Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Kế toán row Báo cáo thực tập kế toán tiền lương tại bệnh viện đa khoa Buôn Hổ

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương tại bệnh viện đa khoa Buôn Hổ

Cập nhật: 20:21 Ngày 03/01/2016

Báo cáo thực tập kế toán Báo cáo thực tập tiền lương và các khoản trích theo lương tại bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hổ  được hoàn thành vào tháng 5/2015 

MỤC LỤC 
LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................  1 
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN 
TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP ............................  3 
1.1 Khái niệm, phân loại và đặc điểm đơn vị hành chính sự nghiệp ..........................  3 
1.2 Khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa của kế toán tiền lương. .....................................  4 
1.2.1 Khái niệm, chức năng và đặc trưng của tiền lương  ...........................................  4 
1.2.2 Nhiệm vụ của kế toán tiền lương  ......................................................................  7 
1.2.3 Ý nghĩa tiền lương ...........................................................................................  8 
1.2.3.1 Hạch toán lao động .......................................................................................  8 
1.2.3.2 Hạch toán tiền lương  .....................................................................................  8 
1.3 Quỹ lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất 
nghiệp  .......................................................................................................................  9 
1.3.1 Quỹ tiền lương  .................................................................................................  9 
1.3.1.1 Khái niệm quỹ tiền lương  ..............................................................................  9 
1.3.1.2 Phân loại quỹ tiền lương.  .............................................................................  10 
1.3.2 Bảo hiểm xã hội  .............................................................................................  10 
1.3.2 Bảo hiểm y tế  .................................................................................................  11 
1.3.3 Bảo hiểm thất nghiệp .....................................................................................  11 
1.3.4 Kinh phí công đoàn  ........................................................................................  11 
1.4 Hình thức trả lương  ...........................................................................................  11 
1.4.1 Khái niệm lương thời gian đơn giản  ...............................................................  12 
1.4.2 Trả lương thời gian có thưởng  ........................................................................  12 
1.4.3 Trả lương theo thời gian có xét đến hiệu quả công tác  ....................................  12 
1.4.4 Cách tính lương  ..............................................................................................  12 
1.5 Kế toán tiền lương ............................................................................................  13 
1.5.1 Nguyên tắc hạch toán  .....................................................................................  13 
1.5.2 Chứng từ sử dụng  ...........................................................................................  14 
1.5.2.1 Bảng chấm công (mẫu C01-H)  ....................................................................  14 
1.5.2.2 Báo cáo thực tập Giấy báo làm việc ngoài giờ  ..................................  16 
1.5.2.3 Bảng thanh toán lương (mẫu số: C01 –H) ...................................................  18  
1.5.2.4 Nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội (mẫu: C03-H) ................................................  18 
1.5.2.5 Phiếu thanh toán bảo hiểm xã hội:  ...............................................................  19 
1.5.3 Tài khoản sử dụng  ..........................................................................................  20 
1.5.4 Phương pháp hạch toán  ..................................................................................  24 
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH 
THEO LƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỊ XÃ BUÔN HỒ ...........................  25 
2.1 Giới thiệu tổng quan về bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ.  ..............................  25 
2.1.1 Lịch sử hình thành của bệnh viện.  ..................................................................  25 
2.1.1.1 Giới thiệu khái quát về bệnh viện  ................................................................  25 
2.1.1.2 Lịch sử hình thành  .......................................................................................  25 
2.1.1.3 Đặc điểm hoạt động của đơn vị  ...................................................................  26 
2.1.2 Bộ máy tổ chức của bệnh viện  ........................................................................  26 
2.1.2.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức  ..................................................................................  26 
2.1.2.2 Chức năng  ...................................................................................................  27 
2.1.2.3 Nhận xét  ......................................................................................................  28 
2.1.3 Tình hình nhân sự, đánh giá sự đáp ứng với tình hình hiện nay  ......................  29 
2.1.3.1 Tình hình nhân sự .......................................................................................  29 
2.1.3.2 Thuận lợi  .....................................................................................................  30 
2.1.3.3 Khó khăn.....................................................................................................  30 
2.1.4 Giới thiệu phòng kế toán tài chính tại bệnh viện  .............................................  31 
2.1.4.1 Nhân sự phòng kế toán và chức năng  ..........................................................  31 
2.1.4.2 Nhiệm vụ chủ yếu của phòng  ......................................................................  31 
2.1.4.3 Hệ thống thông tin kế toán tại đơn vị  ...........................................................  32 
2.2 Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại bệnh viện đa 
khoa thị xã Buôn Hồ  ...............................................................................................  33 
2.2.1 Tình hình quản lý tiền lương tại đơn vị ..........................................................  33 
2.2.2 Cách tính lương  ..............................................................................................  34 
2.2.2.1 Tổng lương và phụ cấp  ................................................................................  34 
2.2.2.2 Trả lương ngoài giờ  .....................................................................................  38 
2.2.2.3 Phụ cấp ngoài bảng lương  ...........................................................................  38 
2.2.3 Các khoản trích theo lương ............................................................................  41 
2.2.3.1 Bảo hiểm xã hội  ..........................................................................................  41  
2.2.3.2 Bảo hiểm y tế  ..............................................................................................  42 
2.2.3.3 Bảo hiểm thất nghiệp ..................................................................................  42 
2.2.3.4 Kinh phí công đoàn  .....................................................................................  42 
2.2.4 Các khoản trừ vào lương khác  ........................................................................  42 
2.2.5 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương  ...........................................  43 
2.2.5.1 Chứng từ sử dụng  ........................................................................................  43 
2.2.5.2 Tài khoản sử dụng tại đơn vị  .......................................................................  44 
2.2.5.3 Minh họa các nghiệp vụ về tiền lương phát sinh chủ yếu tại đơn vị:  ............  44 
2.2.5.4 Sổ sách chi tiết  ............................................................................................  46 
2.2.6 Thanh toán tiền lương và các khoản trích theo lương .....................................  47 
2.2.7 Kế toán tiền lương ghi nhận các nghiệp vụ có liên quan đến lương và các 
khoản trích theo lương.  ...........................................................................................  48 
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC 
KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỊ XÃ BUÔN HỒ 50 
3.1 Nhận xét chung về công tác kế toán nói chung và kế toán tiền lương nói riêng .  50 
3.1.1 Công tác kế toán tại đơn vị:  ............................................................................  50 
3.1.2 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương:  ..........................................  51 
3.1.2.1 Ưu điểm:  .....................................................................................................  51 
3.1.2.2 Nhược điểm: ...............................................................................................  52 
3.2 Kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại đơn vị .....................................  53 
3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo 
lương.  .....................................................................................................................  53 
3.2.2 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại đơn vị:  .....  54 
KẾT LUẬN ..................................................................................................................  56 
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...........................................................................................  57 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 33 lần - Cập nhật: 20:21 03/01/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp