Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Kế toán row Báo cáo thực tập kế toán hàng tồn kho tại công ty Điện tử Minh Hằng

Báo cáo thực tập kế toán hàng tồn kho tại công ty Điện tử Minh Hằng

Cập nhật: 20:25 Ngày 05/11/2015

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 
CHƢƠNG 1: NHỮNG VẪN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ
TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP 
1.1 Một số vấn đề chung về kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp 
1.1.1 Một số khái niệm cơ bản về hàng tồn kho .
1.1.2 Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho
1.1.3 Nhiệm vụ kế toán hàng tồn kho 
1.1.4 Đánh giá hàng tồn kho
1.2 Tổ chức kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp .
1.2.1 Chứng từ sử dụng 
1.2.2 Tài khoản sử dụng 
1.2.3 Kế toán chi tiết hàng tồn kho .
1.2.3.1 Kế toán chi tiết hàng tồn kho theo phƣơng pháp thẻ song song
1.2.3.2 Kế toán chi tiết hàng tồn kho theo phƣơng pháp sổ đối luân chuyển .
1.2.3.3 Kế toán chi tiết hàng tồn kho theo phƣơng pháp sổ số 
1.2.4 Kế toán tổng hợp hàng tồn kho
1.2.4.1 Kế toán tổng hợp hàng tồn kho theo phƣơng theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên
1.2.4.2 Kế toán tổng hợp hàng tồn kho theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ ...... 24
1.2.5 Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 
1.2.5.1 Nội dung và nguyên tắc hạch toán 
1.2.5.2 Tài khoản sử dụng .
1.2.5.3 Sơ đồ kế toán tổng hợp 
1.3 Tổ chức vận dụng sổ sách tr ong công tác hàng tồn kho trong doanh nghiệp
1.3.1 Hình thức kế toán Nhật kí chung .
1.3.2 Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái 
1.3.3 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
1.3.4 Hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ 
1.3.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính 
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ HẰNG THÀNH 
2.1 Khái quát chung về công ty TNHH MTV thƣơng mại quốc tế Hằng Thành 
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển công ty 
2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH MTV thƣơng 
mại quốctế Hằng Thành. 
2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH MTV thƣơng mại 
quốc tế Hằng Thành 
2.1.4 Đặc điểm bộ máy kế toán của công ty TNHH MTV thƣơng mại quốc tế Hằng Thành
2.1.5 Đặc điểm hình thức kế toán tại công ty TNHH MTV thƣơng mại quốc tế Hằng Thành 
2.2 Thực trạng công tác tổ chức kế toán hàng tồn kho tại công ty TNHH MTV 
thƣơng mại quốc tế Hằng Thành
2.2.1 Kế toán chi tiết hàng tồn kho tại công ty TNHH MTV thƣơng mại quốc tế Hằng Thành 
2.2.2 Kế toán tổng hợp hàng tồn kho tại Công ty TNHH MTV TM quốc tế Hằng Thành 
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG 
TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊNTHƢƠNG MẠI QUỐC TẾ HẰNG THÀNH 
3.1 Đánh giá thực trạng công tác kế toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH MTV 
thƣơng mại quốc tế Hằng Thành .
3.1.1 Ƣu điểm 
3.1.2 Tồn tại .
3.1.2.1 Tổ chức công tác kế toán nói chung .
3.1.2.2 Tổ chức công tác kế toán hàng tồn kho nói riêng 
3.1.2.3 Nguyên nhân của những tồn tại trên.
3.2 Tính tất yếu phải hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho tại Công ty
TNHH MTV thƣơng mại quốc tế Hằng Thành
3.3 Yêu cầu và phƣơng hƣớng hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho tại
Công ty TNHH MTV thƣơng mại quốc tế Hằng Thành
3.3.1 Yêu cầu hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH 
MTV thƣơng mại quốc tế Hằng Thành 
3.3.2 Phƣơng hƣớng hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH 
MTV thƣơng mại quốc tế Hằng Thành ..
3.4 Nội dung và giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho tại Công
ty TNHH MTV thƣơng mại quốc tế Hằng Thành.
3.4.1 Hoàn thiệc việc sử dụng tài khoản cấp 2 cho TK 156 .
3.4.2 Hoàn thiệc việc sử dụng tài khoản 151"Hàng mua đang đi đƣờng" .
3.4.3 Hoàn thiện việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác kế toán .
3.4.4 Hoàn thiện về công tác luân chuyển chứng từ
KẾT LUẬNTÀI LIỆU THAM KHẢO
download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 7 lần - Cập nhật: 20:25 05/11/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp