Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Du Lịch row Báo cáo thực tập du lịch khai thác công trình kiến trúc trong khu phố cổ Hà Nộ

Báo cáo thực tập du lịch khai thác công trình kiến trúc trong khu phố cổ Hà Nộ

Cập nhật: 14:38 Ngày 08/11/2015

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LOẠI HÌNH DU LỊCH BỀN VỮNG VÀ KHU PHỐ CỔ HÀ

NỘI

1.1. Khái quát về loại hình du lịch bền vững

1.1.1. Khái niệm

1.1.2.Những nguyên tắc phát triển du lịch bền vững

1.1.3 Các yếu tố tác động đến phát triển du lịch bền vững

1.2. Tổng quan về khu Phố cổ Hà Nội

1.2.1.Lịch sử hình thành khu Phố cổ Hà Nội

2.2.2 Các loại hình kiến trúc trong khu Phố cổ Hà Nội

1.3. Vai trò của các công trình kiến trúc phố cổ Hà Nội trong phát triển du lịch bền vững

1.3.1. Giá trị của khu phố cổ Hà Nội

1.3.2.Các công trình kiến trúc Phố cổ Hà Nội với phát triển du lịch bền vững

CHƯƠNG 2:CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC TIÊU BIỂU TRONG KHU PHỐ CỔ HÀ NỘI

VÀ THỰC TRẠNG BẢO TỒN, KHAI THÁC HIỆN NAY

2. 1. Các công trình kiến trúc tiêu biểu ở khu Phố cổ Hà Nội

2.1.1. Đền Bạch Mã

2.1.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển

2.1.1.2. Giá trị kiến trúc nghệ thuật

2.1.1.3. Giá trị lịch sử tâm linh

2.1.2. Nhà cổ 87 Mã Mây

2.1.2.1.Lịch sử hình thành và phát triển

2.1.2.2.Giá trị kiến trúc nghệ thuật

2.1.2.3. Giá trị lịch sử tâm linh

2.1.3. Đình Kim Ngân

2.1.3.1. Lịch sử hình thành

2.1.3.2.Giá trị Kiến trúc Nghệ thuật

2.1.3.3. Giá trị lịch sử tâm linh

2.1.4. Chợ Đồng Xuân

2.1.4.1. Lịch sử hình thành và phát triển

2.1.4.2. Giá trị kiến trúc

2.1.4.3. Giá trị lịch sử tâm linh

2.2.Thực trạng bảo tồn và khai thác các công trình kiến trúc tiêu biểu trong khu Phố cổ Hà

Nội

2.2.1. Khái quát về thực trạng bảo tồn và khai thác du lịch tại Khu phố cổ Hà Nội .

2.2.1.1. Hiện trạng bảo tồn tài nguyên trong Khu phố cổ

2.2.1.2. Thực trạng khai thác du lịch trong Khu phố cổ

2.2.2. Thực trạng khai thác tại công trình di tích tiêu biểu trong Khu phố cổ

2.2.2.1. Đền Bạch Mã

2.2.2.2. Nhà cổ 87 Mã Mây

2.2.2.3. Đình Kim Ngân

2.2.2.4. Chợ Đồng Xuân và Chợ đêm

CHƯƠNG 3:ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC CÁC CÔNG

TRÌNH KIẾN TRÚC TIÊU BIỂU TRONG KHU PHỐ CỔ HÀ NỘI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN

DU LỊCH THEO HƯỚNG BỀN VỮNG

3.1. Giải pháp bảo tồn, trùng tu, tôn tạo các công trình kiến trúc tiêu biểu trong khu vực phố

cổ Hà Nội

3.1.1. Định hướng bảo tồn phục vụ phát triển du lịch

3.1.2. Biện pháp bảo tồn

3.1.2.1. Hoạt động bảo tồn các công trình kiến trúc

3.1.2.2. Hoạt động phát huy giá trị các công trình kiến trúc trong khu phố cổ Hà Nội

3.1.2.3. Hoạt động phát huy vai trò của cộng đồng

3.1.3. Giải pháp quy hoạch

3.2. Khai thác Khu phố cổ Hà Nội phục vụ phát triển du lịch theo hướng bền vững

3.2.1. Khai thác giá trị văn hóa của các công trình kiến trúc tiêu biểu trong khu phố cổ

3.2.1.1. Đền Bạch Mã

3.2.1.2. Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây

3.2.1.3. Đình Kim Ngân

3.2.1.4. Chợ Đồng Xuân và Chợ Đêm

3.2.2. Đa dạng hóa sản phẩm du lịch trong khu phố cổ

3.2.3. Xây dựng các tour du lịch chuyên đề: Du lịch Xanh Du lịch bền vững .

3.2.3.2. Chương trình Du lịch xe điện khám phá Phố Cổ Hà Nội

3.2.4. Kết hợp với các loại hình du lịch khác

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 2 lần - Cập nhật: 14:38 08/11/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp