Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Kế toán row Báo cáo thực tập kế toán bán hàng tại Công ty Thép Tân Hoàng Minh

Báo cáo thực tập kế toán bán hàng tại Công ty Thép Tân Hoàng Minh

Cập nhật: 09:21 Ngày 04/08/2018

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần thép Tân Hoàng Minh

Chi tiết tài liệu:

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC
ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG
1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.1. Những khái niệm cơ bản
1.1.1.1. Bán hàng và kết quả bán hàng
1.1.1.2. Doanh thu bán hàng
1.1.1.3. Các khoản giảm trừ doanh thu
1.1.1.4. Doanh thu thuần
1.1.1.5. Giá vốn hàng bán
1.1.1.6. Chi phí quản lý kinh doanh
1.1.2. Đặc điểm của quá trình bán hàng hóa
1.1.3. Vai trò của quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.4. Nhiệm vụ và trách nhiệm của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh
nghiệp
1.2. Các phương pháp bán hàng và phương thức thanh toán
1.2.1. Các phương thức bán hàng
1.2.1.1. Phương thức bán buôn
1.2.1.2. Phương thức bán lẻ
1.2.1.3. Bán hàng theo phương thức trả góp, trả chậm
1.2.1.4. Bán hàng theo phương thức gửi đại lý hay ký gửi hàng hóa
1.2.2. Các phương thức thanh toán
1.3. Các phương thức tính giá hàng xuất kho
1.4. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.4.1. Chứng từ sử dụng
1.4.2. Tài khoản sử dụng
1.4.3. Kế toán bán hàng theo phương thức kê khai thường xuyên
1.4.3.1. Tại đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
1.4.3.2. Tại đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
1.4.4. Kế toán bán hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.4.5. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.4.5.1. Nội dung
1.4.5.2. Tài khoản sử dụng
1.4.5.3. Trình tự hạch toán
1.4.6. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4.6.1. Tài khoản sử dụng
1.4.6.2. Trình tự hạch toán
1.5. Tổ chức hệ thống sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ
BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÂN HOÀNG MINH
2.1. Đặc điểm chung về công ty Cổ phần Thép Tân Hoàng Minh
2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.2.1. Giám đốc
2.2.2. Phòng kinh doanh
2.2.3. Phòng kế toán
2.3. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần Thép Tân Hoàng
Minh
2.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần Thép Tân Hoàng Minh
2.3.2. Các chính sách, chế độ kế toán áp dụng
2.3.3. Đặc điểm công tác bán hàng tại công ty cổ phần Thép Tân Hoàng Minh
2.3.4. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán
2.3.5. Kế toán chi tiết doanh thu
2.3.6. Kế toán tổng hợp bán hàng
2.3.7. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.3.7.1. Kế toán chi phí nhân viên
2.3.7.2. Kế toán chi phí khấu hao
2.3.7.3. Kế toán chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác
2.3.8. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC
ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÂN HOÀNG MINH
3.1. Đánh giá khái quát công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần
Thép Tân Hoàng Minh
3.1.1. Nhận xét chung
3.1.2. Những ưu điểm
3.1.2.1. Về công tác kế toán nói chung
3.1.2.2. Về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
3.1.3. Những nhược điểm
3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
tại công ty Cổ phần Thép Tân Hoàng Minh
3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
tại công ty Cổ phẩn Thép Tân Hoàng Minh
3.2.2. Những đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán
hàng tại công ty Cổ phần Thép Tân Hoàng Minh

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 19 lần - Cập nhật: 09:21 04/08/2018

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp