Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Kế toán row Báo cáo thực tập kế toán hàng tồn kho tại công ty truyền thông Hồng Hạnh

Báo cáo thực tập kế toán hàng tồn kho tại công ty truyền thông Hồng Hạnh

Cập nhật: 21:18 Ngày 05/11/2015

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẪN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN HÀNG TỒN
KHO TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Một số vấn đề chung về kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp
1.1.1 Một số khái niệm cơ bản về hàng tồn kho
1.1.2 Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho
1.1.3 Nhiệm vụ kế toán hàng tồn kho
1.1.4 Đánh giá hàng tồn kho
1.2 Tổ chức kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp
1.2.1 Chứng từ sử dụng
1.2.2 Tài khoản sử dụng
1.2.3 Kế toán chi tiết hàng tồn kho
1.2.3.1 Kế toán chi tiết hàng tồn kho theo phương pháp thẻ song song
1.2.3.2 Kế toán chi tiết hàng tồn kho theo phương pháp sổ đối luân chuyển
1.2.3.3 Kế toán chi tiết hàng tồn kho theo phương pháp sổ số dư
1.2.4 Kế toán tổng hợp hàng tồn kho
1.2.4.1 Kế toán tổng hợp hàng tồn kho theo phương theo phương pháp kê khai thường
xuyên
1.2.4.2 Kế toán tổng hợp hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.2.5 Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho
1.2.5.1 Nội dung và nguyên tắc hạch toán
1.2.5.2 Tài khoản sử dụng
1.2.5.3 Sơ đồ kế toán tổng hợp
1.3 Tổ chức vận dụng sổ sách trong công tác hàng tồn kho trong doanh nghiệp
1.3.1 Hình thức kế toán Nhật kí chung
1.3.2 Hình thức kế toán Nhật ký Sổ cái
1.3.3 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
1.3.4 Hình thức kế toán Nhật ký Chứng từ
1.3.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH MTV
THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HẰNG THÀNH
2.1 Khái quát chung về công ty TNHH MTV thương mại quốc tế Hằng Thành 35
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển công ty
2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH MTV thương mại quốc tế
Hằng Thành.
2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH MTV thương mại quốc tế Hằng
Thành
2.1.4 Đặc điểm bộ máy kế toán của công ty TNHH MTV thương mại quốc tế Hằng Thành
2.1.5 Đặc điểm hình thức kế toán tại công ty TNHH MTV thương mại quốc tế Hằng Thành
2.2 Thực trạng công tác tổ chức kế toán hàng tồn kho tại công ty TNHH MTV thương mại
quốc tế Hằng Thành
2.2.1 Kế toán chi tiết hàng tồn kho tại công ty TNHH MTV thương mại quốc tế Hằng Thành
2.2.2 Kế toán tổng hợp hàng tồn kho tại Công ty TNHH MTV TM quốc tế Hằng Thành
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HẰNG THÀNH
3.1 Đánh giá thực trạng công tác kế toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH MTV thương mại
quốc tế Hằng Thành
3.1.1 Ưu điểm
3.1.2 Tồn tại
3.1.2.1 Tổ chức công tác kế toán nói chung
3.1.2.2 Tổ chức công tác kế toán hàng tồn kho nói riêng
3.1.2.3 Nguyên nhân của những tồn tại trên
3.2 Tính tất yếu phải hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH MTV
thương mại quốc tế Hằng Thành
3.3 Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH
MTV thương mại quốc tế Hằng Thành
3.3.1 Yêu cầu hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH MTV thương mại
quốc tế Hằng Thành
3.3.2 Phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH MTV
thương mại quốc tế Hằng Thành
3.4 Nội dung và giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH MTV
thương mại quốc tế Hằng Thành.
3.4.1 Hoàn thiện việc sử dụng tài khoản cấp 2 cho TK 156
3.4.2 Hoàn thiện việc sử dụng tài khoản 151"Hàng mua đang đi đường"
3.4.3 Hoàn thiện việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác kế toán
3.4.4 Hoàn thiện về công tác luân chuyển chứng từ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 1 lần - Cập nhật: 21:18 05/11/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp