Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Kế toán row Báo cáo thực tập kế toán doanh thu tại Công ty Xuất nhập khẩu Phúc Lâm

Báo cáo thực tập kế toán doanh thu tại Công ty Xuất nhập khẩu Phúc Lâm

Cập nhật: 20:13 Ngày 28/12/2015

Báo cáo thực tập kế toánHoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Xuất nhập khẩu Phúc Lâm  được hoàn thành vào tháng 5/2015  
MỤC LỤC 
 
LỜI MỞ ĐẦU  ........................................................  1 
CHƢƠNG 1: 
NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI 
PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 
VỪA VÀ NHỎ  ..............................................................................  3 
1.1. Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 
trong doanh nghiệp vừa và nhỏ  ............................................................................. 3 
1.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 
quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ  ..............................................................  3 
1.1.2. Khái quát chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong 
doanh nghiệp vừa và nhỏ  ...................................................................................................  4 
1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong 
doanh nghiệp vừa và nhỏ  .................................................................................................  10 
1.2. Nội dung tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 
kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ  ........................................................ 11 
1.2.1. Tổ chức kế toán doanh thu trong doanh nghiệp vừa và nhỏ  ..............................  11 
1.2.2. Tổ chức kế toán chi phí trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ...................................  20 
1.2.3. Tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh doanh nghiệp vừa và nhỏ  .........  29 
1.3. Tổ chức luân chuyển chứng từ, sổ sách trong kế toán doanh thu, chi phí và 
xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ ............................... 31 
1.3.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung  .........................................................................  31 
1.3.2. Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái ......................................................................  32 
1.3.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ  .......................................................................  32 
1.3.4. Hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ  .................................................................  33 
1.3.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính  .......................................................................  34 
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ 
VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU PHÖC LÂM  ...............................  
36 2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu 
Phúc Lâm  ............................................................................................................. 36 
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 
Xuất nhập khẩu Phúc Lâm  .....................................................................................................  36 
2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 
Xuất nhập khẩu Phúc Lâm  ...............................................................................................  38 
2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập 
khẩu Phúc Lâm  .................................................................................................................  39 
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 
Xuất nhập khẩu Phúc Lâm  ...............................................................................................  41 
2.2. Báo cáo thực tập Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 
doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Phúc Lâm  ... 44 
2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất 
nhập khẩu Phúc Lâm  ........................................................................................................  44 
2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập 
khẩu Phúc Lâm  .................................................................................................................  51 
2.2.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 
Xuất nhập khẩu Phúc Lâm  ...............................................................................................  56 
2.2.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch 
vụ Xuất nhập khẩu Phúc Lâm  .........................................................................................  62 
2.2.5. Tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại 
Dịch vụ Xuất nhập khẩu Phúc Lâm  ................................................................................  66 
CHƢƠNG 3: MỘT SỐ  GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN 
DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG 
TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU PHÖC LÂM  ........  75 
3.1. Đánh giá chung về công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định 
kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu 
Phúc Lâm  ............................................................................................................. 75 
3.1.1. Ưu điểm  ...................................................................................................................  75 
3.1.2. Hạn chế  ....................................................................................................................  77 3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định 
kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu 
Phúc Lâm  ............................................................................................................. 78 
3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác 
định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập 
khẩu Phúc Lâm  .................................................................................................... 79 
KẾT LUẬN  ..................................................  88 
TÀI LIỆU THAM KHẢO  
download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 23 lần - Cập nhật: 20:13 28/12/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp