Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập bán hàng row Báo cáo thực tập kế toán bán hàng và nợ phải thu khách hàng tại công ty Phương Nam

Báo cáo thực tập kế toán bán hàng và nợ phải thu khách hàng tại công ty Phương Nam

Cập nhật: 19:58 Ngày 03/01/2016

Báo cáo thực tập bán hàng là  Quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH kế toán và kiểm toán Phương Nam được hoàn thành vào tháng 5/2015  

MỤC LỤC 
LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................1 
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN 
HÀNG VÀ NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG ...............................................................3 
1.1  Đặc điểm khoản mục doanh thu bán hàng và nợ phải thu khách hàng ................3 
1.1.1  Đặc điểm khoản mục doanh thu bán hàng ...................................................3 
1.1.2  Đặc điểm khoản mục nợ phải thu khách hàng .............................................4 
1.2  Mục tiêu kiểm toán đối với khoản mục doanh thu bán hàng và nợ phải thu khách 
hàng ..................................................................................................................6 
1.3  Yêu cầu việc lập và trình bày khoản mục doanh thu bán hàng trên BCTC .........7 
1.3.1  Xác định doanh thu.....................................................................................7 
1.3.2  Nguyên tắc ghi nhận doanh thu...................................................................8 
1.3.3  Điều kiện ghi nhận doanh thu......................................................................8 
1.3.3.1  Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng...................................................8 
1.3.3.2  Điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ ....................................10 
1.3.3.3  Điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính.................................10 
1.3.3.4  Điều kiện ghi nhận thu nhập khác .........................................................11 
1.3.4  Trình bày doanh thu..................................................................................12 
1.4  Yêu cầu việc lập và trình bày khoản mục nợ phải thu khách hàng trên Báo cáo 
tài chính ..........................................................................................................12 
1.4.1  Phân loại nợ..............................................................................................12 
1.4.2  Nguyên tắc hạch toán nợ phải thu khách hàng...........................................13 
1.4.3  Trình bày thông tin khoản mục nợ phải thu khách hàng trên BCTC ..........13 
1.5  Mối quan hệ giữa doanh thu bán hàng và nợ phải thu khách hàng....................13 
1.6  Kiểm soát nội bộ đối với doanh thu bán hàng và nợ phải thu khách hàng.........14 
1.7  Quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và nợ phải thu khách hàng................17 
1.7.1       Nghiên cứu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ ...................................17 
1.7.2  Thử nghiệm cơ bản ...................................................................................20 
1.7.2.1  Thực hiện các thủ tục phân tích.............................................................20 
1.7.2.2  Thử nghiệm chi tiết ...............................................................................21
Chương 2: QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ NỢ PHẢI 
THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN 
PHƯƠNG NAM...........................................................................................................25 
2.1  Giới thiệu công ty TNHH Kế Toán và Kiểm Toán Phương Nam.....................25 
2.1.1  Quá trình hình thành và phát triển của Phương Nam.................................25 
2.1.2  Báo cáo thực tập Bộ máy tổ chức...................................27 
2.1.3  Giới thiệu phòng kiểm toán BCTC............................................................28 
2.1.4  Khái quát về quy trình kiểm toán BCTC của công ty Phương Nam...........29 
2.1.4.1        Chuẩn bị kiểm toán ...........................................................................29 
2.1.4.2   Thực hiện kiểm toán..........................................................................30 
2.1.4.3   Phát hành Báo cáo kiểm toán và lưu trữ hồ sơ. ..................................30 
2.2  Quy trình kiểm toán doanh thu và nợ phải thu KH tại công ty Phương Nam....31 
2.2.1  Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán (công tác chuẩn bị)...............................31 
2.2.1.1  Phân công nhiệm vụ..............................................................................31 
2.2.1.2  Tìm hiểu KH.........................................................................................32 
2.2.1.3  Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể. ..........................................................32 
2.2.1.4   Thiết kế chương trình kiểm toán ..........................................................40 
2.2.2   Thực hiện kiểm toán. ................................................................................44 
2.2.2.1  Thử nghiệm chi tiết đối với khoản mục doanh thu bán hàng..................45 
2.2.2.2  Thử nghiệm chi tiết đối với khoản mục nợ phải thu khách hàng............54 
2.2.3  Hoàn thành kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán. ............................55 
2.2.3.1  Soát xét giấy tờ làm việc của KTV........................................................55 
2.2.3.2  Soát xét các sự kiện xảy ra sau ngày lập báo cáo tài chính.....................59 
2.2.3.3  Lập báo cáo kiểm toán. .........................................................................55 
2.2.3.4  Họp và đánh giá sau kiểm toán..............................................................55 
Chương 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM 
TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ NỢ PHẢI THU KHÁCH 
HÀNG DO CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHƯƠNG NAM 
THỰC HIỆN................................................................................................................60 
3.1  Nhận xét chung về Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Phương Nam..........60 
3.2  Nhận xét quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và nợ phải thu 
khách hàng của Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Phương Nam..............61 
3.2.1  Ưu điểm của quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và nợ phải thu khách 
hàng của Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Phương Nam..................61 
3.2.2  Nhược điểm của quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và nợ phải thu 
khách  hàng của Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Phương Nam.......62 
3.3  Kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và nợ phải 
thu khách hàng do Công ty Phương Nam thực hiện.........................................63 
3.3.1  Hoàn thiện tình hình chung của Công ty Phương Nam ảnh hưởng đến quy 
trình kiểm toán doanh thu bán hàng và nợ phải thu khách hàng.................64 
3.3.2  Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và nợ phải 
thu khách hàng..........................................................................................65 
KẾT LUẬN ..................................................................................................................66 
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...........................................................................................67 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: DOC - Đã tải: 58 lần - Cập nhật: 19:58 03/01/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp