Thư viện tài liệu mẫu
Home row GIÁO DỤC row Báo cáo thưc tập THPT row Báo cáo thực tập đánh giá kết quả học tập ở các trường THPT Vĩnh Phúc

Báo cáo thực tập đánh giá kết quả học tập ở các trường THPT Vĩnh Phúc

Cập nhật: 23:21 Ngày 16/11/2016

Thư viện tài liệu Báo cáo thực tập trực tuyến- Tailieumau.vn xin chia sẻ tới các bạn sinh viên mẫu báo cáo thực tập  là Báo cáo thực tập đánh giá kết quả học tập ở các trường THPT Vĩnh Phúc để các bạn làm tài liệu tham khảo:

 

Mô tả sơ lược về tài liệu:


MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn đề tài 
2. Mục đích nghiên cứu 
3. Nhiệm vụ nghiên cứu 
4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 
5. Giả thuyết khoa học 
6. Phạm vi nghiên cứu 
7. Phương pháp nghiên cứu 
8. Cấu trúc của luận văn 
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở TRƯỜNG THPT 
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 
1.2. Đánh giá kết quả học tập ở trường THPT 
1.2.1. Các khái niệm cơ bản 
1.2.2. Mục đích của đánh giá cần đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau 
1.2.3. Ý nghĩa của việc đánh giá kết quả học tập 
1.2.4. Bản chất của đánh giá 
1.2.5. Các nguyên tắc đánh giá kết quả học tập của học sinh 
1.2.6. Yêu cầu đối với đánh giá kết quả học tập của học sinh 
1.2.7. Các phương pháp đánh giá kết quả học tập của học sinh 
1.2.8. Quy trình tổ chức KTĐG ở trường THPT 
1.3. Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập ở trường THPT 
1.3.1. Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập 
1.3.2. Vai trò, ý nghĩa quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh 
1.3.3. Những nội dung quản lý hoạt động KTĐG 
1.3.4. Mối quan hệ giữa đánh giá kết quả học tập và quản lý 
Kết luận chương 1 
Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở CÁC TRƯỜNG THPT TỈNH VĨNH PHÚC 
2.1. Khái quát về các trường THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 
2.2. Những vấn đề chung về khảo sát thực trạng 
2.2.1. Mục tiêu, nội dung, đối tượng và phương pháp khảo sát thực trạng 
2.2.2. Độ tin cậy của công cụ nghiên cứu 
2.3. Thực trạng hoạt động đánh giá KQHT của HS tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 
2.3.1. Thực trạng việc xác định về mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp và phương tiện đánh giá KQHT 
2.3.2. Việc đảm bảo nội dung đánh giá kết quả học tập 
2.3.3. Việc sử dụng các phương pháp đánh giá KQHT
2.3.4. Thực trạng công tác thông báo nội dung đánh giá trước khi đánh giá KQHT 
2.3.5. Thực trạng việc thực hiện quá trình tổ chức hoạt động đánh giá KQHT 
2.3.6. Công tác tổ chức coi thi 
2.3.7. Công tác chấm thi 
2.3.8. Thực trạng việc công bố kết quả thi và ra quyết định mới 
2.4. Thực trạng quản lý hoạt động đánh giá KQHT của HS các trường THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 
2.4.1. Nhận thức về tầm quan trọng trong quản lý hoạt động đánh giá KQHT của HS 
2.4.2. Thực trạng việc xây dựng kế hoạch cho hoạt động đánh giá KQHT của học sinh 
2.4.3. Thực trạng việc tổ chức thực hiện hoạt động đánh giá KQHT của HS 
2.5. Đánh giá thực trạng và nguyên nhân 
2.5.1. Đánh giá về thực trạng quản lý hoạt động đánh giá KQHT của học sinh 
2.5.2. Nguyên nhân của các bất cập trong quản lý hoạt động đánh giá KQHT của HS 
Kết luận chương 2 
Chương 3. CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở CÁC TRƢỜNG THPT TỈNH VĨNH PHÚC 
3.1. Mục đích và nguyên tắc đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động đánh giá KQHT của HS các Trường THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 
3.1.1. Mục đích 
3.1.2. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 
3.2. Các biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh 
3.2.1. Biện pháp 1: Tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm trong hoạt động đánh giá kết quả học tập cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh 
3.2.2. Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch và quy trình KTĐG cho các bộ môn và quản lý các quy trình đánh giá đó 
3.3.3. Biện pháp 3. Xây dựng quy định về chế độ tài chính đối với hoạt động đánh giá KQHT 
3.3.4. Biện pháp 4: Tăng cường chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hoạt đánh giá kết quả học tập 
3.3.5. Biện pháp 5: Xây dựng ngân hàng câu hỏi TNKQ ở trường THPT 
3.3.6. Biện pháp 6: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 
3.3.7. Biện pháp 7: Tăng cường chỉ đạo việc đổi mới hoạt đánh giá kết quả học tập 
3.4. Mối liên quan giữa các biện pháp 
3.5. Khảo nghiệm tính khả thi và tính hiệu quả của các biện pháp đề xuất 
3.5.1. Mục đích 
3.5.2. Nội dung và cách tiến hành 
3.5.3. Kết quả khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp 
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các báo cáo thực tập THPT khác tại kho thưc viện tài liệu trực tuyến - Tailieumau.vn của chúng tôi!

download

Giá tiền: 8.000 đ/lượt

Định dạng: DOCX - Đã tải: 1 lần - Cập nhật: 23:21 16/11/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, Dịch vụ Vệ sinh tại đà lạt , tài liệu ôn thi công chức, tuyen dung cong chuc, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn,bao cao suCột đèn chiếu sáng cao áp,