Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Du Lịch

Báo cáo thực tập Du Lịch

Báo cáo thực tập phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh trong xu thế hội nhập

Báo cáo thực tập phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh trong xu thế hội nhập
Thư viện tài liệu Báo cáo thực tập trực tuyến- Tailieumau.vn xin chia sẻ tới các bạn sinh viên mẫu báo cáo thực tập  là Báo cáo thực tập phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh trong xu thế hội nhập để các bạn làm tài liệu tham khảo: more

Báo cáo thực tập đánh giá giá trị giải trí khu du lịch Hồ Núi Cốc - Thái Nguyên

Báo cáo thực tập đánh giá giá trị giải trí khu du lịch Hồ Núi Cốc - Thái Nguyên
Thư viện tài liệu Báo cáo thực tập trực tuyến- Tailieumau.vn xin chia sẻ tới các bạn sinh viên mẫu báo cáo thực tập  là Báo cáo thực tập đánh giá giá trị giải trí khu du lịch Hồ Núi Cốc - Thái Nguyên để các bạn làm tài liệu tham khảo: more

Báo cáo thực tập du lịch Đánh giá mức độ hài lòng của khách nội địa đối với du lịch An Giang

Báo cáo thực tập du lịch Đánh giá mức độ hài lòng của khách nội địa đối với du lịch An Giang
tailieumau.vn giới thiệu đến các bạn báo cáo thực tập là Báo cáo thực tập du lịch Đánh giá mức độ hài lòng của khách nội địa đối với du lịch An Giang. Đề tài gồm 6 chương và tác giả sử dụng phương pháp thống kê mô tả (tần số, Cross-tabulation) và Wilingness To Pay để đánh giá, thấy rằng du lịch An Giang đã làm hài lòng khách nội tỉnh. Kết hợp với phương pháp tần số để phân tích, tìm hiểu nguyên nhân gây ra những hạn chế làm ảnh hưởng đến hoạt động du lịch của... more

Giải pháp thu hút khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh

Giải pháp thu hút khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh
Báo cáo thực tập Du Lịch là Giải pháp thu hút khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh  đạt 9 điểm   more

Giải pháp phát triển du lịch mice tại Nha Trang – Khánh Hòa

Giải pháp phát triển du lịch mice tại Nha Trang – Khánh Hòa
tailieumau.vn giới thiệu đến các bạn báo cáo thực tập Giải pháp phát triển du lịch mice tại Nha Trang – Khánh Hòa. Đề tài nghiên cứu có điều tra khảo sát thực tế để tìm ra giải pháp phát triển du lịch tại Nha Trang - Khánh Hòamột cách tổng thể, toàn diện, điểm mới là nghiên cứu trên một địa bàn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau more

Tìm hiểu điều kiện phát triển loại hình du lịch mạo hiểm tại Hà Giang

Tìm hiểu điều kiện phát triển loại hình du lịch mạo hiểm tại Hà Giang
Báo cáo thực tập Du Lịch là Tìm hiểu điều kiện phát triển loại hình du lịch mạo hiểm tại Hà Giang  đạt 9 điểm   more

Phát triển loại hình du lịch homestay theo hướng bền vững tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Ninh Bình

Phát triển loại hình du lịch homestay theo hướng bền vững tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Ninh Bình
Báo cáo thực tập Du Lịch là Giải pháp phát triển loại hình du lịch homestay theo hướng bền vững tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long - Ninh Bình  đạt 9 điểm   more

Báo cáo thực tập du lịch tại công ty du lịch Cửu Long

Báo cáo thực tập du lịch tại công ty du lịch Cửu Long
tailieumau.vn giới thiệu đến các bạn báo cáo thực tập du lịch tại công ty du lịch Cửu Long. Bài báo cáo là một tài liệu hay thích hợp với các bạn đang làm bài báo cáo chuyên đề du lịch của mình. more

Luận án tiến sỹ phát triển du lịch tây nguyên đến năm 2020

Luận án tiến sỹ phát triển du lịch tây nguyên đến năm 2020
tailieumau.vn giới thiệu đến các bạn Luận án tiến sỹ phát triển du lịch tây nguyên đến năm 2020 đáp ứng yêu cầu hộp nhập kinh tế quốc tế. Luận án nghiên cứu để tìm ra giải pháp phát triển du lịch trên địa bàn Tây Nguyên một cách tổng thể, toàn diện, điểm mới là nghiên cứu trên một địa bàn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau more

Quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Tuyên Quang

Quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Tuyên Quang
Báo cáo thực tập Du Lịch là Quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Tuyên Quang  đạt 9 điểm   more

Phát triển hệ thống tìm kiếm du lịch tại Hà Nội dựa trên công nghệ Web GIS

Phát triển hệ thống tìm kiếm du lịch tại Hà Nội dựa trên công nghệ Web  GIS
Báo cáo thực tập Du Lịch là Phát triển hệ thống tìm kiếm du lịch tại Hà Nội dựa trên công nghệ Web  GIS  đạt 9 điểm   more

Giá trị cảnh quan và giá trị phi sử dụng của Khu Du lịch sinh thái Suối Mỡ

Giá trị cảnh quan và giá trị phi sử dụng của Khu Du lịch sinh thái Suối Mỡ
Báo cáo thực tập Du Lịch là Đánh giá giá trị cảnh quan và giá trị phi sử dụng của Khu Du lịch sinh thái Suối Mỡ, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang  đạt 9 điểm   more

Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên Vịnh Hạ Long

Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên Vịnh Hạ Long
Báo cáo thực tập Du Lịch là Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên Vịnh Hạ Long  được hoàn thành vào tháng 5/2015   more

Nghiên cứu du lịch cộng đồng xã Quỳnh Sơn

Nghiên cứu du lịch cộng đồng xã Quỳnh Sơn
Báo cáo thực tập Du Lịch là Nghiên cứu du lịch cộng đồng xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn  được hoàn thành vào tháng 5/2015   more

Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực du lịch tại trường Cao đẳng du lịch

Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực du lịch tại trường Cao đẳng du lịch
Báo cáo thực tập Du Lịch là Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực du lịch tại trường Cao đẳng du lịch và thương mại - Hải Dương  được hoàn thành vào tháng 5/2015   more

Phát triển du lịch khu di tích lịch sử đền hùng tỉnh Phú Thọ

Phát triển du lịch khu di tích lịch sử đền hùng tỉnh Phú Thọ
Báo cáo thực tập Du Lịch là  Khai thác tiềm năng phát triển du lịch khu di tích lịch sử đền hùng tỉnh Phú Thọ được hoàn thành vào tháng 5/2015   more

Phát triển doanh nghiệp kinh doanh du lịch thành phố Thái Nguyên

Phát triển doanh nghiệp kinh doanh du lịch thành phố Thái Nguyên
Báo cáo thực tập Du Lịch là  Giải pháp phát triển doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được hoàn thành vào tháng 5/2015   more

Phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn trong xu thế hội nhập

Phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn trong xu thế hội nhập
Báo cáo thực tập Du Lịch là  Phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn trong xu thế hội nhập được hoàn thành vào tháng 5/2015   more

Một số giải pháp phát triển du lịch tại Đà Nẵng

Một số giải pháp phát triển du lịch tại Đà Nẵng
Tailieumau.vn giới thiệu bài báo cáo thực tập du lịch là Một số giải pháp phát triển du lịch tại Đà Nẵng more

Giải pháp nhằm thu hút khách du lịch nước ngoài đến thành phố Hồ Chí Minh thông qua loại hình du lịch Mice

Giải pháp nhằm thu hút khách du lịch nước ngoài đến thành phố Hồ Chí Minh thông qua loại hình du lịch Mice
Tailieumau.vn giới thiệu bài báo cáo thực tập du lịch là Giải pháp nhằm thu hút khách du lịch nước ngoài đến thành phố Hồ Chí Minh thông qua loại hình du lịch Mice more
Trang: 1 234>
 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp