Thư viện tài liệu mẫu
Home row GIÁO DỤC row Báo cáo thưc tập CĐ - ĐH row Báo cáo thực tập hoạt động rèn luyện của sinh viên Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên

Báo cáo thực tập hoạt động rèn luyện của sinh viên Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên

Cập nhật: 20:03 Ngày 12/11/2016

Thư viện tài liệu Báo cáo thực tập trực tuyến- Tailieumau.vn xin chia sẻ tới các bạn sinh viên mẫu báo cáo thực tập   Báo cáo thực tập hoạt động rèn luyện của sinh viên Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên để các bạn làm tài liệu tham khảo:

 

Mô tả sơ lược về tài liệu:


MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn đề tài 
2. Mục đích nghiên cứu 
3. Nhiệm vụ nghiên cứu 
4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 
5. Giả thuyết khoa học 
6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu
7. Phương pháp nghiên cứu 
8. Cấu trúc luận văn 
Chương 1. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG 
1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 
1.2. Một số khái niệm cơ bản trong đề tài 
1.2.1. Quản lý 
1.2.2. Quản lý giáo dục 
1.2.3. Quản lý nhà trƣờng 
1.2.4. Sinh viên 
1.2.5. Quản lý sinh viên 
1.2.6. Rèn luyện và tự rèn luyện 
1.3. Mục tiêu, nội dung hoạt động rèn luyện và tự rèn luyện của sinh viên trường Cao đẳng 
1.3.1. Mục tiêu 
1.3.2. Nội dung 
1.4. Nội dung và quy trình quản lý hoạt động rèn luyện của sinh viên 
1.4.1. Lập kế hoạch hoạt động rèn luyện của sinh viên 
1.4.2. Tổ chức hoạt động rèn luyện của sinh viên 
1.4.3. Chỉ đạo thực hiện hoạt động rèn luyện của sinh viên 
1.4.4. Kiểm tra, đánh giá hoạt động rèn luyện của sinh viên 
1.5. Yêu cầu quản lý hoạt động rèn luyện của sinh viên trường Cao đẳng 
1.5.1. Đảm bảo tính pháp lý 
1.5.2. Đảm bảo yêu cầu về phương pháp giáo dục 
1.6. Một số yếu tố ảnh hưởng đến QLHĐRL của sinh viên 
1.6.1. Yếu tố quản lý 
1.6.2. Yếu tố sinh viên 
1.6.3. Yếu tố văn hóa 
1.6.4. Yếu tố kinh tế - xã hội 
1.6.5. Yếu tố về cơ sở vật chất, tài chính
Tiểu kết chương 1 
Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN 
2.1. Vài nét về trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên 
2.1.1. Mục tiêu chiến lược cụ thể của từng giai đoạn
2.1.2. Quy mô đào tạo 
2.2. Khái quát quá trình khảo sát thực trạng quản lý hoạt động rèn luyện của sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên 
2.3. Thực trạng hoạt động rèn luyện của sinh viên hệ chính quy Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên 
2.3.1. Các hoạt động rèn luyện của sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên trong 3 năm qua 
2.3.2. Kết quả rèn luyện của sinh viên các năm gần đây
2.3.3. Nhận định về hoạt động rèn luyện của sinh viên hệ chính quy
2.4. Thực trạng QLHĐRL của SV Trường CĐ KT-TC TN 
2.4.1. Nhận thức của cán bộ quản lý, giảng viên về quản lý HĐRL của SV 
2.4.2. Xây dựng kế hoạch hoạt động rèn luyện của sinh viên hệ chính quy Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên 
2.4.3. Tổ chức thực hiện các hoạt động rèn luyện cho sinh viên hệ chính qui của Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên 
2.4.4. Công tác thi đua, khen thưởng tạo động lực cho SV trong học tập và rèn luyện của Trường CĐ KT-TC TN 
2.4.5. Kiểm tra, đánh giá kết quả các hoạt động rèn luyện và tự rèn luyện của sinh viên hệ chính qui Trường CĐ KT-TC TN 
2.5. Đánh giá chung về thực trạng QLHĐRL của SV Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài Chính Thái Nguyên 
Tiểu kết chương 2 
Chương 3. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN CHÍNH QUY TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN 
3.1. Một số nguyên tắc xây dựng, đề xuất các biện pháp 
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả 
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn và khả thi 
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính pháp lý 
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ 
3.2. Một số biện pháp quản lý hoạt động rèn luyện của sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên 
3.2.1. Tăng cường đổi mới biện pháp quản lý hoạt động rèn luyện của sinh viên nhà trường trong giai đoạn chuyển sang hình thức đào tạo theo tín chỉ 
3.2.2. Mở rộng nội dung và đa dạng hóa các hình thức tổ hoạt động rèn luyện cho sinh viên, nâng cao hiệu quả “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” phù hợp với đặc thù của Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên 
3.2.3. Tăng cường bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý sinh viên; phát huy vai trò tự rèn luyện của sinh viên và vai trò của các lực lượng trong và ngoài nhà trường. 
3.2.4. Xây dựng và quản lý có hiệu quả hệ thống phát thanh, tuyên truyền của nhà trường về các hoạt động chung.Chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt và các nội dung hướng dẫn hoạt động. 
3.2.5. Đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quản lý hoạt động rèn luyện của sinh viên 
3.2.6. Quản lý khai thác tốt cơ sở vật chất hiện có và tăng cường cơ sở vật chất tài chính phục vụ cho hoạt động rèn luyện 
3.2.7. Xây dựng chế độ, chính sách phù hợp cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trong hoạt động rèn luyện 
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp 
3.4. Khảo nghiệm mức độ phù hợp và khả thi của các biện pháp đã đề xuất 
Tiểu kết chương 3 
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các báo cáo thực tập CĐ- ĐH khác tại kho thưc viện tài liệu trực tuyến - Tailieumau.vn của chúng tôi!

download

Giá tiền: Free

Định dạng: DOCX - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 20:03 12/11/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp