Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Kế toán row Báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu tại Công ty vận tải Hợp Thành (2015)

Báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu tại Công ty vận tải Hợp Thành (2015)

Cập nhật: 16:49 Ngày 11/12/2015

Báo cáo thực tập kế toánBáo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu tại Công ty vận tải Hợp Thành (2015) được hoàn thành vào tháng 5/2015 để các bạn làm tài liệu tham khảo

MỤC LỤC
Danh mục sơ đồ
Danh mục bảng biểu
Lời nói đầu
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG 
TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP
1.1.Những vấn đề chung về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp 
1.1.1  Sự  cần  thiết  phải tổ  chức  công tác  kế  toán  nguyên  vật liệu  trong doanh 
nghiệp 
1.1.2 Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
1.1.2.1 Khái niệm…
1.1.2.2 Đặc điểm
1.1.3 Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp.
1.1.3.1 Yêu cầu quản lý
1.1.3.2 Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
1.1.4 Phân loại và tính giá nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
1.1.4.1 Phân loại nguyên vật liệu 
1.1.4.2 Tính giá nguyên vật liệu
1.2 Tổ chức kế toán chi tiết nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
1.2.1 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu theo phƣơng pháp thẻ song song
1.2.2  Kế  toán  chi  tiết  nguyên  vật  liệu  theo  phƣơng  pháp  sổ  đối  chiếu  luân 
chuyển
1.2.3 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu theo phƣơng pháp sổ số dƣ 
1.3 Tổ chức kế toán tổng hợp nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
1.3.1 Kế toán nguyên vật liệu theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên
1.3.2 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ
1.4 Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho
1.5 Tổ  chức vận dụng hệ  thống sổ  kế  toán vào công tác kế toán nguyên vật liệu 
trong doanh nghiệp
1.5.1 Hình thức kế toán Nhật ký chung 
1.5.1.1 Đặc trƣng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung
1.5.1.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung.
1.5.2 Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái 
1.5.2.1 Đặc trƣng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái
1.5.2.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký –Sổ Cái
1.5.3 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
1.5.3.1 Đặc trƣng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
1.5.3.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
1.5.4 Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ…
1.5.4.1 Đặc trƣng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ
1.5.4.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ.
1.5.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính
1.5.5.1 Đặc trƣng cơ bản của hình thức kế toán trên máy vi tính
1.5.5.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG  2:  THỰC  TRẠNG  CÔNG  TÁC  KẾ  TOÁN  NGUYÊN  VẬT 
LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HỢP THÀNH.
2.1 Khái quát chung về công ty cổ phần Vận Tải Hợp Thành
2.1.1 Lịch sử  hình thành, phát triển và đặc  điểm sản xuất kinh doanh của Công 
ty cổ phần vận tải Hợp Thành
2.1.2 Đặc điểm của bộ máy quản lý tạo Công ty cổ phần vận tải Hợp Thành.
2.1.3 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần vận tải Hợp Thành
2.1.3.1 Tổ chức công tác kế toán của công ty
2.1.3.2 Các chính sách và phƣơng pháp kế toán áp dụng tại công ty
2.1.3.3 Tổ chức hệ thóng chứng từ, tài khoản kế toán áp dụng tại công ty
2.1.3.4 Tổ chức hệ thống sổ kế toán tại công ty
2.1.3.5 Tổ chức hệ thống Báo cáo tài chính…
2.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần vận 
tải Hợp Thành
2.2.1 Đặc điểm và tính giá nguyên vật liệu tại công ty
2.2.1.1 Đặc điểm nguyên vật liệu
2.2.1.2 Tính giá nguyên vật liệu tại công ty
2.2.3 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty
2.2.4 Kế  toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Công ty Cổ  phần vận tải Hợp  Thành 
2.2.4.1 Chứng từ kế toán sử dụng
2.2.4.2 Tài khoản kế toán sử dụng
2.2.4.3 Quy trình hạch toán
2.2.4.4 Ví dụ minh họa
CHƯƠNG  3:  MỘT  SỐ  GIẢI  PHÁP  NHẰM  HOÀN  THIỆN  CÔNG  TÁC 
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIÊU TẠI CÔNG TY
3.1 Đánh giá chung về công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty
3.1.1 Ƣu điểm
3.1.2 Hạn chế
3.2 Một số  biện pháp nhằm hoàn thiện tổ  chức kế  toán nguyên vật liệu tại công 
ty cổ phần vận tải Hợp Thành
3.2.1 Hoàn thiện về việc hiện đại hóa công tác kế toá
3.2.2 Báo cáo thực tập hoàn thiện việc lập sổ danh điểm vật tƣ
3.2.3 Hoàn thiện công tác luân chuyển chứng từ 
3.2.4 Hoàn thiện về việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
3.2.5 Hoàn thiện việc kiểm nhiệm chất lƣợng nguyên vật liệu nhập kho…
3.2.6 Một số giái pháp khác
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 15 lần - Cập nhật: 16:49 11/12/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp