Thư viện tài liệu mẫu
Home row GIÁO DỤC row Báo cáo thực tập khác

Báo cáo thực tập khác

Quản lý hoạt động dạy học theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin ở trường THPT

Quản lý hoạt động dạy học theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin ở trường THPT
Báo cáo thực tập là Quản lý hoạt động dạy học ở trường THPT huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin  đạt 9 điểm   more

Quản lý hoạt động đào tạo theo tiếp cận năng lực thực hiện ở trường trung cấp nghề số 11 Bộ Quốc phòng

Quản lý hoạt động đào tạo theo tiếp cận năng lực thực hiện ở trường trung cấp nghề số 11 Bộ Quốc phòng
Báo cáo thực tập là  Quản lý hoạt động đào tạo theo tiếp cận năng lực thực hiện ở trường trung cấp nghề số 11 Bộ Quốc phòng đạt 9 điểm   more

Quản lý hoạt động đào tạo ở trường cao đẳng nghề cơ khí nông nghiệp

Quản lý hoạt động đào tạo ở trường cao đẳng nghề cơ khí nông nghiệp
Báo cáo thực tập là Quản lý hoạt động đào tạo ở trường cao đẳng nghề cơ khí nông nghiệp  đạt 9 điểm   more

Hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên trường trung cấp số 11 Bộ Quốc phòng

Hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên trường trung cấp số 11 Bộ Quốc phòng
Báo cáo thực tập là Quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên trường trung cấp số 11 Bộ Quốc phòng  đạt 9 điểm   more

Quản lý đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

Quản lý đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
Báo cáo thực tập là Quản lý đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh tại trường trung học phổ thông Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng  đạt 9 điểm   more

Đấu tranh của binh lính người Việt trong quân đội Pháp ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến năm 1945

Đấu tranh của binh lính người Việt trong quân đội Pháp ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến năm 1945
Báo cáo thực tập là Đấu tranh của binh lính người Việt trong quân đội Pháp ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến năm 1945  đạt 9 điểm   more

Quản lý hoạt động truyền thông giáo dục ở đài truyền thanh - truyền hình

Quản lý hoạt động truyền thông giáo dục ở đài truyền thanh - truyền hình
Báo cáo thực tập là Quản lý hoạt động truyền thông giáo dục ở đài truyền thanh - truyền hình huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên  đạt 9 điểm   more

Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
Báo cáo thực tập là Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường phổ thông dân tộc nội trú THCS tỉnh Tuyên Quang  đạt 9 điểm   more

Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề tại trường cao đẳng nghề Việt - Đức Vĩnh Phúc

Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề tại trường cao đẳng nghề Việt - Đức Vĩnh Phúc
Báo cáo thực tập là Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề tại trường cao đẳng nghề Việt - Đức Vĩnh Phúc  đạt 9 điểm   more

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng Thành phố Hải Phòng

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng Thành phố Hải Phòng
Báo cáo thực tập là Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng huyện Kiến Thụy - Thành phố Hải Phòng  đạt 9 điểm   more

Thí nghiệm trong dạy học một số kiến thức chương sóng cơ - vật lý 12

Thí nghiệm trong dạy học một số kiến thức chương sóng cơ - vật lý 12
Báo cáo thực tập là Xây dựng, hoàn thiện và sử dụng các thí nghiệm trong dạy học một số kiến thức chương sóng cơ - vật lý 12 theo hướng phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh  đạt 9 điểm   more

Thiết kế nguồn điện năng lượng mặt trời có bộ tự động chọn điểm làm việc cực đại áp dụng thuật toán P & O

Thiết kế nguồn điện năng lượng mặt trời có bộ tự động chọn điểm làm việc cực đại áp dụng thuật toán P & O
Báo cáo thực tập là Thiết kế nguồn điện năng lượng mặt trời có bộ tự động chọn điểm làm việc cực đại áp dụng thuật toán P & O  đạt 9 điểm   more

Sử dụng phần mềm geospace hỗ trợ dạy học hình học không gian

Sử dụng phần mềm geospace hỗ trợ dạy học hình học không gian
Báo cáo thực tập là Sử dụng phần mềm geospace hỗ trợ dạy học hình học không gian nhằm góp phần phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh trung học phổ thông  đạt 9 điểm   more

Phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học cơ sở tân tiến huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng theo chuẩn nghề nghiệp

Phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học cơ sở tân tiến huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng theo chuẩn nghề nghiệp
Báo cáo thực tập là  Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học cơ sở tân tiến huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng theo chuẩn nghề nghiệp đạt 9 điểm   more

Quản lý hoạt động tự đánh giá trường trung học phổ thông tỉnh Thái Nguyên

Quản lý hoạt động tự đánh giá trường trung học phổ thông tỉnh Thái Nguyên
Báo cáo thực tập là  Quản lý hoạt động tự đánh giá trường trung học phổ thông tỉnh Thái Nguyên đạt 9 điểm   more

Giáo dục pháp luật cho học sinh ở các trường trung học phổ thông huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Giáo dục pháp luật cho học sinh ở các trường trung học phổ thông huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
Báo cáo thực tập là Quản lý hoạt động giáo dục pháp luật cho học sinh ở các trường trung học phổ thông huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc  đạt 9 điểm  more

Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập ở các trường trung học phổ thông - tỉnh Vĩnh Phúc

Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập ở các trường trung học phổ thông - tỉnh Vĩnh Phúc
Báo cáo thực tập là Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập ở các trường trung học phổ thông - tỉnh Vĩnh Phúc  đạt 9 điểm   more

Công tác giáo dục đạo đức cho học viên ở trung tâm giáo dục thường xuyên Mê Linh, thành phố Hà Nội

Công tác giáo dục đạo đức cho học viên ở trung tâm giáo dục thường xuyên Mê Linh, thành phố Hà Nội
Báo cáo thực tập là Quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học viên ở trung tâm giáo dục thường xuyên Mê Linh, thành phố Hà Nội  đạt 9 điểm   more

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thuộc diện quản lý của Ban thường vụ thành ủy Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thuộc diện quản lý của Ban thường vụ thành ủy Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Báo cáo thực tập là Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thuộc diện quản lý của Ban thường vụ thành ủy Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  đạt 9 điểm   more

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cơ khí tại trường Cao đẳng nghề Hòa Bình

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cơ khí tại trường Cao đẳng nghề Hòa Bình
Báo cáo thực tập là Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cơ khí tại trường Cao đẳng nghề Hòa Bình  đạt 9 điểm   more
Trang: <12 3 456...12>
 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, Dịch vụ Vệ sinh tại đà lạt , tài liệu ôn thi công chức, tuyen dung cong chuc, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn,bao cao suCột đèn chiếu sáng cao áp,