Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Kế toán row Báo cáo thực tập kế toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty thiết bị viễn thông truyền hình Ưng Bình Châu

Báo cáo thực tập kế toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty thiết bị viễn thông truyền hình Ưng Bình Châu

Cập nhật: 20:23 Ngày 01/12/2015

Báo cáo thực tập kế toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty thiết bị viễn thông truyền hình Ưng Bình Châu đạt 9 điểm cho các bạn tham khảo

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU  
Chương 1 Cơ sở lý luận về kế toán lưu chuyển hàng hóa..............................................  3
1.1.  Kế toán giai đoạn mua hàng  ...................................................................................  3
1.1.1.  Đặc điểm về tính giá hàng hóa nhập kho .......................................................  3
1.1.2.  Phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho  ............................................................  4
1.1.3.  Chứng từ và tài khoản sử dụng  .......................................................................  4
1.1.4.  Kế toán các nghiệp vụ mua hàng  ....................................................................  6
1.2.  Kế toán giai đoạn tiêu thụ  .......................................................................................  9
1.2.1.  Khái niệm tiêu thụ, doanh thu và giá vốn hàng bán  ....................................  9
1.2.2.  Đặc điểm về tính giá hàng hóa xuất kho  .........................................................  9
1.2.3.  Các phƣơng thức tiêu thụ hàng hóa  ..............................................................  11
1.2.4.  Chứng từ và tài khoản sử dụng  .....................................................................  13
1.2.5.  Hạch toán các nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa  .................................................  14
1.3.  Kế toán chi tiết hàng hóa  ......................................................................................  16
1.3.1.  Phƣơng pháp thẻ song song  ...........................................................................  16
1.3.2.  Phƣơng pháp sổ đối chiếu luân chuyển  ........................................................  17
1.3.3.  Phƣơng pháp sổ số dƣ  ....................................................................................  18
Chương 2 Thực trạng công tác hạch toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty TNHH 
Thiết Bị Viễn Thông Truyền Hình ứng Bình Châu  .....................................................  21
2.1  Giới thiệu về công ty TNHH Thiết Bị Viễn Thông Truyền Hình ứng Bình 
Châu  21
2.1.1  Lịch sử hình thành và phát triển  ...................................................................  21
2.1.1.1  Giới thiệu công ty  ........................................................................................  21
2.1.1.2  Quá trình hình thành và phát triển  ...........................................................  21
2.1.2  Chức năng và lĩnh vực hoạt động  ..................................................................  22
2.1.3  Tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị  ..............................................................  22 
2.1.4  Tổ chức công tác kế toán ở công ty  ...............................................................  24
2.1.4.1  Tổ chức bộ máy kế toán  ..............................................................................  24
2.1.4.2  Hình thức kế toán  ........................................................................................  24
2.1.4.3  Vận dụng chính sách kế toán  .....................................................................  24
2.2  Tình hình thực tế về kế toán lƣu chuyển hàng hóa tại công ty TNHH Thiết Bị
Viễn Thông Truyền Hình ứng Bình  Châu  ....................................................................  25
2.2.1  Đặc điểm hàng hóa kinh doanh và quản lý hàng hóa tại công ty...............  25
2.2.1.1  Các mặt hàng kinh doanh của công ty và đặc điểm  .................................  25
2.2.1.2  Cách thức mã hóa hàng hóa và quản lý kho hàng  ...................................  25
2.2.2  Phƣơng thức lƣu chuyển hàng hóa và phương thức tính giá hàng hóa 
đƣợc áp dụng ở công ty  ................................................................................................  28
2.2.2.1  Phƣơng thức lƣu chuyển  .............................................................................  28
2.2.2.2  Phƣơng thức tính giá  ...................................................................................  29
2.2.3  Tài khoản và chứng từ sử dụng,quá trình luân chuyển chứng từ  .............  29
2.2.3.1  Đối với giai đoạn mua hàng  ........................................................................  29
2.2.3.2  Đối với giai đoạn tiêu thụ  ............................................................................  32
2.2.4  Hạch toán lƣu chuyển hàng hóa tại công ty  .................................................  34
2.2.4.1  Hạch toán giai đoạn mua hàng  ..................................................................  34
2.2.4.2  Hạch toán giai đoạn tiêu thụ  ......................................................................  38
2.2.5  Kế toán chi tiết hàng hóa tại công ty  .............................................................  48
Chƣơng 3 Nhận xét và kiến nghị  ....................................................................................  51
3.1  Nhận xét chung về hoạt động kinh doanh  ...........................................................  51
3.2  Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán  ..........................................................  51
Kết luận 
download

Giá tiền: 8.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 12 lần - Cập nhật: 20:23 01/12/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp