Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập marketing row Báo cáo thực tập marketing chất lượng dịch vụ ăn uống tại khách sạn Sài Gòn Morin – Huế

Báo cáo thực tập marketing chất lượng dịch vụ ăn uống tại khách sạn Sài Gòn Morin – Huế

Cập nhật: 10:34 Ngày 24/03/2016

tailieumau.vn giới thiệu đến các bạn báo cáo thực tập là Báo cáo thực tập marketing chất lượng dịch vụ ăn uống tại khách sạn Sài Gòn Morin – Huế.

MỤC LỤC


PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Lý do chọn đề tài

2. Mục tiêu nghiên cứu

3. Đối tượng nghiên cứu

4. Phạm vi nghiên cứu

5. Phương pháp nghiên cứu

6. Kết cấu của đề tài

PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

A. CƠ SỞ LÝ LUẬN

1. Nhà hàng và kinh doanh nhà hàng trong khách sạn

1.1. Khái niệm nhà hàng

2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ chung của bộ phận F&B

3. Quy trình phục vụ tổng quát một lượt khách tại nhà hàng

4. Chất lượng và chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng của khách sạn

4.1. Một số khái niệm

4.2. Đặc điểm của chất lượng dịch vụ ăn uống

4.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ăn uống

B. CƠ SỞ THỰC TIỄN

1. Tình hình phát triển du lịch trên thế giới

2. Du lịch Việt Nam nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng trước yêu cầu nâng cao

chất lượng dịch vụ

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

ĂN UỐNG TẠI NHÀ HÀNG ÂU – Á MORIN, KHÁCH SẠN SÀI GÒN

MORIN – HUẾ

A. TỔNG QUAN VỀ KHÁCH SẠN SÀI GÒN MORIN – HUẾ

1. Giới thiệu chung về khách sạn Sài Gòn Morin – Huế

1.1. Vị trí khách sạn

1.2. Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của khách sạn

1.3. Chức năng, nhiệm vụ chung của khách sạn

1.4. Các dịch vụ khách sạn cung cấp

1.5. Tổ chức lao động trong khách sạn

2. Các nguồn lực chính của khách sạn

2.1. Cơ sở vật chất kỹ thuật

2.2. Nguồn nhân lực

2.3. Nguồn vốn

3. Kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn Sài Gòn Morin – Huế

qua 3 năm (2007 – 2009

3.1. Tình hình khách đến khách sạn qua 3 năm (2007 – 2009

3.2. Cơ cấu nguồn khách đến khách sạn theo quốc tịch qua 3 năm (2007 – 2009)

3.3. Kết quả kinh doanh của khách sạn qua 3 năm (2007 – 2009)

B. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI

NHÀ HÀNG ÂU – Á MORIN

1. Thực trạng hoạt động kinh doanh của nhà hàng Âu – Á Morin

1.2. Mô hình tổ chức quản lý và cơ cấu đội ngũ lao động nhà hàng Âu – Á Morin

1.2.1. Mô hình tổ chức quản lý

1.2.2. Cơ cấu đội ngũ lao động

1.3. Sản phẩm dịch vụ ăn uống của nhà hàng Âu – Á Morin

1.4. Thực trạng cung cấp dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Âu – Á Morin

1.4.1. Quytrình phục vụ một lượt khách tại nhà hàng

1.4.2. Mối quan hệ trong, ngoài và sự phối hợp hoạt động của bộ phận F&B

1.5. Kết quả kinh doanh dịch vụ ăn uống của nhà hàng Âu – Á Morin

qua 3 năm (2007 – 2009

1.5.1. Kết quả kinh doanh dịch vụ ăn của nhà hàng (2007 – 2009

1.5.2. Kết quả kinh doanh dịch vụ uống của nhà hàng (2007 – 2009

2. Đánh giá chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Âu – Á Morin thông qua ý kiến

của khách hàng

2.1. Sơ lược về mẫu điều tra

2.1.1. Thông tin về phiếu điều tra

2.1.2. Thông tin về đối tượng điều tra

2.1.3. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu

2.2. Phân tích kết quả điều tra

2.2.1. Đánh giá của khách về CSVCKT

2.2.2. Đánh giá của khách về đội ngũ nhân viên phục vụ

2.2.3. Đánh giá của khách về yếu tố sản phẩm

2.3. Đánh giá chung

CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI NHÀ HÀNG ÂU – Á MORIN, KHÁCH SẠN

SÀI GÒN MORIN – HUẾ

1. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của hoạt động kinh doanh ăn uống tại nhà hàng Âu – Á

Morin trong năm 2010 và những năm tiếp theo

1.1. Phương hướng kinh doanh của nhà hàng trong thời gian tới

1.2. Mục tiêu và nhiệm vụ của nhà hàng trong thời gian tới

2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống của nhà hàng Âu – Á Morin

trong giai đoạn mới

2.1. Hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật

2.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động

2.3. Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ăn uống

2.4. Tạo nguồn cung cấp thực phẩm, nguyên liệu ổn định

2.5. Tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn để tối đa hóa lợi nhuận

2.6. Tăng cường hoạt động quảng cáo và thường xuyên thu nhận ý kiến phản hồi

của khách hàng

2.7. Các giải pháp khác

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. KẾT LUẬN

2. KIẾN NGHỊ

2.1. Đối với chính quyền và các ban ngành liên quan

2.2. Đối với khách sạn Sài Gòn Morin – Huế

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC


Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo tài liệu marketing hay khác tại: http://tailieumau.vn/bao-cao-thuc-tap-marketing-3.html


download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 10 lần - Cập nhật: 10:34 24/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp