Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Du Lịch row Báo cáo thực tập đánh giá iềm năng du lịch hồ Dầu Tiếng tỉnh Tây Ninh

Báo cáo thực tập đánh giá iềm năng du lịch hồ Dầu Tiếng tỉnh Tây Ninh

Cập nhật: 14:49 Ngày 08/11/2015

MỤC LỤC
Chương 1: Bối cảnh phát triển của ngành du lịch
1. Hiện trạng và xu thế phát triển du lịch thế giới
1.1. Du lịch thế giới
1.2. Du lịch khu vực ASEAN
1.3. Xu thế phát triển trong tương lai
2. Hiện trạng và xu thế phát triển du lịch của Việt Nam
2.1. Hiện trạng
2.2. Cơ hội phát triển của du lịch Việt Nam
2.3. Những khó khăn, thách thức chung của ngành du lịch Việt Nam
Chương 2: Hiện trạng, tiềm năng và điều kiện phát triển của du lịch Tây Ninh
1. Hiện trạng phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh
1.1. Hiện trạng du khách
1.2. Doanh thu từ du lịch
1.3. Số người kinh doanh du lịch, khách sạn và nhà hàng trên địa bàn
1.4. Doanh thu từ ngành du lịch
1.5. Đánh giá hiện trạng du lịch Tây Ninh
2. Tiềm năng phát triển
2.1. Vị trí địa lý kinh tế và lợi thế phát triển du lịch
2.2. Điều kiện và tài nguyên du lịch tự nhiên
2.2.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên
2.2.2. Tài nguyên du lịch tự nhiên
2.2.2.1. Núi Bà Đen
2.2.2.2. Hồ Dầu Tiếng
2.2.2.3. Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát
2.2.2.4. Sông Vàm Cỏ Đông
2.2.2.5. Rạch Trưởng Chừa – Trảng Bàng
2.3. Tài nguyên du lịch nhân văn
2.3.1. Di tích lịch sử văn hoá
2.3.1.1. Các di tích gắn với tôn giáo
2.3.1.2. Các di tích gắn với kháng chiến chống giặc ngoại xâm
2.3.1.3. Các di chỉ khảo cổ
2.3.2. Các lễ hội
2.3.3. Các tài nguyên nhân văn khác
2.4. Du lịch thương mại cửa khẩu
2.5. Đánh giá về tài nguyên du lịch
Chương 3: Tiềm năng du lịch hồ Dầu Tiếng
1. Giới thiệu khái quát hồ Dầu Tiếng
1.1. Các chỉ tiêu thiết kế kỹ thuật
1.2. Công trình đầu mối
1.2.1. Hồ chứa
1.2.2. Đập chính
1.2.3. Đập phụ
1.2.4. Đập tràn xả lũ
1.2.5. Cống số 1
1.2.6. Cống số 2
1.2.7. Cống số 3
1.3. Hệ thống kênh
1.3.1. Hệ thống kênh Đông
1.3.2. Hệ thống kênh Tây
1.3.3. Hệ thống kênh Tân Hưng
1.4. Nhiệm vụ của hồ thuỷ lợi Dầu Tiếng
1.4.1. Nhiệm vụ trước mắt
1.4.2. Nhiệm vụ lâu dài
2. Vị trí địa lý hồ Dầu Tiếng
3. Đặc điểm khí hậu
4. Tiềm năng nước mặt
5. Tiềm năng nguồn lợi thuỷ sản trong hồ
6. Tiềm năng về rừng
6.1. Tiềm năng về rừng tự nhiên
6.2. Tài nguyên rừng trồng
6.3. Tài nguyên thảm cây trồng nông nghiệp
7. Thế mạnh về cảnh quan – di tích văn hoá – lịch sử
8. Thế mạnh về tuyến du lịch
9. Đánh giá chung về tiềm năng du lịch hồ Dầu Tiếng
Chương 4: Định hướng, giải pháp phát triển du lịch sinh thái hồ Dầu Tiếng
1. Nhu cầu của thị trường du lịch sinh thái
2. Cấu trúc của ngành du lịch sinh thái
2.1. Các doanh nghiệp du lịch sinh thái
2.2. Các nhà tổ chức du lịch thiên nhiên ra nước ngoài
2.3. Các nhà tổ chức du lịch thiên nhiên tại chỗ
2.4. Các doanh nghiệp dịch vụ du lịch thiên nhiên ở địa phương
2.5. Mô hình để đánh giá một thị trường du lịch
2.6. Vai trò của nhà nước và tư nhân trong các hoạt động du lịch sinh thái
2.6.1. Nhà nước
2.6.2. Tư nhân
2.7. Kết cấu nguồn khách du lịch
2.8. Nhu cầu và mức độ vừa ý của khách du lịch
3. Chiến lực phát triển du lịch sinh thái ở hồ Dầu Tiếng
3.1. Tư tưởng chủ đạo
3.2. Chiến lược chủ đạo
Chương 5: Các nguyên tắc hướng dẫn thực hiện quy hoạch và quản lý
1. Phát triển và thực hiện các nguyên tắc chỉ đạo du lịch dinh thái hồ Dầu Tiếng
2. Thiết kế các phương tiện phục vụ du lịch sinh thái
2.1. Nguyên tắc quy hoạch mặt bằng
2.2. Nguyên tắc thiết kế công trình
2.3. Nguyên tắc về thiết kế hạ tầng và sử dụng năng lượng
2.4. Nguyên tắc quản lý rác thải
2.5. Nguyên tắc đánh giá các phương tiện phục vụ du lịch sinh thái
Chương 6: Đề xuất quy hoạch phát triển du lịch sinh thái hồ Dầu Tiếng
1. Phạm vi quy hoạch
2. Cơ sở quy hoạch
3. Định hướng quy hoạch phát triển
3.1. Phương án quy hoạch phân khu chức năng sử dụng đất
3.1.1. Khu A: Làng du lịch sinh thái
3.1.2. Khu B: Khu trung tâm dịch vụ du lịch
3.1.3. Khu C: Khu dịch vụ du lịch địa phương
3.1.4. Khu D: Khu du lịch sinh thái cao cấp
3.1.5. Khu E: Du lịch sinh thái vườn
3.1.6. Khu F: Dã ngoại du lịch đặc thù
3.1.7. Khu G: Du lịch nghỉ dưỡng
3.1.8. Khu H: Rừng sinh thái và vùng cây ăn trái
3.1.9. Khu I: Du lịch sinh thái tự nhiên
3.1.10. Khu K: Khu du lịch sinh thái Dương Minh Châu
3.1.11. Khu vực cây xanh cách ly dọc bờ hồ
Chương 7: Quy hoạch khai thác sản phẩm du lịch hồ Dầu Tiếng
1. Cơ hội và thách thức đối với phát triển du lịch sinh thái hồ Dầu Tiếng
2. Phát triển sắc thái đặc biệt của sản phẩm du lịch
3. Quy hoạch khai thác tuyến du lịch
4. Quy hoạch hoạt động du lịch ngày lễ tết
5. Khai thác thế mạnh ẩm thực du lịch
5.1. Món ăn mặn
5.2. Món ăn chay
5.3. Bánh kẹo
5.4. Muối ớt Tây Ninh
5.5. Ốc núi Tây Ninh
5.6. Mãng cầu Bà Đen
Chương 8: Giải pháp thực hiện quy hoạch phát triển du lịch hồ Dầu Tiếng
1. Các giải pháp hỗ trợ thực hiện
1.1. Phương án 1: Nhà nước chịu trách nhiệm đầu tư hạ tầng
1.1.1. Giải pháp về đầu tư hạ tầng
1.1.2. Giải pháp kêu gọi đầu tư
1.1.3. Quy định chế tài
1.2. Phương án 2: Thành lập công ty đầu tư hạ tầng
1.3. Phương án thành lập Ban QLDA hồ Dầu Tiếng
1.3.1. Sự cần thiết thành lập Ban QLDA khu du lịch hồ Dầu Tiếng
1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của Ban QLDA
1.3.3. Mối quan hệ của Ban QLDA với các Sở ngành
Chương 9: Đáng giá tác động đến kinh tế xã hội và cảnh quan môi trường
1. Tổng quan
1.1. Khái niệm về du lịch sinh thái bền vững
1.1.1. Cơ sở của phát triển bền vững trong du lịch sinh thái
1.1.2. Du lịch sinh thái bền vững
1.2. Các nguyên tắc du lịch sinh thái bền vững
1.2.1. Cơ sở của các nguyên tắc du lịch sinh thái
1.2.2. Nguyên tắc du lịch sinh thái bền vững
2. Tác động đến kinh tế xã hội
2.1. Tác động tích cực
2.2. Tác động tiêu cực
3. Tác động đến môi trường sinh thái cảnh quan
3.1. Tác động tích cực
3.2. Tác động tiêu cực
4. Phương án giảm thiểu các tác động tiêu cực đến kinh tế xã hội
4.1. Phát triển du lịch bền vững
4.2. Phát triển bền vững kinh tế
4.3. Phát triển bền vững tài nguyên
4.4. Phát triển bền vững văn hoá – xã hội
Kết luận – Kiến nghị
Tài liệu tham khảo
Phụ lục bản đồ
download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 14:49 08/11/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp