Thư viện tài liệu mẫu
Home row GIÁO DỤC row Báo cáo thực tập khác row Báo cáo thực tập chất lượng đào tạo ở trường chính trị tỉnh Vĩnh Phúc

Báo cáo thực tập chất lượng đào tạo ở trường chính trị tỉnh Vĩnh Phúc

Cập nhật: 23:00 Ngày 16/11/2016

Thư viện tài liệu Báo cáo thực tập trực tuyến- Tailieumau.vn xin chia sẻ tới các bạn sinh viên mẫu báo cáo thực tập  là Báo cáo thực tập chất lượng đào tạo ở trường chính trị tỉnh Vĩnh Phúc để các bạn làm tài liệu tham khảo:

 

Mô tả sơ lược về tài liệu:


MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

2. Mục đích nghiên cứu 

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 

4. Nhiệm vụ nghiên cứu 

5. Giả thuyết nghiên cứu 

6. Phạm vi nghiên cứu 

7. Phương pháp nghiên cứu 

8. Cấu trúc luận văn 

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIẾP CẬN TQM Ở CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CẤP TỈNH 

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 

1.2. Các khái niệm công cụ 

1.2.1. Chất lượng 

1.2.2. Đào tạo 

1.2.3. Quản lý chất lượng 

1.2.4. Quản lý chất lượng tổng thể 

1.2.5. Trường Chính trị tỉnh 

1.3. Nội dung quản lý chất lượng tổng thể trong quản lý đào tạo và điều kiện để quản lí đào tạo theo tiếp cận TQM ở Trường Chính trị tỉnh 

1.3.1. Nội dung của quản lí chất lượng theo tiếp cận 

1.3.2. Điều kiện để quản lí đào tạo theo tiếp cận TQM ở Trường Chính trị tỉnh 

1.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chất lượng đào tạo theo tiếp cận TQM ở Trường Chính trị tỉnh 

1.4.1. Nhân tố chủ quan 

1.4.2. Nhân tố khách quan 

1.5. Kinh nghiệm quản lý chất lượng đào tạo cán bộ, công chức trong nước và quốc tế, bài học kinh nghiệm cho trường Chính trị tỉnh 

1.5.1. Kinh nghiệm trong nước 

1.5.2. Kinh nghiệm quốc tế

1.5.3. Kinh nghiệm cho Trường Chính trị tỉnh 

Kết luận chương 1 

Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THEO TIẾP CẬN TQM Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH VĨNH 

2.1. Khái quát chung về trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc 

2.1.1. Lịch sử hình thành phát triển 

2.1.2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ 

2.1.3. Thành tựu đào tạo 

2.2. Thực trạng quản lý chất lượng đào tạo theo tiếp cận TQM ở Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc 

2.2.1. Thực trạng xây dựng các tiêu chí chất lượng trong đào tạo ở Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc 

2.2.2. Thực trạng pháp chế hóa những quy định quản lý chất lượng trong đào tạo 

2.2.3. Thực trạng thiết kế bộ máy và tổ chức nhân sự thực hiện quản lý chất lượng đào tạo 

2.2.4. Thực trạng thiết lập hệ thống tự chủ và trách nhiệm xã hội trong đào tạo 

2.3. Đánh giá chung về quản lý chất lượng đào tạo theo tiếp cận TQM của trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc 

2.3.1. Thành tựu trong quản lý chất lượng đào tạo theo tiếp cận TQM 

2.3.2. Hạn chế trong quản lý chất lượng đào tạo theo tiếp cận TQM 

2.3.3. Nguyên nhân của thành tựu và hạn chế trong quản lý chất lượng đào tạo theo tiếp cận TQM của Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc 

2.3.4. Những vấn đề đặt ra trong quản lý chất lượng đào tạo theo tiếp cận TQM của Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc 

Kết luận chương 2 

Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THEO TIẾP CẬN TQM Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH VĨNH PHÚC 

3.1. Định hướng đề xuất biện pháp

3.2. Các biện pháp được đề xuất 

3.2.1. Nhóm biện pháp thiết lập chuẩn chất lượng đào tạo 

3.2.2. Nhóm biện pháp về thiết chế hóa các quy định quản lí chất lượng đào tạo 

3.2.3. Nhóm biện pháp hoàn thiện bộ máy và nhân lực quản lí chất lượng đào tạo 

3.2.4. Nhóm biện pháp về xây dựng hệ thống tự chủ và trách nhiệm xã hội 

3.3. Trưng cầu ý kiến về sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp được đề xuất 

3.3.1. Kết quả trưng cầu ý kiến về mức độ cần thiết củn pháp đề xuất 

3.3.2. Kết quả trưng cầu ý kiến về mức độ khả thi của các biện pháp 

Kết luận chương 3 

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ


Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các bài báo cáo thực tập khác tại kho thưc viện tài liệu trực tuyến - Tailieumau.vn của chúng tôi!

download

Giá tiền: Free

Định dạng: DOCX - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 23:00 16/11/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp