Thư viện tài liệu mẫu
Home row GIÁO DỤC row Báo cáo thực tập THCS row Báo cáo thực tập dạy học theo góc kiến thức quang học bậc THCS

Báo cáo thực tập dạy học theo góc kiến thức quang học bậc THCS

Cập nhật: 19:24 Ngày 15/11/2016

Thư viện tài liệu Báo cáo thực tập trực tuyến- Tailieumau.vn xin chia sẻ tới các bạn sinh viên mẫu báo cáo thực tập  là Báo cáo thực tập dạy học theo góc kiến thức quang học bậc THCS  để các bạn làm tài liệu tham khảo:

 

Mô tả sơ lược về tài liệu:


PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Tình hình nghiên cứu về dạy học tích cực trên thế giới và Việt Nam 
1.1.1. Tình hình nghiên cứu về dạy học tích cực trên thế giới
1.1.2. Tình hình nghiên cứu về dạy học tích cực tại Việt Nam
1.2. Các nghiên cứu liên quan đến dạy học theo góc trên thế giới và Việt Nam
1.2.1. Các nghiên cứu trên thế giới
1.2.2. Các nghiên cứu tại Việt Nam 
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA DẠY HỌC THEO GÓC TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ
2.1. Quan điểm dạy học hiện đại
2.1.1. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực
2.1.2. Dạy học phân hóa
2.1.2.1. Khái niệm về dạy học phân hóa
2.1.2.2. Những hình thức của dạy học phân hóa
2.2. Dạy học theo góc
2.2.1. Khái niệm dạy học theo góc 
2.2.2. Cơ sở khoa học của dạy học theo góc
2.2.2.1. Cơ sở tâm lí học
2.2.2.2. Cơ sở sinh lí thần kinh 
2.2.3. Đặc trưng cơ bản của dạy học theo góc 
2.3. Dạy học theo góc ở Trung học cơ sở
2.3.1. Đặc điểm tâm lí lứa tuổi của học sinh Trung học cơ sở
2.3.2. Tổ chức dạy học theo góc ở Trung học cơ sở
2.3.2.1. Quy trình học theo góc đối với học sinh 
2.3.2.2. Quy trình dạy học theo góc đối với giáo viên
2.3.3. Cách thiết kế nhiệm vụ tại các góc
2.3.3.1. Thiết kế nhiệm vụ theo phong cách học 
2.3.3.2. Thiết kế nhiệm vụ theo góc hỗn hợp 
2.3.4. Cách thiết kế phiếu học tập và phiếu hỗ trợ 
2.3.4.1. Thiết kế phiếu học tập
2.3.4.2. Thiết kế phiếu hỗ trợ
2.3.5. Các mức độ tổ chức của dạy học theo góc 
2.3.5.1. Học với các góc như một giai đoạn chuyển giao, hệ thống quay vòng 
2.3.5.2. Học theo sự lựa chọn và các hoạt động tự do
2.3.5.3. Hội thảo học tập
2.4. Dạy học theo góc trong dạy học vật lí ở Trung học cơ sở
2.4.1. Đặc điểm nội dung kiến thức vật lí ở Trung học cơ sở
2.4.2. Quy trình tổ chức dạy theo góc môn vật lí ở bậc Trung học cơ sở
2.4.3. Những kiến thức vật lí có thể tổ chức dạy học theo góc hiệu quả
2.5. Dạy học theo góc với việc phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh trong dạy học Vật lí
2.5.1. Tính tích cực nhận thức trong học tập 
2.5.1.1. Khái niệm
2.5.1.2. Các biểu hiện của tính tích cực của học sinh trong học theo góc
2.5.1.3. Các biện pháp phát huy tính tích cực của HS trong dạy học theo góc
2.5.2. Tính tự lực nhận thức trong học tập 
2.5.2.1. Khái niệm
2.5.2.2. Các biểu hiện của tính tự lực của học sinh trong dạy học theo góc
2.5.2.3. Các biện pháp phát huy tính tự lực của HS trong dạy học theo góc
2.5.3. Tính sáng tạo nhận thức trong học tập
2.5.3.1. Khái niệm
2.5.3.2. Những biểu hiện của tính sáng tạo trong học tập
2.5.3.3. Các biện pháp phát huy tính sáng tạo của học sinh học theo góc 
2.5.4. Mối liên hệ giữa tính tích cực, tự lực và sáng tạo trong học tập 
2.6. Đánh giá tính tích cực, tự lực và sáng tạo trong dạy học theo góc
2.6.1. Nội dung đánh giá 
2.6.2. Cách đánh giá và hình thức đánh giá
2.6.2.1. Cách đánh giá 
2.6.2.2. Hình thức đánh giá 
2.6.3. Tiêu chí đánh giá và công cụ đánh giá tính tích cực, tính tự lực và tính sáng tạo trong dạy học theo góc, môn Vật lí bậc THCS
2.6.3.1. Tiêu chí đánh giá
2.6.3.2. Công cụ đánh giá với các tiêu chí cụ thể
2.7. Điều tra thực trạng về dạy và học Vật lí của giáo viên và học sinh
2.7.1. Mục đích điều tra 
2.7.2. Nội dung điều tra
2.7.3. Đối tượng điều tra 
2.7.4. Kết quả điều tra và phân tích 
2.7.4.1. Điều tra học sinh. 
2.7.4.2. Điều tra giáo viên (Số GV tham gia điều tra: 31)
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC THEO GÓC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “QUANG HỌC” Ở THCS NHẰM PHÁT TRIỂN TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH 
3.1. Nội dung chương trình và đặc điểm kiến thức Quang học THCS 
3.1.1. Nội dung chương trình, mục tiêu kiến thức phần Quang học bậc THCS 
3.1.1.1. Nội dung chương trình và mục tiêu kiến thức phần Quang học ở lớp 7
3.1.1.2. Nội dung chương trình và mục tiêu kiến thức phần Quang học ở lớp 9
3.1.2. Đặc điểm nội dung kiến thức phần Quang học bậc THCS 
3.1.2.1. Đặc điểm nội dung kiến thức phần Quang học ở lớp 7
3.1.2.2. Đặc điểm nội dung kiến thức phần Quang học ở lớp 9 
3.2. Thiết kế tiến trình dạy học theo góc một số kiến thức Quang học THCS nhằm phát triển tính tích cực, tự lực và sáng tạo
3.2.1. Tổ chức dạy học theo góc bài :Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng – Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh một vật tạo bởi gương phẳng (Vật lí 7)
3.2.1.1. Ý tưởng thiết kế 
3.2.1.2. Nội dung thiết kế
3.2.2.Tổ chức dạy học theo góc bài: Gương cầu lồi – Gương cầu lõm (Vật lí 7)
3.2.2.1. Phân tích ý tưởng thiết kế
3.2.2.2. Nội dung thiết kế
3.2.3. Tổ chức dạy học theo góc bài: Thấu kính - Ảnh của một vật tạo bởi hai loại thấu kính (Vật lí 9) 
3.2.3.1. Phân tích ý tưởng thiết kế
3.2.3.2. Nội dung thiết kế
3.2.4. Tổ chức dạy học theo góc bài: Phân tích ánh sáng trắng (Vật lí 9) 
3.2.4.1. Phân tích ý tưởng thiết kế
3.2.4.2. Nội dung thiết kế
CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
4.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm (TNSP) 
4.2. Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm
4.3. Đối tượng thực nghiệm sư phạm 
4.4. Tiến trình thực nghiệm sư phạm
4.5. Phân tích, đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm
4.5.1. Phân tích diễn biến tiến trình dạy học theo góc ở lớp thực nghiệm
4.5.1.1. Bài: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng - Thực hành
4.5.1.2. Bài: Gương cầu lõm và gương cầu lồi (Vật lí 7)
4.5.1.3. Bài: Thấu kính (Vật lí 9) 
4.5.1.4. Bài: Sự phân tích ánh sáng trắng (Vật lí 9) 
4.5.2. Đánh giá thực nghiệm sư phạm 
4.5.2.1. Đánh giá quá trình
4.5.2.2. Đánh giá kết quả bài kiểm tra
4.5.2.3. Đánh giá tính khả thi của đề tài
KẾT LUẬN CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các báo cáo thực tập THCS khác tại kho thưc viện tài liệu trực tuyến - Tailieumau.vn của chúng tôi!

download

Giá tiền: Free

Định dạng: DOC - Đã tải: 1 lần - Cập nhật: 19:24 15/11/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp