Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Kế toán row Báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu tại công ty Vận tải Biển Đông

Báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu tại công ty Vận tải Biển Đông

Cập nhật: 18:20 Ngày 05/11/2015

MUC LỤC
LỜI CẢM ƠN
TÓM TẮT KHÓA LUẬN
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
1.2. Mục đích nghiên cứu
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.4. Tổng quan về tình hình nghiên cứu
1.5. Phương pháp nghiên cứu
1.6. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp
CHƯƠNG 2: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁCKẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
2.1.Khái niệm, đặc diểm, nhiệm vụ và yêu cầu quản lý nguyên vật liệu 
2.1.1. Khái niệm
2.1.2.Đặc điểm nguyên vật liệu
2.1.3. Nhiệm vụ của kế toán vật liệu
2.1.4. Yêu cầu của công tác quản lý nguyên vật liệu
2.2. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu
2.2.1. Phân loại nguyên vật liệu
2.2.1.1. Phân loại theo vai trò và tác dụng của nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh vật liệu được phân thành những loại sau đây
2.2.1.2. Phân loại theo nguồn gốc nguyên vật liệu
2.2.1.3. Phân loại theo mục đích và nội dung nguyên vật liệu
2.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu
2.2.2.1. Các nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu
2.2.2.2. Giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho
2.2.2.3. Giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho
2.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu
2.3.1. Chứng từ sử dụng , sổ kế toán
2.3.1.1. Chứng từ sử dụng
2.3.1.2. Sổ kế toán chi tiết nguyên vật liệu
2.3.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, tài khoản sử dụng
2.3.2.1. Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu
2.4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu
2.4.1. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên.
2.4.1.1. Hạch toán tăng NVL đối với các Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
2.4.1.2. Hạch toán giảm NVL đối với các Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
2.4.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ
2.5. Kiểm kê, đánh giá lại vật liệu
2.6. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho
2.7. Hình thức kế toán
2.7.1. Hình thức kế toán nhật ký chung(NKC)
2.7.2. Hình thức kế toán nhật ký sổ cái
2.7.3. Hình thức kế toán chúng từ ghi sổ
2.7.4. Hình thức kế toán nhât ký- chứng từ
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN ĐÔNG
3.1. Tổng quan về công ty TNHH vận tải Biển Đông
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty TNHH vận tải Biển Đông
3.1.2. Đặc điểm về tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất của công ty 
3.1.2.1. Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý
3.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận
3.1.2.3. Đặc điểm về tổ chức sản xuất
3.1.3. Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán
3.1.3.1. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán của Công ty
3.1.3.2. Chế độ kế toán, hình thức kế toán của Công ty
3.3. Thực trang kế toán NVL tại công ty 
3.3.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại Công ty 
3.3.2. Phân loại nguyên vât liệu
3.3.3. Đánh giá nguyên vật liệu
3.3.3.1. Giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho
3.3.3.2. Giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho
3.3.4. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu
3.3.4.1. Thủ tục nhập, xuất vật tư 
3.3.4.2. Phương pháp kế toán chi tiết
3.3.4.3. Hạch toán ban đầu
3.3.5. Kế toán tổng hợp NVL tại công ty 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN ĐÔNG
4.1. Nhận xét chung về công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty
4.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty
4.2.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu
4.2.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu
KẾT LUẬN
download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 5 lần - Cập nhật: 18:20 05/11/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp