Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Kế toán row Báo cáo thực tập kế toán bán hàng thiết bị vệ sinh của công ty Ehome

Báo cáo thực tập kế toán bán hàng thiết bị vệ sinh của công ty Ehome

Cập nhật: 20:19 Ngày 05/11/2015

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 
CHƢƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN 
HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI 
1.1. Những vấn đề chung về công tác kế toán hàng hoá trong doanh nghiệp thƣơng mại
1.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán hàng hoá trong doanh nghiệp thƣơng mại
1.1.2 Khái niệm, đặc điểm của hàng hoá
1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán hàng hoá trong doanh nghiệp 
1.1.4 Phân loại và đánh giá giá trị của hàng hoá 
1.1.4.1: Phân loại hàng hoá 
1.1.4.1: Đánh giá giá trị của hàng hoá
1.2 Nội dung công tác kế toán hàng hoá trong doanh nghiệp thƣơng mại.
1.2.1: Kế toán chi tiết hàng hoá trong doanh nghiệp thƣơng mại 
1.2.1.1. Phƣơng pháp thẻ song song 
1.2.1.2. Phƣơng pháp sổ đối chiếu luân chuyển 
1.2.1.3. Phƣơng pháp sổ số dƣ 
1.2.2: Kế toán tổng hợp hàng hoá trong doanh nghiệp thƣơng mại
1.2.2. 1. Kế toán tổng hợp hàng hoá theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên . 
1.2.2. 2. Kế toán tổng hợp hàng hoá theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ
1.3. Kế toán dự phòng giảm giá hàng hoá.
1.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào công tác kế toán hàng hoá 
trong doanh nghiệp thƣơng mại 
1.4.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung
1.4.2. Hình thức kế toán Nhật ký- Sổ cái
1.4.3. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ
1.4.4. Hình thức kế toán Nhật ký- Chứng từ
1.4.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN EHOME
2.1 Khái quát chung về công ty cổ phần Ehome
2.1.1: Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2: Đặc điểm sản xuất kinh doanh 
2.1.3: Tổ chức bộ máy quản lý  
2.1.4: Tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần Ehome
2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2. Chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp 
2.1.4.3. Tổ chức hệ thống chứng từ, tài khoản tại công ty 
2.1.4.4. Hệ thống sổ sách kế toán và hình thức kế toán 
2.1.4.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 
2.2. Thực trạng tổ chức kế toán hàng hoá tại công ty cổ phần Ehome 
2.2.1: Kế toán chi tiết hàng hoá tại công ty cổ phần Ehome 
2.2.1.1. Thủ tục nhập xuất 
2.2.1.2. Phƣơng pháp kế toán chi tiết hàng hoá tại công ty cổ phần Ehome
2.2.2: Kế toán tổng hợp hàng hoá tại công ty cổ phần Ehome
2.2.2.1. Chứng từ sử dụng
2.2.2.2. Tài khoản sử dụng
2.2.2.3. Quy trình hạch toán hàng hoá tại công ty cổ phần Ehome.
2.2.3. Công tác tổ chức kiểm kê hàng hoá tại công ty cổ phần Ehome .
CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN EHOME .
3.1 Nhận xét chung về công tác kế toán hàng hoá tại công ty EHOME 
3.1.1. Ƣu điểm .
3.1.1.1. Tổ chức quản lý kinh doanh. 
3.1.1.2. Tổ chức công tác kế toán.
3.1.1.3. Tổ chức kế toán hàng hoá tồn kho. 
3.1.2. Nhƣợc điểm
3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán hàng hoá tại công 
ty cổ phần Ehome
3.2.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác kế toán hàng hoá tại công ty
3.2.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện công tác kế toán hàng hoá .
3.2.3. Nguyên tắc của việc hoàn thiện kế toán hàng hoá 
3.2.4. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán hàng hoá tại công ty cổ phần Ehome. .
KẾT LUẬN 
download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 20:19 05/11/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp