Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Kế toán row Báo cáo thực tập kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty vật liệu xây dựng Minh Nguyệt

Báo cáo thực tập kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty vật liệu xây dựng Minh Nguyệt

Cập nhật: 21:10 Ngày 05/11/2015

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN
XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP VỪA VÀ
NHỎ
1.1. Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong
doanh nghiệp xây lắp.
1.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong
doanh nghiệp xây lắp.
1.1.2. Đặc điểm của sản phẩm xây lắp
1.1.3. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.1.3.1. Khái niệm chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất
1.1.3.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm
1.1.3.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh
nghiệp xây lắp.
1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp
xây lắp.
1.2.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp
1.2.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang
1.2.4. Phương pháp tính giá thành
1.3. Nội dung công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong
doanh nghiệp xây lắp vừa và nhỏ.
1.3.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp
hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.
1.3.1.1.Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.3.1.2.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.3.1.3. Chi phí sử dụng máy thi công
1.3.1.4. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.3.1.5.Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm
1.3.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp hoạch toán
hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.3.3. Hạch toán các khoản thiệt hại trong doanh nghiệp xây lắp.
1.3.3.1. Thiệt hại do sản xuất sản phẩm hỏng
1.3.3.2.Thiệt hại ngừng sản xuất
1.3.4. Hạch toán các khoản chi phí, các khoản thu về thanh lý máy móc thiết bị trong doanh
nghiệp xây lắp.
1.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào công tác kế toán tập hợp chi phí sản
xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp vừa và nhỏ.
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MINH
NGUYỆT.
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Minh Nguyệt.
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Minh Nguyệt.
2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Minh Nguyệt.
2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Minh Nguyệt.
2.1.4. Tổ chức công tác kếổ phần Đầu tư Xây dựng Minh Nguyệt.
2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2. Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Minh Nguyệt.
2.1.4.3. Tổ chức hệ thống tài khoản, chứng từ kế toán.
2.1.4.4. Tổ chức hệ thống sổ sách và hình thức kế toán áp dụng tại công ty Cổ phần Đầu
tư Xây dựng Minh Nguyệt.
2.1.4.5. Tổ chức lập và phân tích báo cáo kế toán
2.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Minh Nguyệt.
2.2.1. Kế toán chi phí sản xuất
2.2.1.1. Phân loại chi phí sản xuất
2.2.1.2. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Đầu tư
Xây dựng Minh Nguyệt.
2.2.1.3. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.1.4. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.1.5. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
2.2.1.6. Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.2. Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng
Minh Nguyệt
2.2.3. Kế toán giá thành sản phẩm
2.2.3.1. Đối tượng tính giá thành
2.2.3.2. Kỳ tính giá thành
2.2.3.3. Phương pháp tính giá thành
CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP
HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MINH NGUYỆT
3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Minh Nguyệt
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 21:10 05/11/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp