Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Kế toán row Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền tại công ty may mặc Sivico

Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền tại công ty may mặc Sivico

Cập nhật: 21:00 Ngày 05/11/2015

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP 
1.1 Những vấn đề chung về vốn bằng tiền trong doanh nghiệp 
1.1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp
1.1.2 Khái niệm và phân loại vốn bằng tiền
1.1.3 Nhiệm vụ và nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền
1.1.3.1. Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền.
1.1.3.2. Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền 
1.2 Nội dung tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp 
1.2.1 Kế toán tiền mặt tại quỹ
1.2.1.1. Nguyên tắc kế toán tiền mặt tại quỹ 
1.2.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng
1.2.2.1. Nguyên tắc hạch toán tiền gửi ngân hàng 
1.2.2.2. Chứng từ sử dụng 
1.2.2.3. Tài khoản sử dụng 
1.2.3 Kế toán tiền đang chuyển: 
1.2.3.1. Nguyên tắc kế toán tiền đang chuyển 
1.2.3.2. Chứng từ sử dụng 
1.2.3.3. Tài khoản sử dụng 
1.2.3.4. Phƣơng pháp hạch toán 
1.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào công tác kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp 
1.3.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung .
1.3.2.Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái 
1.3.3.Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 
1.3.4.Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ 
1.3.5.Hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KÊ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO 
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Sivico 
2.1.1. Chức năng, ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Sivico 
2.1.2. Thành tích đạt đƣợc trong những năm qua 
2.1.4. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Sivico 
2.1.5. Hình thức kế toán và các chính sách kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần Sivico 
2.1.6. Các chính sách kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần Sivico
2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty Cổ phần Sivico
2.2.1 Kế toán tiền mặt tại quỹ
2.2.1.1 Đặc điểm về tiền mặt của công ty
2.2.1.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng:
2.2.1.3 Quy trình hạch toán 
2.2.1.4 Ví dụ minh họa
2.2.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng 
2.2.2.1.Chứng từ sử dụng
2.2.2.2.Tài khoản sử dụng
2.2.2.3.Quy trình hạch toán
2.2.2.4.Ví dụ minh hoạ
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾTOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO 
3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần Sivico
3.1.1. Một số định hƣớng phát triển của Công ty cổ phần Sivico trong thời gian tới
3.2. Những ưu điểm và hạn chế trong công tác kế toán nói chung và công tác kế
toán vốn bằng tiền nói riêng tại công ty cổ phần Sivico 
3.2.1. Ưu điểm
3.2.2 Nhược điểm
3.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần Sivico. 
3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện 
3.2.2 Mục đích, yêu cầu, phạm vi hoàn thiện 
3.2.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần Sivico 
3.2.3.1 Hoàn thiện về việc kiểm kê quỹ
3.2.3.2 Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và trả lƣơng qua tài khoản cho nhân viên công ty
3.2.3.3. Hoàn thiện việc lập dự phòng phải thu khó đòi 
3.2.3.4. Hoàn thiện công tác luân chuyển chứng từ:
3.2.3.4. Cập nhật sự thay đổi của chế độ kế toán mới
3.2.3.5. Một số giải pháp khác
download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 12 lần - Cập nhật: 21:00 05/11/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp