Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Kế toán row Báo cáo thực tập kế toán tiêu thụ hàng hóa tại Công ty Nhật Long

Báo cáo thực tập kế toán tiêu thụ hàng hóa tại Công ty Nhật Long

Cập nhật: 09:14 Ngày 04/08/2018

Kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH một thành viên Nhật Long

Chi tiết tài liệu:

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái niệm tiêu thụ hàng hóa và kết quả tiêu thụ
1.2. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ
1.3. Nội dung công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại
1.3.1. Các phương pháp xác định giá vốn
1.3.1.1. Phương pháp giá thực tế đích danh
1.3.1.2. Phương pháp giá đơn vị bình quân
1.3.1.3. Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO)
1.3.1.4. Phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO)
1.3.2. Điều kiện và thời điểm ghi nhận hàng hóa được tiêu thụ
1.3.3. Tài khoản sử dụng
1.3.4. Các phương thức tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại
1.3.4.1. Phương thức tổ chức bán buôn
1.3.4.2. Phương thức bán lẻ
1.3.4.3. Phương thức gửi hàng đại lý hay ký gửi hàng hóa
1.3.4.4. Phương thức bán hàng trả góp
1.4. Nội dung công tác kế toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại
1.4.1. Tài khoản sử dụng
1.4.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.4.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động tiêu thụ
1.5. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ
1.5.1. Hình thức Nhật ký – Sổ cái
1.5.2. Hình thức Nhật ký chung
1.5.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ
1.5.4. Hình thức Kế toán trên máy tính
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ
TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHẬT LONG
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH một thành viên Nhật Long
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty TNHH một thành viên Nhật Long
2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty TNHH một thành viên Nhật Long
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH một thành viên Nhật Long
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH một thành viên Nhật Long
2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH một thành viên Nhật Long
2.1.4.2. Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty TNHH một thành viên Nhật Long
2.2. Thực trạng kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH một thành
viên Nhật Long
2.2.1. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán tại công ty TNHH một thành viên Nhật Long
2.2.2. Các phương thức tiêu thụ hàng hóa tại công ty TNHH một thành viên Nhật Long
2.2.2.1. Phương thức bán buôn:
2.2.2.2. Phương thức bán lẻ
2.2.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH một thành viên Nhật Long
2.2.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.2.3.2. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA
VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHẬT LONG
3.1. Đánh giá tình hình công tác kế toán tại công ty TNHH một thành viên Nhật Long
3.1.1. Điểm mạnh của công tác kế toán tại công ty TNHH một thành viên Nhật Long
3.1.2. Một số hạn chế còn tồn tại trong công tác kế toán tại công ty TNHH một thành viên Nhật Long
3.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty
TNHH một thành viên Nhật Long
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 09:14 04/08/2018

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp