Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Kế toán row Báo cáo thực tập kế toán hàng tồn kho tại Công ty Tân Thuận

Báo cáo thực tập kế toán hàng tồn kho tại Công ty Tân Thuận

Cập nhật: 20:20 Ngày 28/12/2015

Báo cáo thực tập kế toán là  Hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn kho tại Công ty Tân Thuận được hoàn thành vào tháng 5/2015  

MỤC LỤC 
LỜI MỞ ĐẦU  ...................................................................................................... 1 
CHƢƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN HÀNG TỒN 
KHO TRONG DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI  ......................................... 3 
1.1.  Những vấn đề chung về hàng tồn kho trong doanh nghiệp  ......................... 3 
1.1.1.  Sự cần thiết của kế toán công tác hàng tồn kho trong doanh nghiệp  ....... 3 
1.1.2.  Đặc điểm, khái niệm hàng tồn kho  ........................................................... 3 
1.1.2.1.  Khái niệm hàng tồn kho ........................................................................ 3 
1.1.2.2.  Phân loại hàng tồn kho  .......................................................................... 3 
1.1.2.3.  Đặc điểm hàng tồn kho trong doanh nghiệp ......................................... 4 
1.1.3.  Tổ chức công tác kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp thương mại 6 
1.1.3.1.  Tổ chức chứng từ kế toán  ...................................................................... 6 
1.1.3.2.  Sơ đồ tóm tắt các hoạt động tăng giảm hàng tồn kho trong doanh 
nghiệp thương mại  ................................................................................................. 9 
1.1.4. Phương pháp tính giá và quy trình hạch toán hàng tồn kho ..................... 14 
1.1.4.1.Các phương pháp tính giá ....................................................................... 14 
1.1.4.2. Tổ chức hạch toán hàng tồn kho  ............................................................ 19 
1.2.Hệ thống sổ kế toán vào tổ chức công tác kế toán hàng tồn kho trong doanh 
nghiệp  .................................................................................................................. 23 
CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG  TỔ CHỨC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO 
TẠI CÔNG TY TNHH TÂN THUẬN ............................................................ 30 
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Tân Thuận ................................................... 30 
2.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển Công ty TNHH Tân Thuận  ................ 30 
2.1.2  . Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Tân Thuận  ........ 30 
2.1.3.  Công tác quản lý và tổ chức kế toán tại Công ty TNHH Tân Thuận  ..... 32 
2.1.4.  Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Tân Thuận  ....... 35 
2.1.4.1.Đặc điểm chính sách và phương pháp kế toán tại Công ty TNHH Tân 
Thuận  ................................................................................................................... 36 
2.1.4.2.  Tổ chức hệ thống chứng từ, tài khoản kế toán  .................................... 36 
2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH Tân 
Thuận  ................................................................................................................... 38 
2.2.1. Báo cáo thực tập Kế toán chi tiết hàng tồn kho tại Công ty TNHH Tân Thuận  ................... 38 
2.2.1.1. Phân loại hàng tồn kho tại Công ty TNHH Tân Thuận ......................... 38 
2.2.1.2. Quy trình nhập xuất hàng tồn kho tại Công ty TNHH Tân Thuận  ........ 38 2.2.1.3. Kế toán chi tiết hàng tồn kho ................................................................. 40 
2.2.2. Kế toán tổng hợp hàng tồn kho tại Công ty.  ............................................. 56 
2.2.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng  ...................................................................... 56 
2.2.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng. .................................................................... 56 
2.2.2.3. Phương pháp hạch toán tổng hợp hàng tồn kho tại Công ty TNHH Tân 
Thuận  ................................................................................................................... 56 
2.3. Công tác kiểm kê hàng tồn kho  .................................................................... 72 
CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 
KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH TÂN THUẬN  ........ 74 
3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH Tân 
Thuận  ................................................................................................................... 74 
3.2. Nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH 
Tân Thuận............................................................................................................ 77 
3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác quản lý, sử dụng và hạch toán kế 
toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH Tân Thuận............................................... 77 
3.2.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn kho tại công 
ty TNHH Tân Thuận.  .......................................................................................... 78 
KẾT LUẬN  ........................................................................................................ 85 
TÀI LIỆU THAM KHẢO  ................................................................................ 86 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 489 lần - Cập nhật: 20:20 28/12/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp