3.4. Các giải pháp hoàn thiện quản trị lực lượng bán hàng của Công ty cổ phần Dược phẩm Viễn Đông    81
3.4.1. Tổ chức lại lực lượng bán hàng    81
3.4.2. Nâng cao hiệu quả tuyển dụng và đào tạo lực lượng bán hàng    83
3.4.2.1. Nâng cao hiệu quả tuyển dụng    83
3.4.2.2. Tăng cường đào tạo lực lượng bán hàng    85
3.4.3. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ, kiểm tra giám sát các nhân viên bán hàng    86
3.4.3.1. Kế hoạch làm việc của nhân viên bán hàng    86
3.4.3.2. Báo cáo làm việc của nhân viên bán hàng    89
3.4.4 Xây dựng lại chính sách thù lao cho nhân viên bán hàng    91
3.4.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá cần bổ sung.    91
3.4.4.2. Nâng cao hiệu quả việc xử lý kết quả đánh giá lực lượng bán hàng.    92
3.4.5. Xây dựng lại chính sách thưởng cho nhân viên bán hàng    95
KẾT LUẬN    99

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảotài liệu marketing haykhác tại:http://tailieumau.vn/bao-cao-thuc-tap-marketing-3.htmldownload

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 4 lần - Cập nhật: 10:35 25/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp