Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Kế toán row Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền tại công ty Tận Thuận (2015)

Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền tại công ty Tận Thuận (2015)

Cập nhật: 16:38 Ngày 11/12/2015

Báo cáo thực tập kế toán là Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền tại công ty Tận Thuận (2015) được hoàn thành vào tháng 5/2015 để các bạn làm tài liệu tham khảo

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 
VỐN BẰNG TIỀN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.  ...................................  3
1.1  Tổng quan về vốn bằng tiền.  ........................................................................  3
1.1.1.  Khái niệm,đặc điểm và phân loại vồn bằng tiền.  .....................................  3
1.1.2.  Nguyên tắc hach toán vốn bằng tiền.  ........................................................  4
1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền  ...........................................................  5
1.2. Tổ chức kế toán tiền mặt tại quỹ trong doanh nghiệp.  ...................................  5
1.2.1. Khái niệm tiền mặt tại quỹ.  .........................................................................  5
1.1.1.Nguyên tắc hạch toán tiền mặt tại quỹ.  ........................................................  5
1.2.3. Chứng từ kế toán sử dụng.  ..........................................................................  6
1.2.4. Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản:  .....................................................  7
1.2.5 Sơ đồ kế toán vốn tiền mặt.  ..........................................................................  8
1.3. Kế toán tiền gửi ngân hàng.  .........................................................................  12
1.3.1. Nguyên tắc hạch toán tiền gửi ngân hàng.  ................................................  12
1.3.2. Chứng từ sử dụng  ......................................................................................  13
1.3.3. Kết cấu và tài khoản kế toán sử dụng .......................................................  13
1.4.Tổ chức luân chuyển chứng từ,sổ sách trong tổ chức kế toán vốn bằng tiền 
trong doanh nghiệp.  .............................................................................................  18
1.4.1. Hình thức kế toán nhật kí chung.  ..............................................................  18
1.4.2. Nhật kí sổ cái.  ............................................................................................  20
1.4.3. Chứng từ ghi sổ.  ........................................................................................  22
1.4.4. Nhật kí-chứng từ  .......................................................................................  24
1.4.5. Kế toán trên máy tính.  ...............................................................................  26
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TẤC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 
TẠI CÔNG TY TNHH TÂN THUẬN.  ...........................................................  29
2.1. Tổng quan công ty TNHH Tân Thuận.  ........................................................  29
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Tân Thuận.  .........  29
2.1.2. Khái quát kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong những năm 
gần đây:  ...............................................................................................................  31
2.1.3. Một số thuận lợi,khó khăn của công ty TNHH Tân Thuận.  .....................  31
2.1.3.1. Thuận lợi  ................................................................................................  31 
2.1.3.2. Khó khăn.  ...............................................................................................  32
2.1.4. Tổ chức kế toán tại doanh nghiệp.  ............................................................  33
2.1.4.1. Phòng tài chính - kế toán  ........................................................................  33
2.1.4.2. Phòng xuất nhập khẩu  ............................................................................  35
2.1.4.3. Phòng hành chính - nhân sự  ...................................................................  35
2.1.4.4. Phòng kinh doanh  ...................................................................................  36
2.1.5. Chế độ  và các chính sách kế toán đƣợc áp dụng tại công ty TNHH Tân 
Thuận:  ..................................................................................................................  36
2.2. Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Tân Thuận.  38
2.2.1. Kế toán tiền mặt tại công ty TNHH Tân Thuận.  .....................................  38
2.2.1.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng.  ..............................................................  39
2.2.1.2. Quy trình hạch toán kế toán tiền mặt tại công ty TNHH Tân Thuận.  ...  40
2.2.1.3. Một số nghiệp vụ liên quan đến tiền mặt tại công ty.  ............................  41
2.2.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty TNHH Tân Thuận.  ......................  53
2.2.2.1. Tài khoản,chứng từ,sổ sách sử dụng.  .....................................................  53
2.2.2.2. Trình tự ghi sổ kế toán tiền gửi tại công ty TNHH Tân Thuận  .............  55
2.2.2.3. Một số nghiệp vụ liên quan đến tiền gửi ngân hàng tại công ty TNHH 
Tân Thuận............................................................................................................  56
Chương 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI 
CÔNG TY TNHH TÂN THUẬN.....................................................................  71
3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Tân 
Thuận.  ..................................................................................................................  71
3.1.1. Ƣu điểm, nhƣợc điểm công tác kế toán vốn bằng tiền. ...........................  72
3.1.1.1 Ƣu điểm  ...................................................................................................  72
3.1.1.2 Nhƣợc điểm.  ............................................................................................  73
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công 
ty TNHH Tân Thuận.  ..........................................................................................  74
KẾT LUẬN  ........................................................................................................  83
TÀI LIỆU THAM KHẢO
download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 3 lần - Cập nhật: 16:38 11/12/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp