Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Kế toán row BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH MUA BÁN HÀNG HÓA CÔNG TY LƯƠNG THỰC TIỀN GIANG

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH MUA BÁN HÀNG HÓA CÔNG TY LƯƠNG THỰC TIỀN GIANG

Cập nhật: 10:39 Ngày 28/01/2016

   LỜI MỞ ĐẦU       

   CHƯƠNG1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH MUA BÁN HÀNG HÓA

1.1.      NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN HÀNG HOÁ

1.1.1.   Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại

1.1.2.   Nhiệm vụ cơ bản của kế toán hàng hóa         

1.1.3.   Phương pháp tính giá hàng hóa và phân bổ chi phi mua hàng          

1.1.3.1.            Phương pháp tính giá hàng hóa         

1.1.3.2.            Chi phí mua hàng và phân bổ chi phí thu mua           

1.2.      KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH MUA HÀNG      

1.2.1.   Các phương thức mua hàng chủ yếu 

1.2.1.1.            Phương thức mua hàng trong nước  

1.2.1.2.            Phương thức nhập khẩu hàng hóa    

1.2.2.   Tài khoản sử dụng và phương pháp phản ánh           

1.2.2.1.            Tài khoản sử dụng     

1.2.2.2.            Phương pháp phản aùnh        

1.3.      KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG       

1.3.1.   Thời điểm xác định tiêu thụ   

1.3.2.   Kế toán quá trình bán hàng trong nước         

1.3.2.1.            Phương thức  nghiệp vụ buôn baùn hàng hóa           

1.3.2.2.            Phương thức nghiệp vụ bán lẻ hàng hóa                   

1.3.3.   Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa         

1.3.3.1.            Phương thức nghiệp vụ xuất khẩu trực tiếp  

1.3.3.2.            Phương thức nghiệp vụ ủy thác xuất khẩu    

1.3.4.   Sơ đồ hạch toán tổng hợp hàng hóa  

1.3.4.1.            Theo phương pháp kê khai thường xuyên     

1.3.4.2.            Theo phương pháp kiểm kê định kỳ  

   CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VEÀ KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY LƯƠNG THỰC TIỀN GIANG

     2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY LƯƠNG THỰC

TIỀN GIANG            18

2.1.1.   Lịch sử hình thành và phát triển        

2.1.2.   Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty                   

2.1.3.   Cơ cấu tổ chức sản xuất và quản lý của công ty       

2.1.3.1.            Cơ cấu tổ chức sản xuất        

2.1.3.2.            Bộ máy quản lý của công ty  

2.1.4.   Tổ chức kế toán của công ty  

2.1.4.1.            Tổ chức về bộ máy kế toán    

2.1.4.2.            Tổ chức công tác kế toán        26

2.1.5.   Thuận lợi và khó khăn của công ty     27

2.1.5.1. Thuận lợi        27

2.1.5.2. Khó khăn      

2.2.      THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH MUA BÁN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY LƯƠNG THỰC TIỀN GIANG           

2.2.1.   Đặc điểm tổ chức công tác kế toán hàng tồn kho     

2.2.2.   Hệ thống sổ kế toán   

2.2.2.1.            Đối với hệ thống kho chứa hàng       

2.2.2.2.            Đối với phòng công tác kế toán         

2.2.3.   Chứng từ kế toán       

2.2.4.   Kế toán quá trình mua hàng   

2.2.4.1.            Mua hàng trong nước

2.2.4.2.            Nhập khẩu hàng hóa  

2.2.4.3.            Hạch toán một vài nghiệp vụ phát sinh trong quá trình

 mua hàng       

2.2.5.   Thời điểm xác định tiêu thụ tại công ty         

2.2.6.   Phương pháp tính trị giá xuất kho hàng hóa  

2.2.7.   Trị giá chi phí mua hàng phát sinh     

2.2.8.   Kế toán quá trình bán hàng tại công ty          

2.2.8.1.            Nghiệp vụ bán buôn hàng hóa           

2.2.8.1.1.         Bán buôn nhận hàng trực tiếp tại kho của xí nghiệp 

2.2.8.1.2.         Bán theo phương thức ký gửi hàng   

2.2.8.1.3.         Các chứng từ liên quan đến bán buôn hàng hóa        

2.2.8.2.            Nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa          

2.2.8.2.1.         Xuất khẩu trực tiếp    

2.2.8.2.2.         Xuất khẩu ủy thác      

2.2.8.2.3.         Các chứng từ liên quan đến xuất khẩu hàng hóa       

   CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

3.1. NHẬN XÉT       

3.1.1. Những ưu điểm

3.1.2. Những tồn tại   

3.2. KIẾN NGHỊ       

    KẾT LUẬN


Ngoài ra các bạn có thể tham thảo các bài báo cáo thực tập kế toán hay khác tại đây: http://tailieumau.vn/bao-cao-thuc-tap-ke-toan-7.html

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 10 lần - Cập nhật: 10:39 28/01/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, Dịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp