Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Kế toán row Báo cáo thực tập kế toán chi phí và giá thành sản phẩm Công ty Khách Sạn Hà Nam

Báo cáo thực tập kế toán chi phí và giá thành sản phẩm Công ty Khách Sạn Hà Nam

Cập nhật: 09:17 Ngày 04/08/2018

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Khách sạn Dịch vụ Hà Nam

Chi tiết tài liệu:

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ
THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.1.1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất
1.1.1.1. Khái niệm
1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.1.2. Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm
1.1.2.1. Khái niệm
1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm
1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.2. Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành và phương pháp hạch toán chi phí
sản xuất
1.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành
1.2.1.1. Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
1.2.1.2. Xác định đối tượng tính giá thành
1.2.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất
1.3. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.3.1. Vai trò kế toán
1.3.2. Nhiệm vụ kế toán
1.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm
1.4.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.4.1.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai
thường xuyên
1.4.1.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm
kê định kỳ
1.4.1.3. Kiểm kê và đánh giá giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.4.2. Kế toán tính giá thành sản phẩm
1.5. Hình thức sổ kế toán
1.5.1. Hình thức sổ Nhật ký chung
1.5.2. Hình thức sổ Nhật ký chứng từ
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN DỊCH VỤ HÀ NAM
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần khách sạn dịch vụ Hà Nam
2.1.1. Quá trình hình thành phát triển của Công ty Cổ phần khách sạn dịch vụ Hà Nam
2.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần khách sạn dịch vụ Hà Nam
2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty
2.1.4. Quy trình sản xuất bia của Công ty
2.1.5. Cơ cấu tổ chức Bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần khách sạn dịch vụ Hà Nam
2.1.6. Cơ cấu tổ chức Bộ máy kế toán và chế độ chính sách kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần
khách sạn dịch vụ Hà Nam
2.1.6.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán
2.1.6.2. Chế độ chính sách kế toán áp dụng
2.2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần
khách sạn dịch vụ Hà Nam
2.2.1. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần khách sạn dịch vụ Hà Nam
2.2.1.1. Đối tượng tập hợp và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
2.2.1.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất
2.2.2. Thực trạng kế toán tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần khách sạn dịch vụ Hà Nam
2.2.2.1. Đối tượng tính giá và phương pháp tính giá thành sản phẩm
2.2.2.2. Thực trạng kế toán tính giá thành sản phẩm
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN DỊCH VỤ HÀ NAM
3.1. Đánh giá thực trạng về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty
Cổ phần khách sạn dịch vụ Hà Nam
3.1.1. Kết quả đã đạt được
3.1.2. Tồn tại
3.1.3. Nguyên nhân
3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
Công ty cổ phần khách sạn dịch vụ Hà Nam
3.2.1. Giải pháp về việc thay dổi phương pháp hạch toán hàng tồn kho
3.2.2. Giải pháp về việc thay dổi hình thức kế toán
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 9 lần - Cập nhật: 09:17 04/08/2018

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp