Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Kế toán row Báo cáo thực tập kế toán kết quả kinh doanh tại công ty xây dựng Trường Thành

Báo cáo thực tập kế toán kết quả kinh doanh tại công ty xây dựng Trường Thành

Cập nhật: 20:52 Ngày 05/11/2015

LỜI CẢM ƠN.. 
PHẦN MỞ ĐẦU.. 
1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu. 
1.1. Về mặt lý luận. 
1.2. Về mặt thực tiễn. 
2. Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 
4. Phương pháp thực hiện đề tài 
4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu. 
5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp. 
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 
1.1. Cơ sở lý luận về kế toán kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại 
1.1.1. Một số khái niệm cở bản về kế toán kết quả kinh doanh. 
1.1.2. Một số lý thuyết về kế toán kết quả kinh doanh. 
1.2. Kế toán kết quả kinh doanh theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (theo Quyết định số 15/2006/QĐ - BTC ngày 14/09/2006 ) 
1.2.1. Kế toán kết quả kinh doanh theo chuẩn mực kế toán hiện hành. 
1.2.2 Kế toán kết quả kinh doanh của chế độ kế toán hiện hành. 
1.2.2.2 Tài khoản sử dụng. 
1.2.2.3 Trình tự hạch toán. 
1.2.2.4 Sổ kế toán. 
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THÀNH.. 
2.1 Tổng quan về tình hình nghiên cứu và ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Xây dựng và thương mại Trường Thành.
2.1.1 Tổng quan về tình hình nghiên cứu kế toán kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp tại Việt Nam.. 29
2.1.2 Ảnh hưởng của môi trường đến kết quả kinh danh tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại Trường Thành. 
2.1.2.1. Tổng quan về công ty cổ phần xây dựng và thương mại Trường Thành. 
2.1.2.2. Ảnh hưởng nhân tố môi trường đến kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại Trường Thành. 
2.2 Thực trạng kế toán kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Xây dựng và thương mại Trường Thành. 
2.2.1 Nội dung và phương pháp xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại Trường Thành. 
2.2.2 Kết chuyển doanh thu thu nhập. 
2.2.2.1 Chứng từ sử dụng
2.2.2.2 Tài khoản sử dụng: 
2.2.2.3 Trình tự hạch toán
2.2.2.4 Sổ kế toán.
2.2.3 Kết chuyển chi phí 
2.2.3.1 Chứng từ sử dụng: 
2.2.3.2 Tài khoản sử dụng: 
2.2.3.3 Trình tự hạch toán. 
2.2.3.4 Sổ kế toán.
2.2.4 Kết chuyển thuế thu nhập doanh nghiệp. 
2.2.4.1 Chứng từ sử dụng. 
2.2.4.2 Tài khoản sử dụng. 
2.2.4.3 Trình tự hạch toán. 
2.2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 
2.2.5.1 Chứng từ sử dụng: 
2.2.5.2 Tài khoản sử dụng: 
2.2.5.3 Trình tự hạch toán: 
CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THÀNH.. 
3.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu. 
3.1.1. Những kết quả đã đạt được. 
3.1.2. Những mặt hạn chế, tồn tại và nguyên nhân. 
3.2 Các đề xuất, kiến nghị về kế toán kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Xây dựng và thương mại Trường Thành. 
3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện kế toán kết quả kinh doanh. 58
KẾT LUẬN.. 
download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 2 lần - Cập nhật: 20:52 05/11/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp