Thư viện tài liệu mẫu
Home row GIÁO DỤC row Báo cáo thưc tập CĐ - ĐH row Báo cáo thực tập hoạt động học tập ở trường trung cấp xây dựng

Báo cáo thực tập hoạt động học tập ở trường trung cấp xây dựng

Cập nhật: 19:34 Ngày 12/11/2016

Thư viện tài liệu Báo cáo thực tập trực tuyến- Tailieumau.vn xin chia sẻ tới các bạn sinh viên mẫu báo cáo thực tập   Báo cáo thực tập hoạt động học tập ở trường trung cấp xây dựng  để các bạn làm tài liệu tham khảo:

 

Mô tả sơ lược về tài liệu:


MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP XÂY DỰNG 
1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 
1.1.1 Nghiên cứu tại nước ngoài 
1.1.2 Nghiên cứu tại Việt Nam 
1.2 Các khái niệm 
1.2.1 Quản lý 
1.2.2 Hoạt động 
1.2.3 Hoạt động học tập 
1.2.4 Quản lý hoạt động học tập 
1.3 Nội dung hoạt động học tập ở trường Trung cấp Xây dựng 
1.3.1 Học tập văn hóa 
1.3.2 Học tập chuyên môn và nghiệp vụ 
1.3.3 Hoạt động học tập chính trị 
1.4 Nội dung quản lý hoạt động học tập ở trường Trung cấp Xây dựng
1.4.1 Quản lý mục tiêu học tập 
1.4.2 Quản lý chương trình học tập 
1.4.3 Quản lý kế hoạch học tập 
1.4.4 Quản lý nội dung học tập 
1.4.5 Quản lý hình thức tổ chức và phương pháp học tập 
1.4.6 Quản lý về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 
1.4.7 Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập 
1.4.8 Quản lý hoạt động học tập trên lớp và ngoài lớp của học sinh 
1.5 Hiệu trưởng là chủ thể quản lý hoạt động học tập ở trường Trung cấp Xây dựng 
1.5.1 Hiệu trưởng trường Trung cấp xây dựng 
1.5.2 Chức năng, quyền hạn của hiệu trưởng trường Trung cấp Xây dựng 
1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động học tập ở trường Trung cấp Xây dựng 
1.6.1 Các yếu tố thuộc chủ thể quản lý 
1.6.2 Các yếu tố thuộc đối tượng quản lý 
1.6.3 Các yếu tố thuộc môi trường học tập 
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP XÂY DỰNG SỐ 4, BỘ XÂY DỰNG 
2.1 Khái quát về trường Trung cấp Xây dựng số 4 
2.1.1 Quá trình xây dựng và phát triển trường Trung cấp Xây dựng số 4 
2.1.2 Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và ngành nghề đào tạo của trường Trung cấp Xây dựng số 4 
2.1.3 Cơ sở vật chất nhà trường
2.2 Chất lượng đào tạo Trường Trung cấp Xây dựng số 4 - Bộ Xây dựng 
2.2.1 Thực trạng chất lượng đầu vào (công tác tuyển sinh) 
2.2.2 Thực trạng chất lượng quá trình đào tạo 
2.2.3 Thực trạng chất lượng đầu ra (học sinh tốt nghiệp và việc làm) 
2.3 Thực trạng nội dung hoạt động học tấp ở Trường Trung cấp Xây dựng số 4 - Bộ Xây dựng 
2.3.1 Thực trạng hoạt động học tập văn hóa 
2.3.2 Thực trạng hoạt động học tập chuyên môn và nghiệp vụ 
2.3.3 Thực trạng hoạt động học tập chính trị 
2.4 Thực trạng quản lý hoạt động học tập ở trường Trung cấp Xây dựng số 4 - Bộ Xây dựng 
2.4.1 Thực trạng quản lý mục tiêu, nhiệm vụ học tập 
2.4.2 Thực trạng quản lý chương trình học tập 
2.4.3Thực trạng quản lý nội dung học tập 
2.4.5 Thực trạng quản lý hình thức tổ chức và phương pháp học tập 
2.4.6 Thực trạng quản lý về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 
2.4.7 Thực trạng quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập 
2.4.8 Thực trạng quản lý hoạt động học tập trên lớp và ngoài lớp của học sinh 
2.4.8 Thực trạng quản lý nề nếp dạy và học 
2.4.1 Thực trạng các yếu tố thuộc chủ thể quản lý 
2.4.2 Thực trạng các yếu tố thuộc đối tượng quản lý 
2.4.3 Thực trạng các yếu tố thuộc môi trường học tập 
2.5 Đánh giá chung công tác quản lý hoạt động học tập trường Trung cấp Xây dựng số 4 - Bộ Xây dựng 
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 
CHƯƠNG 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP XÂY DỰNG SỐ 4, BỘ XÂY DỰNG 
3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 
3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học
3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính cần thiết 
3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 
3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ 
3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 
3.1.6. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 
3.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động học tập trường Trung cấp Xây dựng số 4 - Bộ Xây dựng 
3.2.1. Biện pháp nâng cao nhận thức về sự cần thiết nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động học tập trường Trung cấp Xây dựng số 4 - Bộ Xây dựng 
3.2.2 Đổi mới công tác quản lý mục tiêu, kế hoạch, chương trình học tập 
3.2.3 Biện pháp cải tiến nề nếp học 
3.2.4 Biện pháp xây dựng tổ chức, chỉ đạo, điều khiển hoạt động học tập trường Trung cấp Xây dựng số 4 - Bộ Xây dựng 
3.2.5 Huy động mọi nguồn lực, quản lý chặt chẽ tài chính và đầu tư cơ sở vật chất có trọng điểm 
3.2.6 Tăng cường và thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 
3.2.7 Xây dựng mối liên kết giữa Nhà trường và Doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng học tập 
3.3 Khảo nghiệm về mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp 
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các báo cáo thực tập CĐ- ĐH khác tại kho thưc viện tài liệu trực tuyến - Tailieumau.vn của chúng tôi!

download

Giá tiền: Free

Định dạng: DOCX - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 19:34 12/11/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, Dịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp