Thư viện tài liệu mẫu
Home row GIÁO DỤC row Báo cáo thực tập khác row Báo cáo thực tập bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động cho cán bộ công đoàn Phú Thọ

Báo cáo thực tập bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động cho cán bộ công đoàn Phú Thọ

Cập nhật: 11:29 Ngày 12/11/2016

Thư viện tài liệu Báo cáo thực tập trực tuyến- Tailieumau.vn xin chia sẻ tới các bạn sinh viên mẫu báo cáo thực tập   Báo cáo thực tập bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động cho cán bộ công đoàn Phú Thọ để các bạn làm tài liệu tham khảo:

 

Mô tả sơ lược về tài liệu:


MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 
2. Mục đích nghiên cứu 
3. Nhiệm vụ nghiên cứu 
4. Khách thể và Đối tượng nghiên cứu 
5. Giả thuyết khoa học của đề tài 
6. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 
7. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của đề tài 
8. Kết cấu của luận văn 
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 
1.1. Khái quát lịch sử vấn đề nghiên cứu đề tài 
1.2. Một số khái niệm cơ bản có liên quan đến vấn đề nghiên cứu 
1.2.1. Cán bộ công đoàn cơ sở 
1.2.2. Quản lý giáo dục 
1.2.3. Quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng 
1.2.4. Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng
1.2.5. Hoạt động tuyên truyền, vận động 
1.2.6. Kỹ năng tuyên truyền, vận động 
1.2.7. Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền vận động 
1.3. Một số vấn đề lý luận về hoạt động bồi dưỡng cán bộ công đoàn 
1.3.1. Hệ thống đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Tổng LĐLĐ Việt Nam 
1.3.2. Đặc điểm và yêu cầu của hoạt động bồi dưỡng cán bộ CĐCS 
1.3.3. Một số quan điểm chỉ đạo trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
1.3.4. Mục tiêu, nội dung, phương thức bồi dưỡng cán bộ CĐCS 
1.4. Mục tiêu, vai trò và nội dung cơ bản của quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền vận động cho cán bộ CĐCS 
1.4.1. Mục tiêu của quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ CĐCS 
1.4.2. Vai trò của bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền vận động cho cán bộ CĐCS
1.4.3. Nội dung quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng TTVĐ cho cán bộ CĐCS
1.5. Các yếu tố tác động đến quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền vận động 
1.5.1. Các yếu tố khách quan 
1.5.2. Các yếu tố chủ quan 
1.5.3. Yêu cầu đối với chủ thể quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng TTVĐ 
Kết luận chương 1 
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAY (2010 – 2013) 
2.1. Giới thiệu địa bàn nghiên cứu 
2.1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và dân cư 
2.1.2. Các đặc điểm về Kinh tế - Xã hội 
2.1.3. Về đội ngũ người lao động trên địa bàn Phú Thọ 
2.2. Thực trạng hoạt động bồi dưỡng cán bộ của LĐLĐ tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2010- 2013 
2.2.1. Vai trò, nhiệm vụ LĐLĐ tỉnh 
2.2.2. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của LĐLĐ tỉnh Phú Thọ 
2.2.3. Tình hình hoạt động công đoàn (2010 – 2013) 
2.2.4. Thực trạng công tác phát triển đội ngũ cán bộ công đoàn tỉnh Phú Thọ 
2.2.5. Khái quát về chất lượng hoạt động cán bộ CĐCS tỉnh Phú Thọ 
2.3. Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền vận động cho cán bộ CĐCS tỉnh Phú Thọ 
2.3.1. Mô tả cách thức khảo sát 
2.3.2. Thực trạng công tác quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐCS 
2.3.3. Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền vận động cho cán bộ CĐCS 
2.3.4 Thực trạng công tác lập kế hoạch hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền vận động cho cán bộ CĐCS 
2.3.5. Thực trạng nội dung, chương trình bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền vận động cho cán bộ CĐCS 
2.3.6. Thực trạng đội ngũ cán bộ làm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐCS
2.3.7. Đánh giá chung về thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng TTVĐ cho cán bộ CĐCS tỉnh Phú Thọ 
2.4. Một số yêu cầu công tác bồi dưỡng cán bộ CĐCS giai đoạn 2014 – 2018 
Kết luận chương 2 
Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2014 – 2018 
3.1. Một số định hướng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐCS giai đoạn 2014 – 2018
3.1.1. Định hướng của LĐLĐ tỉnh Phú Thọ về công tác phát triển cán bộ 
3.1.2. Định hướng LĐLĐ tỉnh Phú Thọ về công tác đào tạo, bồi dưỡng CĐCS 
3.2. Nguyên tắc xây dựng các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ CĐCS 
3.2.1. Đảm bảo tính mục đích 
3.2.2. Đảm bảo tính đặc thù của hoạt động công đoàn
3.2.3. Đảm bảo tính kế thừa và phát triển 
3.2.4. Đảm bảo tính thực tiễn và khả thi
3.3. Một số biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng TTVĐ cán bộ CĐCS tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2014- 2018. 
3.3.1. Nâng cao nhận thức về hoạt động bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ CĐCS 
3.3.2. Đổi mới bồi dưỡng cán bộ CĐCS đồng bộ với việc đổi mới công tác tổ chức cán bộ CĐCS 
3.3.3. Hoàn thiện hệ thống nội dung chương trình bồi dưỡng và đổi mới phương pháp bồi dưỡng kỹ năng TTVĐ phù hợp với đặc thù cán bộ CĐCS 
3.3.4. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng và mạng lưới đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp công đoàn 
3.3.5. Xây dựng các điển hình tiên tiến về công tác bồi dưỡng, phát triển cán bộ CĐCS kết hợp với tổ chức các Hội nghị sơ kết, tổng kết 
3.3.6. Tăng cường tài chính và cơ sở vật chất, huy động các nguồn lực cho công tác bồi dưỡng cán bộ CĐCS. 
3.4. Khảo nghiệm về tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp 
3.4.1. Cách thức khảo nghiệm 
3.4.2. Kết quả khảo nghiệm thu được bảng sau: 
Kết luận chương 3 
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các bài báo cáo thực tập khác tại kho thưc viện tài liệu trực tuyến - Tailieumau.vn của chúng tôi!

download

Giá tiền: Free

Định dạng: DOCX - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 11:29 12/11/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp