Thư viện tài liệu mẫu
Home row GIÁO DỤC row Báo cáo thưc tập CĐ - ĐH row Báo cáo thực tập bồi dưỡng năng lực tư vấn học tập cho giảng viên trường Đại học Y dược Thái Nguyên

Báo cáo thực tập bồi dưỡng năng lực tư vấn học tập cho giảng viên trường Đại học Y dược Thái Nguyên

Cập nhật: 22:36 Ngày 16/11/2016

Thư viện tài liệu Báo cáo thực tập trực tuyến- Tailieumau.vn xin chia sẻ tới các bạn sinh viên mẫu báo cáo thực tập  là Báo cáo thực tập bồi dưỡng năng lực tư vấn học tập cho giảng viên trường Đại học Y dược Thái Nguyên để các bạn làm tài liệu tham khảo:

 

Mô tả sơ lược về tài liệu:


MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn đề tài 
2. Mục đích nghiên cứu 
3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 
4. Giả thuyết khoa học 
5. Nhiệm vụ nghiên cứu 
6. Phạm vi nghiên cứu 
7. Phương pháp nghiên cứu 
8. Cấu trúc nội dung luận văn 
Chương 1: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TƯ VẤN HỌC TẬP CHO GIẢNG VIÊN - CỐ VẤN HỌC TẬP Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 
1.2. Các khái niệm công cụ 
1.2.1. Tư vấn 
1.2.2. Tư vấn học tập 
1.2.3. Cố vấn học tập 
1.2.4. Giảng viên - Cố vấn học tập (GV-CVHT) 
1.2.5. Bồi dưỡng năng lực tư vấn học tập cho giảng viên - cố vấn học tập 
1.3. Những vấn đề cơ bản về bồi dưỡng năng lực tư vấn học tập cho GV-CVHT
1.3.1. Chức năng, nhiệm vụ của GV - CVHT ở trường Đại học 
1.3.2. Mục tiêu bồi dưỡng năng lực tƣ vấn học tập cho GV - CVHT 
1.3.3. Nội dung bồi dưỡng năng lực tƣ vấn học tập cho GV-CVHT 
1.3.4. Các phương pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng năng lực tƣ vấn học tập cho GVCVHT 
1.4. Hiệu trưởng Trường Đại học với hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực tư vấn cho GV- CVHT 
1.4.1. Lập kế hoạch bồi dưỡng 
1.4.2. Tổ chức thực hiện 
1.4.3. Chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng 
1.4.4. Kiểm tra đánh giá kết quả bồi dưỡng 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
Chương 2: THỰC TRẠNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TƯ VẤN HỌC TẬP CHO GIẢNG VIÊN - CỐ VẤN HỌC TẬP Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
2.1. Tổ chức khảo sát 
2.1.1. Khái quát về trường Đại học Y Dược Thái Nguyên [3] 
2.1.2. Tổ chức khảo sát 
2.2. Thực trạng năng lực tƣ vấn học tập của GV-CVTH ở Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên 
2.2.1. Thực trạng nhận thức của GV-CVHT ở Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên 
2.2.2. Thực trạng về các hình thức tư vấn của GV - CVHT đã sử dụng 
2.3. Thực trạng tổ chức bồi dưỡng năng lực tư vấn học tập cho GV - CVHT ở Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên 
2.3.1 Thực trạng lập kế hoạch bồi dưỡng năng lực tư vấn học tập cho giảng viên - CVHT ở Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên 
2.3.2. Tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng 
2.3.3. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch bồi dưỡng 
2.3.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng 
2.4. Đánh giá chung về thực trạng CVHT và thực trạng bồi dưỡng năng lực tư vấn học tập cho giảng viên - cố vấn học tập ở trường đại học Y Dược Thái Nguyên 
2.4.1.Những kết quả đạt được 
2.4.2. Nguyên nhân dẫn tới những tồn tại của thực trạng 
Kết luận chương 2 
Chương 3: BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TƯ VẤN HỌC TẬP CHO GIẢNG VIÊN - CỐ VẤN HỌC TẬP Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN 
3.1. Một số nguyên tắc đề xuất biện pháp bồi dưỡng năng lực tư vấn học tập cho Giảng viên - cố vấn học tập 
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích trong quá trình bồi dưỡng nâng cao năng lực tư vấn học tập cho GV - CVHT 
3.1.2 Phù hợp với thực tế đào tạo theo học chế tín chỉ ở trường đại học 
3.2.3 Đảm bảo tính hệ thống 
3.2.4 Đảm bảo tính toàn diện 
3.2.5 Đảm bảo tính hiệu quả 
3.2.6. Nguyên tắc chuyển từ bồi dưỡng sang tự bồi dưỡng 
3.2. Các biện pháp 
3.2.1. Đề xuất mô hình quản lý hoạt động tư vấn học tập 
3.2.2. Xây dựng và thường xuyên hoàn thiện văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của Cố vấn học tập nhấn mạnh vai trò tư vấn học tập của giảng viên 
3.2.3. Xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng năng lực tư vấn học tập cho giảng viên - cố vấn học tập 
3.2.4. Xây dựng bộ công cụ hỗ trợ, tài liệu cẩm nang hoạt động tƣ vấn học tập, tổ chức tập huấn sử dụng công cụ nhằm giúp giảng viên hoàn thiện năng lực tư vấn học tập cho SV 
3.2.5. Xây dựng tiêu chí đánh giá công tác CVHT theo kết quả đầu ra nhằm giúp giảng viên - cố vấn học tập tự hoàn thiện năng lực tư vấn 
3.2.6. Tổ chức các nguồn lực để bồi dưỡng năng lực tư vấn học tập cho giảng viên - cố vấn học tập ở trường đại học Y Dược Thái Nguyên 
3.2.7. Mối quan hệ giữa các biện pháp đề xuất 
3.3. Khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp 
3.3.1. Mục đích khảo nghiệm 
3.3.2. Phạm vi và nội dung khảo nghiệm 
3.3.3. Phương pháp khảo nghiệm 
3.3.4. Kết quả khảo nghiệm 
Kết luận chương 3 
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các báo cáo thực tập CĐ- ĐH khác tại kho thưc viện tài liệu trực tuyến - Tailieumau.vn của chúng tôi!

download

Giá tiền: Free

Định dạng: DOCX - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 22:36 16/11/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp