Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập nhân sự row Báo cáo thực tập công tác đào tạo nhân lực ở Công ty Sơn Hải Phòng

Báo cáo thực tập công tác đào tạo nhân lực ở Công ty Sơn Hải Phòng

Cập nhật: 20:00 Ngày 06/11/2015

MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH
TÓM TẮT LUẬN VĂN
LỜI MỞ ĐẦU.. 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU.. 3
CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN CƠ SỞ VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP.. 8
2.1. Khái niệm về đào tạo và phát triển nhân lực tại doanh nghiệp. 8
2.2. Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đối với sự phát triển của doanh nghiệp 10
2.3. Nội dung đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại doanh nghiệp. 11
2.3.1 Xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 11
2.3.2 Triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 14
2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 24
2.4.1 Nhóm nhân tố thuộc về môi trường bên ngoài 24
2.4.2 Nhóm nhân tố thuộc về môi trường bên trong doanh nghiệp. 25
2.4.3. Nhóm nhân tố thuộc về người lao động. 27
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG.. 29
3.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 29
3.1.1. Lịch sử ra đời và quá trình phát triển của Công ty. 29
3.1.2 Chức năng nhiệm vụ của Công ty. 30
3.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty. 31
3.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2007-2012. 36
3.2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty. 38
3.2.1. Đánh giá công tác xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 38
3.2.2. Thực trạng công tác triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 39
3.3. Các đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty 54
3.3.1. Lao động. 54
3.3.2. Sản phẩm.. 58
3.3.3. Thị trường lao động. 59
3.3.4. Luật pháp, chính sách của nhà nước. 60
3.4. Nhận xét về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty. 61
3.4.1. Ưu điểm chủ yếu. 61
3.4.2. Hạn chế chủ yếu và nguyên nhân của hạn chế. 62
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG.. 65
4.1. Quan điểm định hướng phát triển nguồn nhân lực của Công ty giai đọan 2012-2015 65
4.1.1 Quan điểm về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Công ty. 65
4.1.2 Mục tiêu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty. 66
4.2. Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty 67
4.2.1. Xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp. 67
4.2.2 . Xây dựng tiêu thức đánh giá nhân viên rõ ràng, cụ thể. 75
4.2.3 Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng. 77
4.2.4 Bố trí lao động hợp lý. 78
4.2.5 Định hướng nghề nghiệp. 80
4.2.6 Tạo động lực khuyến khích lao động. 82
4.2.7 Xây dựng văn hóa Công ty. 84
KẾT LUẬN.. 87
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 88
download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 2 lần - Cập nhật: 20:00 06/11/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp